Van onbewust-onbekwaam naar zelfkennis

inleiding

Tijdens je leven zal je op zoek zijn naar geluk, een belangrijk punt hierin is de manier waarop je dit doet en wat je nodig hebt om jou geluk te vinden.  Hierbij zal je je leven inrichten naar jou waarheid van gelukkig worden.

Een belangrijke rol in het keuze proces is de rol van zelfkennis, jou keuzes zullen grotendeels op jou kennis en kennis van jezelf gebaseerd zijn.

Een mooi theoriemodel dat de ontwikkeling van ons zelfbewustzijn en de ontwikkeling hiervan weergeeft is het model van Maslow.

Maslow toont hiermee de persoonlijk ontwikkeling van kind tot volwassene en hij maakt hier een onderscheid tussen de 2 vormen van bewustzijn en de 2 vormen van bekwaamheid.

De vier leerstadia:

Maslow onderscheidt vier leerstadia die ook wel de vier bewustwordingsfases worden genoemd, hieronder staan de leerstadia opgesomd in juiste volgorde:

Fase 1: Onbewust-onbekwaam:

In de eerste fase zijn we onbewust en onbekwaam, deze fase geeft weer hoe we ons leven leven als ‘kind’, hierbij ontwikkel je je conform protocollen uit de maatschappij en neem je normen en waarden over die in jouw omgeving als normaal worden gezien. Iemand die zich onbewust-onbekwaam gedraagt is op zoek naar liefde, ziet over het algemeen geen verbanden en geeft geen diepere betekenis aan alles wat plaats vindt.

Kenmerkend voor deze fase is dat je je nog niet bewust bent van het feit dat je een leven leidt waar je met jou talent en kennis ook invloed kan hebben op jou keuzes die jou leven veranderen. Men noemt dit stadium ook wel ‘het leven in het donker’.

Fase 2: Bewust onbekwaam

In deze fase zal je je beseffen dat er meer is wat bij het begrijpen van het leven hoort. Je hebt nog het gevoel dat je je leven nog niet totaal in de hand hebt, maar dat het leven je wel bepaalde lessen heeft geleerd die nuttig zijn voor het vervolg.

Deze fase geeft je soms een gevoel van het slachtoffer te zijn, verantwoordelijkheid wordt vooral weggeschoven en problemen liggen vaak bij anderen. In deze fase wordt je je bewust van het feit dat je een lange tijd in het donker hebt gezeten en dat je nog een redelijk onbekwaam en onmachtig bent om hier iets aan te doen.

Fase 3: bewust bekwaam

In de derde fase word je je bewust van je mogelijkheden om je eigen leven vorm te geven. Hierin zal je jou thema’s kiezen en jou middelen aangrijpen om hiermee bezig te gaan. Je zelfbewustzijn en ook het begrip voor anderen zal aanzienlijk groeien. Hierbij kies je vaak voor het pad dat jou past en je bent druk bezig je voor te bereiden op een leven zoals jij dat graag zou willen.

fase 4: onbewust bekwaam: de ideale situatie

Heel langzaam begin je het leven door te krijgen, je zoekt punten waarop jij je zelf kan verbeteren en zoekt situaties op die jouw groei versterken, je vult je kennis aan, zodat je verder kan groeien naar jouw doel.

Hierbij word jij je steeds bewuster van je eigen processen en je eigen ontwikkeling. Je herkent de levensthema’s bij jezelf. Vaak blijft deze fase niet alleen bij inzicht en constatering, maar wordt deze nu ook opgevolgd door actie. In deze fase dringt het besef door dat je verantwoordelijk bent voor jouw levensweg, voor jouw ervaringen, voor jouw dagelijkse leven en wat anderen ervan zien.

Tips:

Meer http://zakelijkadvies.vind-snel.nl@@goede adviezen.