Omgaan met conflicten op het werk

Conflicten

Op het werk ontstaan regelmatig conflicten. Er zijn altijd wel een aantal mensen die niet goed met elkaar kunnen opschieten. Als deze mensen het conflict onderling niet kunnen oplossen, kan het zijn dat een ander persoon moet ingrijpen om het probleem op te lossen. Maar hoe kun je dat het beste doen?

Omgaan met conflicten op het werk.

Conflicten op het werk zijn niet alleen vervelend voor de personen die bij het conflict betrokken zijn, maar ook voor alle andere collega’s op de afdeling. Een conflict kan de sfeer op het werk behoorlijk negatief beïnvloeden. Het is dan ook belangrijk dat een conflict op een goede manier wordt opgelost. Als beide partijen het conflict onderling niet op kunnen lossen, moet er een bemiddelaar bij betrokken worden. Om een conflict effectief op te lossen, kun je het beste de volgende stappen ondernemen:

  1. Ga na hoe en waarom het conflict is ontstaan. Wat zijn de achterliggende oorzaken? Een heftig conflict ontstaat vaak niet van de een op de andere dag. Meestal zijn er langdurige irritaties voor nodig om een conflict te veroorzaken. Probeer deze irritaties te identificeren en kijk ook naar de directe oorzaak voor het ontstaan van het conflict. Op deze manier heb je een goed en compleet beeld van wat er precies aan de hand is.
  2. Praat afzonderlijk met beide partijen. Zorg dat je een goed beeld krijgt van hun ervaringen en kijk op het conflict. Toon begrip en medeleven voor beide partijen. Een conflict is voor iedereen erg vervelend. De personen die bij het conflict zijn betrokken, moeten het gevoel hebben dat er naar ze wordt geluisterd en dat hun verhaal ook wordt gehoord. Soms moet er even stoom worden afgeblazen. Dit kan beter bij jou worden gedaan dan in de aanwezigheid van de andere partij.
  3. Behoud een neutrale houding. Doe nooit een uitspraak over de schuld van een partij. Ook niet als je in gesprek bent met de andere partij. Een conflict komt altijd van twee kanten en de schuld kan dus ook nooit bij een kant worden gelegd. Begrip voor iemands standpunt wil natuurlijk niet zeggen dat je dat standpunt ook deelt. Let ook goed op je woorden. Zeg niet liever niet: “Je hebt gelijk”. Gebruik liever zinnen zoals: “Ik begrijp dat je dat vervelend vindt”.
  4. Ga het gesprek aan met beide partijen. Laat ze met elkaar praten en zorg dat ze elkaars standpunten begrijpen. Zorg dat het probleem wordt besproken en dat de partijen niet vervallen in scheldpartijen of beschuldigingen.
  5. Werk naar een gezamenlijke oplossing toe. Zorg dat geen van beide partijen teveel benadeeld wordt. Voor elk probleem is een oplossing. Het kan een goed idee zijn om van tevoren vast na te denken over mogelijke oplossingen. Deze kun je dan presenteren in het gezamenlijke gesprek.

Tot slot

Soms ontstaan conflicten doordat mensen met heel verschillende karaktereigenschappen samen moeten werken. Soms is er geen andere oplossing dan deze mensen uit elkaar te halen. Conflicten kunnen zo diepgeworteld zijn dat ze onmogelijk opgelost kunnen worden. Je kunt dan de situatie uit handen geven en een leidinggevende benaderen. Er zal een andere oplossing moeten worden gezocht om de situatie werkbaar te houden.