Hoe geef ik goede feedback

Inleiding feedback

Feedback is een krachtig instrument dat stimuleert gedrag te verbeteren. Feedback wordt daarom ook wel eens beschouwd als een cadeautje. Feedback geeft aan wat iemand doet en welk gevolg dat gedrag heeft op zijn of haar omgeving. Met feedback houd je iemand als het ware een spiegel voor. Feedback gebruik je niet alleen als je manager bent, maar kan ook door de leider van een jeugdteam worden gebruikt of binnen het eigen gezin. Lees meer over feedback in onderstaand artikel.

Hoe geef je feedback

Het is het best om feedback te beginnen met wat er goed is gegaan: positieve feedback. Dit is altijd prettig om te horen voor degene die de feedback ontvangt. Daarna geef je aan wat beter kan: constructieve feedback. Let goed op dat positieve feedback meer is dan lof uiten (bijvoorbeeld: “Goed werk!”). Lof streelt de ego, maar je leert er niets van! Voeg specifieke punten aan die de waardering onderbouwen.

Voorwaarden voor goede feedback

Feedback moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • feedback beschrijft feitelijk gedrag: benoem het onderwerp en geef concreet aan wat je hebt gezien, geef details
  • feedback refereert aan een norm, competentie, doelstelling e.d.
  • feedback is specifiek en bevat geen algemeenheden
  • feedback: het liefst op verzoek (betrokkene staat er dan open voor)
  • feedback moet je op het juiste moment geven: kort na het betreffende gedrag
  • feedback is eerlijk en vermijd tegenstrijdige opmerkingen
  • feedback is persoonlijk: laat het geven van feedback niet over aan een ander
  • controleer of de feedback goed begrepen is

Hierbij een voorbeeld van constructieve feedback uit de managementpraktijk:

“Ik ben niet tevreden over de manier waarop je jouw project hebt geleid. Je hebt weliswaar een gedetailleerde activiteitenplanning gemaakt, maar je hebt hierover niet gecommuniceerd met de projectmedewerkers. Zij kwamen bij mij met vragen over wat ze nu moesten doen en gaven aan dat ze de activiteitenplanning niet begrepen. Het project heeft hierdoor vertraging opgelopen en iedereen moet nu hard werken om het project toch nog op tijd af te ronden.”

Draag bij het uiten van constructieve feedback een gevoel van betrokkenheid uit. Wanneer je bijvoorbeeld boos of cynisch reageert, gaat de boodschap verloren door het effect van de boosheid of cynisme. Laat de constructieve feedback uitmonden in een verbeteractie en houdt zicht op de verbetering: houd een positief resultaat in gedachten.

Verschil feedback met kritiek geven

Kritiek gaat weer een stap verder dan feedback geven. Door kritiek spreek je iemand direct aan op zijn of haar prestaties en zijn gedrag en dit bevat altijd een negatief oordeel. Degene die de kritiek over zich heen krijgt, voelt zich vaak gekwetst en kan zich daardoor agressief gedragen. Wanneer de kritiek veel emotie oproept, is het van belang de ruimte te geven aan dat gevoel. Wanneer de persoon is gekalmeerd, is kun je weer verder.

Of je nu kritiek geeft of feedback, maak ik ieder geval onderscheid in de persoon en het gedrag van die persoon. Als iemand iets niet goed doet, wil dat uiteraard niet zeggen dat die persoon niet deugt.