Met een typecursus leren typen, hoe werkt dat

Typecursus

Tegenwoordig krijgen kinderen op de middelbare school vaak typecursus om te leren typen. Veel mensen hebben echter nog nooit een typecursus gedaan en zouden graag leren om sneller te typen. Het zogenaamde ‘blind’ typen is razendsnel. Met de vingers op de middelste rij basistoetsen kan een geoefende typist zonder naar het toetsenbord te kijken een tekst typen. Dit is veel sneller en efficiënter dan wanneer het toetsenbord bekeken moet worden en iemand slechts twee vingers gebruikt om te typen. Tegenwoordig zijn er veel bedrijven die een typecursus aanbieden of boeken die een typecursus beschrijven om snel te leren typen. Ook zijn er een aantal gratis online typecursussen te vinden. Er zijn cursussen voor volwassenen en kinderen.

Hoe leren je hersens typen

Het geheugen dat betrekking heeft op impliciete kennis van vaardigheden en automatismen zoals autorijden en typen heet het procedureel geheugen (ook wel ‘motorisch geheugen’ of ‘spiergeheugen’ genoemd). Die vaardigheden en automatismen kun je verbeteren door ze herhaaldelijk en in kleine stapjes te trainen. Door herhaaldelijk te oefenen met een typecursus worden de typ handelingen routine en wordt je steeds beter. Net zoals je stapsgewijs hebt leren lezen of autorijden verbeter je ook je typprestaties door simpel te beginnen en de oefeningen steeds ingewikkelder te maken. Door het opslaan van procedurele kennis wordt het zelfs mogelijk twee dingen tegelijk te doen. Zo kun je als je behendig bent in typen bijvoorbeeld tijdens een vergadering luisteren en meepraten terwijl je de notulen direct aan het bijhouden bent op een laptop. Dat wordt mogelijk doordat het typen en het gesprek volgen niet op dezelfde plek in de hersens worden verwerkt en elkaar dus niet hinderen.

De basis van een typecursus

De meeste typecursussen gaan uit van dezelfde basis om te leren typen. De plaatsing van de vingers bij een typecursus is als volgt: Beide duimen rusten op de spatiebalk. De vingers van de linkerhand liggen op de toetsen A,S,D,F. De vingers van de rechterhand liggen op de toetsen J,K,L,;. De oefeningen van een typecursus beginnen eenvoudig op de middelste rij. Per lettergroep (A en J, S en K, D en L, F en ;) leer je blind de juiste toets te vinden. Daarna worden de oefeningen van een typecursus uitgebreid met de bovenste en onderste rij toetsen, en vervolgens met oefeningen die alle toetsen beslaan. Uiteindelijk moeten stukken geschreven of gesproken tekst worden nagetypt.

Voordelen van snel typen

Het grootste voordeel van snel typen is simpelweg dat je efficiënter en sneller werkt. Verslagen, e-mails en rapporten zijn snel geschreven waardoor je meer tijd over houdt voor andere dingen. Vooral zakelijk is dit natuurlijk een grote werkbesparing! Ook voor bijvoorbeeld het notuleren van een vergadering of het omzetten van gesproken woord in tekst is het bijna noodzakelijk om een typecursus te hebben gevolgd. Om bij te houden wat er gezegd wordt moet razendsnel worden getypt.

Nog even oefenen en dan..

De snelste typist in de wereld (zoals gemeten door het Guinness Book of Records) is Barbara Blackburn uit Oregon. Zij haalde een gemiddelde snelheid van 150 woorden per minuut in een achtereenvolgende periode van 50 minuten (37.500 toetsen!). De topsnelheid die gemeten werd was 212 woorden per minuut.