Tarieven reisdocumenten 2012

Inleiding

Voor diegene die het komend jaar op vakantie in het buitenland willen gaan is er ondanks de huidige crisis goed nieuws te melden. De tarieven voor een paspoort en identiteitskaart gaan omlaag. Daarom is het zeker de moeite waard om te wachten tot na 1 januari 2012. In deze tijden kun je dus spreken van een echte meevaller. En dat is mooi meegenomen.

Tarieven

Paspoort

De tarieven voor de reisdocumenten 2012 zijn bekend. Vanaf 1 januari 2012 daalt het tarief voor een paspoort bij een gemeente. Het maximum tarief wordt € 48,73. Dat tarief is nu € 52,12.

Identiteitskaart

Ook het maximum tarief van de Nederlandse identiteitskaart daalt indien de aanvrager ouder is dan 14 jaar. In 2012 is het maximum tarief € 40,05. Nu is het maximum tarief € 43,89.

Het jeugdtarief, voor jongeren tot en met 13 jaar, voor een Nederlandse identiteitskaart stijgt in 2012 van € 9,22 naar € 30,00.

Toeloop identiteitskaart jeugdtarief

Omdat de kinderbijschrijvingen in het paspoort van de ouders met ingang van 26 juni 2012 niet meer geldig zijn, wordt verwacht dat veel ouders voor 1 januari 2012 een identiteitskaart voor hun kinderen aanvragen.

Het ministerie van BZK houdt dan ook rekening met een toeloop van extra aanvragen voor identiteitskaarten voor het jeugd-tarief in de maanden november en december 2011.

Dit kan leiden tot (mogelijk) langere levertijden. Gemeenten hebben van het ministerie van BZK een instructie ontvangen om deze toeloop in goede banen te leiden.

Het overzicht

De tarieven voor de door de gemeenten aan het Rijk af te dragen kosten en de maximumtarieven die gemeenten van de aanvrager mogen heffen (art. 6 Besluit Paspoortgelden).

1. Tarieven artikel 6: gemeenten

In onderstaande tabel staan de tarieven voor de door de gemeenten aan het Rijk af te dragen kosten en de maximumtarieven die gemeenten van de aanvrager mogen heffen. Artikel 6 tarieven per document


Nationaal paspoort, vluchtelingen, vreemdelingen en faciliteiten paspoort € 48,73

Nederlandse identiteitskaart € 40,05

Zakenpaspoort € 48,73

Spoedtoeslag € 45,90

Spoedtoeslag Kindersticker € 21,83

Bijschrijving € 9,37

Kindersticker € 21,86

Jeugdtarief NIK € 30,00

2. Tarieven artikel 6: Caribisch Nederland en openbare lichamen

In onderstaande tabel staan de tarieven voor de door de Caribische landen en openbare lichamen aan het Rijk af te dragen kosten en de maximumtarieven (in USD) die de openbare lichamen van de aanvrager mogen heffen. Voor Caribisch Nederland geldt geen maximumtarief.

Artikel 6 tarieven per document

Nationaal paspoort, vluchtelingen, vreemdelingen en faciliteiten paspoort USD 87,34

Bijschrijving USD 14,95

Kindersticker USD 23,91

Zakenpaspoort, diplomatiek paspoort USD 108,52

Caribisch Nederland heeft bij de toetreding op 10-10-2010 gekozen voor de Amerikaanse Dollar. Deze werd tot dan toe ook al als wettig betaalmiddel geaccepteerd.

3. Tarieven artikel 12

In onderstaande tabel staan de door de aanvrager aan het Rijk te betalen tarieven (Kmar-posten, minister van Buitenlandse Zaken, posten in het buitenland, Gouverneurs en gezaghebbers (uitsluitend nooddocumenten).

Artikel 12 tarieven per document

Nationaal paspoort, vluchtelingen, vreemdelingen en faciliteiten paspoort € 58,55 ANG/ANW 150,50

Nationaal paspoort tot 16 jaar € 42,25 ANG/ANW 108,60

Nederlandse identiteitskaart € 49,60

Zakenpaspoort € 58,55 ANG/ANW 150,50

Bijschrijving € 9,37 ANG/ANW 24,10

Kindersticker € 21,86 ANG/ANW 56,20

Jeugdtarief NIK € 30,00

Noodpaspoort/Laissez-Passer € 46,00 ANG/ANW 118,25 USD 66,07

Dienst-/Diplomatiek paspoort € 58,55 ANG/ANW 150,50

Samenvatting

Om optimaal van het tariefs verschil te profiteren voor het paspoort en de ID-kaart voor 14-plussers wachten tot 1 januari 2012. De ID-kaart voor 14-minners nu aanvragen.

Rijbewijs wordt ook goedkoper

Het rijbewijs wordt vanaf zomer 2012 ook goedkoper en voor alle gemeenten vastgesteld op het vaste tarief van € 37,05.

Bron

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)

Maximumprijs voor rijbewijs

Run op idkaart voor kinderen

Afbeelding van Marieke