Elektronisch Patientendossier: weer naar de wachtkamer gestuurd!

Electronisch patientendossier of EPD

EPDHet is nu definitief: het elektronisch patiënten dossier komt er definitief niet. Na dik tien jaar discussies en een paar honderd miljoen euro’s weggegooid geld is het EPD terug naar de wachtkamer gestuurd. Uw medische levensloop komt dus niet online, althans niet ergens landelijk centraal zodat bevoegden erin kunnen snuffelen. Regionaal dan maar…

 
 

Doel van het EPD

 

Op basis van uw medische zorgstappen komt al deze informatie in uw elektronische file en dus ergens op een computer. Hebben zorgverleners deze informatie nodig dan kunnen zij die opvragen, altijd en overal: dat was het nobel doel van het EPD. Als je het zo eenvoudig formuleert, zou je toch aannemen dat het voor de patiënt niet makkelijker kàn: geen gesleur met foto’s of CD’s met foto’s, medicamentenlijstjes, brieven van geneesheren, medische verslagen en wat nog allemaal. Toch kreeg het hele opzet (voorlopig?) een rode kaart!

Pro EPD

 
  1. Overzichtelijk: gemiddeld worden patiëntengegevens in het klassieke, papieren systeem ca. 15 jaar bewaard. Dat kan elektronisch veel langer, zelfs levenslang… Elektronische dossiers zijn dus veel vollediger van inhoud.
  2. Snelheid: artsen krijgen snel en eenvoudig inzage in het EPD door een druk op de knop. Bijvoorbeeld voor een operatie (allergieën of eerdere operaties).
  3. Betere controle: wie heeft het EPD ingekeken? Is die daartoe bevoegd? Zo nee kan men optreden door diens toegang te blokkeren.

Contra EPD

 
  1. Hacken: elk systeem, hoe beveiligd ook, kan worden gekraakt. Daar ontkom je niet aan! Gevoelige informatie kan daardoor in verkeerde handen vallen.
  2. Technische storingen en problemen. Verschillende computersystemen moeten immers goed met elkaar communiceren. En wat als het hele systeem in een ziekenhuis uitvalt? Kleine kans dat dit gebeurt maar techniek is en blijft techniek. Kijk maar naar Tsjernobyl wat daar is gebeurd!
  3. Fouten in het EPD blijven mogelijk! Alle informatie in het EPD wordt door mensenhandjes ingevoerd en mensen maken nu eenmaal fouten…
  4. En dan is er natuurlijk het probleem van privacy! Hoe lang bewaren? Moeten al mijn medische akkefietjes in mijn file staan?

Conclusie

Aangezien de oppositie erg groot was, zowel van de patiënten zelf als van de zorgverleners (artsen waren ook niet enthousiast!) is de discussie op de lange baan geschoven. Niks landelijk dus maar wel regionaal. Het regionale patiëntendossier heeft namelijk wèl de steun van de huisartsen. Deze zullen wel verder worden ontwikkeld. Jammer want er waren vele miljoenen te besparen!