Anderen controleren

Kwaliteit of macht

Controle

Goed bezien kennen we twee soorten van controle. De ene is bedoeld om kwaliteit te garanderen. De andere is vooral bedoeld om de macht te kunnen behouden. Beide vormen maken gebruik van kritiek om hun doel te realiseren. In de ene vorm is de kritiek echter bedoeld om de ander te helpen. In de andere vorm is de kritiek bedoeld om de ander klein te houden.

⬇ Index

Controle

Zoals met zoveel zaken is controle in zichzelf geen slechte zaak. Controleren of je de datum van een afspraak goed gehoord hebt is gewoon slim. Je aandacht kon net zijn afgeleid op het moment dat de datum werd gezegd of de ander
Kwaliteit
spreekt wat onduidelijk. Controleren of je je paspoort bij je hebt als je naar het buitenland gaat, is een wijze handeling. Je hebt al zoveel andere zaken aan je hoofd, dus je maakt best kans iets te vergeten, maar dan is het beter als dat niet je paspoort is. Het is tenslotte heel vervelend als je je vlucht moet halen en je paspoort ligt thuis. Controleren of je benzine tankt en geen diesel, als je overstapt van een diesel auto naar benzine, kan je een hoop kosten besparen. Controleren dat je PC het nog doet voordat je die belangrijke presentatie moet geven, kan geen kwaad. Of controleren dat de lengte die je gemeten hebt ook werkelijk de lengte is die je moet meten kan je later veel tijd en geld besparen.

Controle is dus in veel gevallen een goede manier om je er van te verzekeren dat je krijgt wat je wilt krijgen.

Het is ook niet verkeerd om andere mensen te controleren , zeker als ze nog moeten leren werken met een bepaalde machine of een bepaald product. De meeste apparaten zijn nu eenmaal niet zo logisch dat je ze zonder problemen meteen kunt gebruiken. Als iemand dan controleert of je werkelijk hebt begrepen wat hij heeft uitgelegd over de werking, dan is dat alleen maar mooi.

Het wordt echter wat vreemd als controle niet meer gaat over helpen of leren of garanderen. Als controle een uiting wordt van wantrouwen en onderdrukking. In het Westen zijn we dit niet constant gewend, maar kennen we het wel. In dictaturen is het de gewoonste zaak van de wereld. Controle is er dan niet om de kwaliteit van het leven van iedereen te verbeteren, behalve dan het leven van de overheersers.

⬇ Index

Anderen controleren

Hoewel controle en controleren een goede zaak is in veel gevallen. Wordt het anders als het bedoeld is om de vrijheden van de één te garanderen ten koste van de vrijheden van een ander. Controle van kleurlingen door politie agenten, omdat de meeste illegalen kleurlingen zijn. Dat is geen controle maar discriminatie.

Rug

Het controleren van de uitspraken van anderen, zodat informatie over een gebeurtenis of handeling die als negatief uitgelegd kan worden niet naar buiten komt, is geen controle maar censuur.

Het controleren van iemands reismogelijkheden, door het eisen van een reisverzoek is geen controle maar onderdrukking. Helemaal als het niet aanvragen van een reisverzoek en toch reizen zonder goedkeuring kan leiden tot een ernstige soms zelfs dodelijke straf.

Het controleren van politieke tegenstanders door hun op te sluiten op basis van onzinnige misdrijven is geen controle maar dictatuur.

Het controleren van wie wel te eten krijgt en wie niet, zodat mensen zich laten sturen om te doen wat de machthebbers willen is geen hulp, maar machtsmisbruik.

Het controleren wie wel het land in mag, omdat hij bereid is om de machthebbers naar de mond te praten of omdat hij de machthebbers betaald voor zijn toegang is geen bescherming maar omkoping of corruptie.

Maar in al deze gevallen van controle gaat het niet om de controle, maar om de mogelijkheden die de controle biedt. Het gaat om de mogelijkheid anderen te laten doen wat jij wil, omdat ze bang zijn voor hun leven. Het gaat om de mogelijkheid anderen te dwingen zich aan te passen, omdat ze bang zijn voor onredelijke straffen. Het gaat om de mogelijkheid zelf te genieten van luxe en vrijheid, omdat anderen bang zijn voor het leven van hun familie. Dit gedrag wordt dan vaak controle genoemd door de uitvoerders en daarmee gerechtvaardigd in hun ogen. Maar in werkelijkheid is het egoïstische zelfbevoordeling, met het doel over de ruggen van anderen er zelf beter van te worden.

⬇ Index

Extra

Afbeeldingen

Controle via cepolina

Kwaliteit via cepolina

Rug via cepolina

Index van koppen

Kwaliteit of macht
Controle
Anderen controleren
Extra
Afbeeldingen
Index van koppen