Wie staan op de kandidatenlijst van de VVD voor de verkiezingen van 2012

Inleiding

De VVD werd bij de vorige verkiezingen de grootste partij. Deze partij leverde ook voormalig minister-president Mark Rutte. Hij kon dit echter niet de volle vier jaar blijven. Na zo’n anderhalf jaar viel zijn kabinet. Als we de peilingen moeten geloven zal de VVD bij de aankomende Tweede Kamerverkiezingen van 12 september weer erg groot worden. De VVD heeft mede daardoor een erg lange kandidatenlijst samengesteld: 75 mensen.

De lijst

Veel politieke partijen hebben sinds de vorige verkiezingen een nieuwe partijleider gekozen. De leider van de VVD is echter hetzelfde gebleven.

1. Mark Rutte

Zoals gezegd is Mark Rutte, geboren in 1967 in Den Haag, al een tijdje de partijleider van de VVD. Vanaf 2006, om precies te zijn. Daarvoor is hij onder andere staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geweest. Zijn politieke loopbaan begon hij echter als voorzitter van de jongerenorganisatie JOVD. Dit is een organisatie voor liberale jongeren.

Rutte is opgegroeid in een hervormd gezin. Hij was de jongste van zeven kinderen. Mark Rutte heeft een gymnasiumdiploma. Hij heeft overwogen om hierna het conservatorium te volgen; hij speelt namelijk piano. Uiteindelijk koos Rutte voor een studie geschiedenis in Leiden. In 1992 rondde hij deze studie af. Daarna ging hij werken bij Unilever.

In 2002 kwam hij de Tweede Kamer binnen. In 2010 werd hij minister-president. Hij was de eerste liberale minister-president sinds 1918. Hij is ook de allereerste premier van de VVD. Tijdens zijn regeerperiode heeft hij onder andere ervoor gezorgd dat Nederlandse soldaten politieagenten gaan trainen in de Afghaanse provincie Kunduz. Ook heeft hij de maximumsnelheid op sommige snelwegen naar 130 kilometer per uur verhoogd.

De grootste taak waar het eerste kabinet van Rutte voor stond, was de miljardenbezuiniging die hij door moest voeren. Op dit punt is het kabinet uiteindelijk gevallen; de PVV trok haar steun in.

2. Edith Schippers

Op de tweede plek van de lijst staat Edith Schippers, geboren in Utrecht. In 2003, één jaar na Mark Rutte, maakte zij voor het eerst haar intrede in de Tweede Kamer.

Voordat ze de Tweede Kamer inkwam studeerde ze politicologie in Leiden, dezelfde stad als de partijleider. In 1991 sloot ze zich aan bij de VVD. In de jaren 1993 en 1994 was ze een assistent van Dick Drees, voormalig kamerlid voor de VVD.

In de Tweede Kamer houdt ze zich voornamelijk bezig met zaken die de volksgezondheid betreffen. Ze wil onder andere veel zaken aan het Nederlandse zorgstelsel veranderen. In kabinet-Rutte I werd ze minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Tijdens haar periode als minister heeft ze onder andere onderzocht of het (financieel) mogelijk is om de Olympische Spelen van 2028 naar Nederland te halen. Ze raakte in opspraak toen ze de Kamer geen duidelijkheid kon verschaffen over de kosten die dit met zich mee zou brengen.

3. Stef Blok

Stef Blok is geboren in 1964 in Emmeloord. Hij rondde het gymnasium af in Leiden en studeerde daarna bedrijfskunde in Groningen. Daarna had hij verschillende functies bij de ABN-AMRO. In de periode 1994-1998 was hij lid van de gemeenteraad van Nieuwkoop. Vanaf 1998 is hij lid van de Tweede Kamer. Hij is sinds toen onder andere penningmeester van het VVD-bestuur geweest.

Toen Mark Rutte premier van Nederland werd, werd Stef Blok unaniem gekozen tot de nieuwe fractievoorzitter van de VVD in de Tweede Kamer.

4. Anouchka van Miltenburg

Van Miltenburg is naast politica ook nog een journaliste. Ze heeft onder andere gewerkt voor het Brabants Dagblad, Radio Rijnmond en het NOS Journaal. Haar journalistieke carrière staat de afgelopen jaren echter wel op een laag pitje. Haar werkzaamheden als lid van de gemeenteraad van Zaltbommel (2002-2003) en als Kamerlid (vanaf 2003) nemen het grootste deel van haar tijd in beslag.

In december 2006 won ze ‘’de Fakkel’’, een prijs van de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad Nederland. Ze kreeg deze prijs omdat ze zich de tijd daarvoor had ingezet voor de invoering van een wet die het leven voor gehandicapten en zieken op financieel gebied makkelijker moet maken. Uiteindelijk is deze wet op 1 januari 2007 van kracht gegaan.

5. Fred Teeven

Fred Teeven heeft niet zijn hele leven bij de VVD gezeten. In de jaren 2002 en 2003 zat hij namelijk bij de partij Leefbaar Nederland. Teeven is in die jaren zelfs fractievoorzitter van de partij Leefbaar Nederland geweest. Bij deze partij heeft Pim Fortuyn ook een tijdje gezeten.

In 2005 stapte hij echter weer over naar de VVD. Vanaf 2006 zat hij weer namens de partij in de Tweede Kamer. Tijdens het eerste kabinet van Mark Rutte was hij staatssecretaris van Veiligheid en Justitie. Deze positie sluit goed aan op zijn verleden. Hij is vroeger namelijk officier van justitie geweest in Amsterdam.

6. Jeanine Hennis-Plasschaert

7. Halbe Zijlstra

8. Frans Weekers

9. Mark Harbers

10. Tamara Venrooy-van Ark

11. Betty de Boer

12. Han ten Broeke

13. Cora van Nieuwenhuizen

14. Helma Neppérus

15. Ard van der Steur

16. Klaas Dijkhoff

17. Ton Elias

18. Anne Mulder

19. Mark Verheijen

20. Malik Azmani

21. Barbara Visser

22. Helma Lodders

23. Pieter Duisenberg

24. Erik Ziengs

25. Pieter Litjens

26. Brigitte van der Burg

27. Bas van 't Wout

28. Anne-Wil Lucas-Smeerdijk

29. André Bosman

30. René Leegte

31. Remco Dijkstra

32. Ockje Tellegen

33. Foort van Oosten

34. Karin Straus

35. Matthijs Huizing

36. Bart de Liefde

37. Michiel van Veen

38. Arno Rutte

39. Ybeltje Berckmoes-Duindam

40. Anoushka Schut-Welkzijn

41. Ingrid de Caluwé

42. Roald van der Linde

43. Johan Houwers

44. Joost Taverne

45. Aukje de Vries

46. Ronald Vuijk

47. Sjoerd Potters

48. Rudmer Heerema

49. Hayke Veldman

50. Perjan Moors

51. Jeroen van Wijngaarden

52. Chantal Nijkerken-de Haan

53. Leendert de Lange

54. Remco Bosma

55. Nina Hofstra

56. Daniel van der Ree

57. Joost Helms

58. Jock Geselschap

59. Jeltje Hoekstra-Sikkema

60. Christianne van der Wal

61. Bernd Roks

62. Bart Smals

63. Joost van Keulen

64. Erik Struijlaart

65. Sjoerd Osinga

66. Mark Snoeren

67. Hubert Koevoets

68. Daniel Koerhuis

69. Jasper Mos

70. Tatjana Sormaz

71. Baerte de Brey

72. Israa Abdullatif

73. Tine Schaafsma-Buys

74. Roel Lauwerier

75. Erik Koppe

Veranderingen ten opzichte van de vorige verkiezingen

De kieslijsten van de VVD van 2010 en 2012 verschillen op een aantal punten. Fred Teeven en Stef Blok hebben van plaats gewisseld ten opzichte van de vorige verkiezingen. Teeven stond op 3, en nu op 5. Blok stond op 5 en nu op 3. De nummer 1 en 2 van de lijst zijn hetzelfde gebleven.

Anouchka van Miltenburg is van de twaalfde naar de vierde plek gegaan, terwijl Jeanine Hennis-Plasschaert twee plaatsen is gezakt en nu op plaats 6 staat.

Handige links

De officiële website van de VVD

De kandidatenlijst van de PvdA

De kandidatenlijst van het CDA

De kandidatenlijst van de SP

De kandidatenlijst van GroenLinks

Conclusie

De VVD heeft de langste kandidatenlijst van allemaal. Op nummer 1 staat, net als in 2010, Mark Rutte. Onder hem staan achtereenvolgens Edith Schippers, Stef Blok, Anouchka van Miltenburg en Fred Teeven.

Bronnen afbeeldingen: Wikimedia Commons