Partities klonen met Clonezilla-DRBL - Deel 6

Inleiding

CloneZilla Logo

Het vorige deel was een aardig lastig stukje en voor mensen die niet weten waar het over gaat lijkt het wel een andere taal. Partities klonen met Clonezilla-DRBL - Deel 1 geeft een duidelijker beeld van waar we het hier over hebben.

In Partities klonen met Clonezilla-DRBL - Deel 2 en Partities klonen met Clonezilla-DRBL - Deel 3 hebben we de DHCP server geinstalleerd en geconfigureerd. De netwerk kaart hebben we behandeld in Partities klonen met Clonezilla-DRBL - Deel 4 . Uiteindelijk hebben we de voorbereidingen getroffen om DRBL te installeren op onze Linux Machine aan de hand van Partities klonen met Clonezilla-DRBL - Deel 5 . In dit deel gaan we aan de slag met de client PC's.

Configureren van de client pc’s

Let Op:
Dit gedeelte wordt uitgevoerd op de server maar het doel is dat het door de client pc’s wordt gebruikt.

We gaan DRBL installeren met de server, op de server stellen we met de geleverde scripts in hoe de client pc’s de opdrachten moeten verwerken.

We beginnen met het toevoegen van de DRBL key. Er wordt Debian en Red Hat beschreven.

Debian

In Debian wordt het programma apt gebruikt als applicatiebeheerder. We voegen de DRBL key toe met apt-key uitgevoerd als root.

[root@giovanni tmp]# wget -q http://drbl.sourceforge.net/GPG-KEY-DRBL - O-

[root@giovanni tmp]# apt-key add –

Bewerk /etc/apt/sources.list.

[root@giovanni tmp]# pico /etc/apt/sources.list

Voeg de volgende regels toe:

deb http://ftp.us.debian.org/debian/ etch main

  1. (Of andere mirror in de buurt.)

deb http://drbl.sourceforge.net/drbl-core drbl stable

Voer

[root@giovanni tmp]# apt-get update

[root@giovanni tmp]# apt-get install drbl

Uit om DRBL te installeren.

Red Hat

Installeer de DRBL key:

[root@giovanni tmp]# wget http://drbl.nchc.org.tw/GPG-KEY-DRBL; rpm --import GPG-KEY-DRBL

Download het RPM pakket van http://drbl.sourceforge.net/download/sourceforge/ En voer het uit als root.

[root@giovanni tmp]# rpm -Uvh drbl-XXX.i386.rpm

Let Op! Er is een perl module vereist voor de installatie van DRBL rpm. De meeste distributies installeren het pakket -“ perl-Digest-SHA1 “- automatisch. Als er meldingen komen dat het pakket -“ perl-Digest-SHA1 “- nodig is, installeer het dan handmatig.

[root@giovanni tmp]# yum install perl-Digest-SHA1

Installeren

Als de pakketten goed geïnstalleerd zijn, de bandbreedte van het netwerk is goed en de gebruikte Linux distributie heeft apt, urpmi of yum geïnstalleerd voer dan het volgende uit:

[root@giovanni tmp]# /opt/drbl/sbin/drblsrv -i

Als je niet zeker bent van wat er ingevoerd moet worden druk dan gewoon op enter om de standaard waarden te accepteren. Een weergave van de uitvoer:

Begin

Hint! When a yes/no option is available, the default value is uppercase, Ex. (y/N), the default is "N", when you press "Enter", it will use "N". If you are not sure which one to choose, you can just press "Enter" key.

.........................................................

Installing DRBL for Debian Linux...

.........................................................

Do you want to install those.....

Eind

...Creating the network boot initrd for PXE clients by: mkpxeinitrd-net -k 2.6.27-11-generic -t initramfs

Use kernel modules from /tftpboot/node_root//lib/modules/2.6.27-11-generic.

Creating the initRAMFS image...

Initramfs, remove ramdisk_size/ramdisk_block in /tftpboot/nbi_img/pxelinux.cfg/default if exists...

Finished!

Done!

.........................................................

Done!

Gefeliciteerd! Je bent nu klaar om de Client PC's Te Configureren op de server!

Lees verder op Partities klonen met Clonezilla-DRBL - Deel 7