Welk rijbewijs 2022 en rijbewijscategorie

EU-rijbewijsrichtlijn: Een ander rijbewijs en rijbewijscategorie, nieuwe rijbewijs 2022, jongerenrijbewijs, regels

De derde EU-rijbewijsrichtlijn 2006/126/EG betekent nieuwe rijbewijsregels in 2022 die gevolgen kunnen hebben voor de rijbewijscategorie van uw voertuig. Dat betekent ook de introductie van een aantal nieuwe voorwaarden volgens de RDW. Wie op 19 januari 2013 al in het bezit is van een rijbewijs houdt de rechten die hij of zij nu al heeft. U kunt er dan alleen maar op vooruitgaan want als de richtlijn gunstiger voor u is, mag u van de voordelen gebruik maken. Wie nu een BE rijbewijs heeft, zal er overigens weinig van merken als de aanhanger niet te zwaar is. Dit kan mensen er wel toe aansporen om nog snel een rijbewijs te halen. Meer info over de kosten van een rijbewijs vindt u in het artikel wat kost een rijbewijs? Meer over belastingvrij auto rijden leest u in het artikel hoe belastingvrij autorijden?

Rijbewijs en categorie

Tot 2013 kennen we acht categorieën voor de voertuigen in ons land. De categorie waarvoor u bevoegd bent, staat op uw rijbewijs vermeld:

 • het rijbewijs A voor een motor met A licht en A zwaar. Wie een rijbewijs A1 heeft, mag lichte motoren besturen tot een maximale cilinderinhoud van 125 cm3 en tot een vermogen van maximaal 11 kW;
 • het rijbewijs AM voor een bromfiets, een snorfiets of een brommobiel;
 • het rijbewijs B voor een personenauto;
 • het rijbewijs BE voor een personenauto met aanhangwagen;
 • het rijbewijs C voor een vrachtauto;
 • het rijbewijs CE voor een vrachtwagen met aanhanger;
 • het rijbewijs D voor een bus met personenvervoer;
 • het rijbewijs DE voor een bus met personenvervoer en een aanhanger.

Rijbewijscategorie: gevolgen voor 2022

En dat worden er nog meer:

 • De categorie A krijgt drie deelcategorieën, namelijk A1, A2 en A3. De precieze categorie is afhankelijk van het vermogen van de motor, de ervaring van de motorrijder en de leeftijd van de motorrijder;
 • Categorie B wordt uitgebreid met de categorie B code code 96 zodra het gaat om het besturen van een personenauto's met een aanhangwagen die zwaarder is dan 750 kg en waarbij het totaalgewicht van auto en aanhang samen ligt tussen de 3.500 kg en 4.250 kg;
 • Categorie C wordt opgedeeld in categorie C1 en C, waarbij het rijbewijs C1 bedoeld is voor de lichte vrachtwagens en campers. Dan spreken we over een gewicht tussen de 3.500 kg en 7.500 kg. Het uitgebreidere C-rijbewijs is bestemd voor de vrachtwagens die zwaarder zijn dan 7.500 kg;
 • Categorie D wordt ingedeeld in een nieuwe categorie D en D1 waarbij de categorie D de bevoegdheid geeft tot het vervoer van meer dan 8 passagiers en categorie D1 voor het vervoer met lichte bussen van maximaal 16 personen, ongerekend de bestuurder zelf.

Wat verdwijnt is categorie E. Categorie E wordt ingevoegd in categorie C1 en D1.

Wat wordt de minimumleeftijd voor het halen van een rijbewijs

De minimumleeftijd wordt 18 jaar voor de voertuigen uit de categorieën A, C en D. Momenteel is de minimumleeftijd in de categorie A ook van toepassing bij rijbewijs A beperkt en een motorvermogen van minder dan 25 kW. De minimum categorie voor het rijbewijs AM blijft zestien jaar.

Strengere eisen aan het rijbewijs in 2022

In het algemeen geldt dat de eisen strenger zijn geworden naarmate er ook meer van de bestuurder verwacht mag worden. Als de aanhanger zwaarder is, het motorvermogen hoger of als er meer mensen moeten worden vervoerd, is een hogere categorie van rijbewijs vereist. Daar staat tegenover dat als men meer rijervaring heeft, ook meer is toegestaan.

Bron: Rijksoverheid.

Meer info op de WIKI4YOU homepage