De veiligste kleur voor je auto

Veilig rijden

Het verkeer kan een ernstige bedreiging voor je gezondheid zijn. Elke nieuwe dag staan we weer bloot aan het risico om het slachtoffer van een verkeersongeluk te worden. In Nederland overlijden er per dag gemiddeld twee mensen aan een verkeersongeluk. Reden temeer om te bedenken hoe je jouw veiligheid in het verkeer kunt vergroten. Wist je dat de kleur van je auto invloed kan hebben op het risico om bij een verkeersongeluk betrokken te raken?

De kleur van je auto

Onderzoek heeft uitgewezen dat de kleur van je auto invloed heeft op je veiligheid in het verkeer. Bepaalde kleuren auto's zijn namelijk veel minder bij verkeersongelukken betrokken. De reden waarom deze auto's een hoger risico hebben op een verkeersongeluk is nog niet helemaal duidelijk. Sommigen wijten het aan de mate van opvallendheid van een kleur. Een zwarte auto zal bijvoorbeeld niet zo opvallen en is daardoor eerder bij een ongeluk betrokken doordat hij over het hoofd wordt gezien. Auto's met een lichte kleur vangen veel licht en zijn dus gemakkelijker te zien. Anderen zijn van mening dat het rijgedrag en de ervaring van de bestuurder van een auto doorslaggevend is voor de gelopen risico op een ongeluk. Zo zouden jonge, onervaren mannen bijvoorbeeld graag voor een rode auto kiezen. In dit geval zouden rode auto's dus vaker bij een ongeluk betrokken zijn. Het is nog niet bewezen wat de feitelijke oorzaak van het fenomeen is. Het is echter wel een feit dat auto's met bepaalde kleuren vaker bij een ongeluk betrokken zijn. Waarschijnlijk is de echte reden een combinatie van de factoren die hiervoor genoemd zijn.

Veilige en onveilige kleuren

Dus welke kleur auto is het veiligst? Om antwoord te kunnen geven op die vraag, moet er naar de kleuren van auto's worden gekeken die het vaakst betrokken zijn bij een ongeluk. Over de jaren heen is hier veel onderzoek naar gedaan.  Dit onderzoek heeft aangetoond dat zilveren auto's het minst vaak bij een ongeluk betrokken zijn. Witte, gele, grijze en rode auto's scoren gemiddeld. Auto's met donkere kleuren, zoals bruin, zwart en groen, zijn bovengemiddeld vaak bij een ongeluk betrokken. Overigens valt 's nachts het verschil tussen de kleuren van auto's die bij een ongeluk zijn betrokken weg. 's Nachts zijn de kleuren van de auto's minder zichtbaar en hebben hierdoor geen effect op hoe snel de auto's opgemerkt worden. Dit gegeven bewijst wel dat de kleur van de auto een rol speelt in de veiligheid in het verkeer. 

Opvallend is dat de statistieken door de jaren heen licht variëren. Dit komt waarschijnlijk doordat er meer mensen voor een bepaalde autokleur kiezen als bekend wordt dat deze minder vaak bij een ongeluk betrokken is. Ook de meer onervaren of onvoorzichtige bestuurders kiezen dan voor deze kleur. Hierdoor stijgt het aantal ongelukken waar een auto met deze kleur bij betrokken is.

Dus wat te kiezen?

Hecht je zeer veel waarde aan veiligheid in het verkeer? Kies dan voor een auto met een zilveren kleur. Op dit moment zijn zilveren auto's namelijk de auto's met de meest veilige kleur. Bedenk ook altijd dat jouw veiligheid in het verkeer grotendeels van je eigen gedrag afhangt. Wees je dus altijd bewust van je rijgedrag en houd je aan de regels.