Wat betekent Galileo voor gps

Galileo en gps

Voorlopig niets: Galileo bestaat nog niet. Maar het is wel goed dat het er komt. Door Galileo wordt Europa immers onafhankelijk van de Amerikanen. Bovendien: het Amerikaanse gps systeem heeft eigenlijk alleen maar een militair doel. Galileo is voor de gewone burgers. Helaas is het nog even wachten op de Europese gps.

 

Vanwaar de naam Galileo?

Galileo Galilei was een Italiaan die vandaag wordt beschouwd als de vader van de moderne astronomie. Maar hij had meer talenten: naast natuurkundige en astronoom was hij ook wiskundige, filosoof en hoogleraar (eind 15de–begin 16de eeuw). Hij heeft de telescoop niet uitgevonden maar wel geperfectioneerd. In de Nederlandse en Duitse taal noemt men hem Galilei maar in de andere Europese talen kiest men voor zijn voornaam: Galileo.

Nadeel van het Amerikaanse systeem

♦ De US-gps is ontworpen en gebouwd voor het leger. Dit betekent dat de Amerikaanse overheid, met name het Pentagon, de baas is, zoals als de systeembeheerder! Hierdoor heeft het de alleenheerschappij om zijn gpssysteem uit te schakelen voor gebruik door de gewone burger naar eigen believen. Galileo is een civiel systeem dat, naar men beweert, niet kan worden gemanipuleerd, door niemand.

♦ Ook Rusland heeft zijn eigen, militaire gps-systeem maar dat is helemaal niet bekend: glonass.

♦ In 2000 besliste China om toch maar zelf een onafhankelijk navigatiesysteem te ontwikkelen. Dat heet Beidou.

Het antwoord van Europa

  • De Europese Unie was niet blij met deze situatie. Men is dus op zoek gegaan naar een eigen Europees systeem. Dat kreeg uiteindelijk de naam 'Galileo'. Het wordt gebouwd door de Europese Unie (EU) en de Europese ruimtevaartorganisatie ESA. Kostprijs: 12 miljard euro.
  • Die zoektocht is echter reeds 10 jaar bezig en nu pas zijn de eerste 3 contracten getekend die het project definitief in gang zetten. In totaal moeten er 32 satellieten worden gelanceerd. De genoemde 3 contracten regelen de bouw en de lancering van de eerste 14 satellieten.

Niet alleen Europa

Naast de EU nemen ook niet Europese landen aan het project deel zowel op het gebied van de ontwikkeling als de financiële kant. De kosten voor het project werden begroot op een slordige 3,4 miljard euro. Die begroting is dus zwaar overschreden. Ook landen als China, India, Israël en Marokko zijn immers overtuigd van het nut van een onafhankelijk gps-systeem.

Het project zelf

  1. Er zijn 2 controlecentra nodig, GCC genoemd. Deze moeten worden gebouwd in München en nabij Roma.
  2. Er moeten ook 20 sensorstations (GSS) wereldwijd worden gelinkt met de beide controlecentra. Deze moeten de ontvangen gegevens controleren op juistheid en eventuele correcties doorvoeren door middel van 15 up link stations die in verbinding staan met de satellieten.
  3.  Verder zijn er 2 hoofdkantoren voorzien: in Toulouse en in Londen.
  4. Een extra service wordt ingebouwd voor noodsignalen (search & rescue). Met name de scheep- en luchtvaart zal hier baat bij hebben.

Galileo tegenover de Amerikaanse gps

→ Het Europese systeem belooft meer nauwkeurigheid. Dat is logisch: waar je je ook bevindt, je zult steeds in het vizier zitten van 6 tot 8 satellieten zodat je positie tot op centimeters, men spreekt zelfs van millimeters(!) kan worden bepaald.

→ Ook zal Galileo meer functies gaan vervullen. Satellietnavigatie gaat immers in de nabije toekomst een zeer belangrijke rol spelen bij het vervoer, de visserij, het waarborgen van de veiligheid, het verminderen van files en milieuschade. Zo moet bijvoorbeeld de landbouw-, scheeps- en transportsector veel baat gaan hebben bij Galileo, veel meer dan bij de traditionele gps. Ook in de steden met hun hoogbouw zal de navigatie aanzienlijk beter zijn.

→ Galileo zal zelfs kunnen samenwerken met gps en glonass.

Tenslotte

Uiteindelijk zal het systeem in 2013 wereldwijd operationeel moeten zijn. Iedereen zal het dan gratis mogen gebruiken. Galileo zal dan goed zijn voor 2000 permanente banen. Update: inmiddels zijn in oktober 2011, met een dag vertraging omwille van tankproblemen, de eerste 2 satellieten gelanceerd. Nieuwe datum: men voorspelt nu dat de eerste Galileodiensten pas in 2014 beschikbaar zullen zijn...