Wat is het gevaarlijkste zoogdier ter wereld

Inleiding

Wat is eigenlijk het gevaarlijkste zoogdier? Veel hangt dan af van waar je precies op gaat letten bij het opstellen van de lijst. Gaat het bijvoorbeeld om kracht, formaat, snelheid, onvoorspelbaarheid of agressie? Gaat het alleen om menselijke slachtoffers of misschien ook om geweld tussen de dieren onderling. Er zijn veel verschillende dierlijke kenmerken te noemen, waardoor de lijsten nogal uiteen kunnen lopen.

In de onderstaande lijst wordt er gekeken naar het aantal menselijke slachtoffers per jaar, waarvan de afloop dodelijk is. Verder wordt er slechts naar zoogdieren gekeken, waardoor diersoorten als de haai (een vis), de krokodil (een reptiel) en de mug (een insect) buiten beschouwing worden gelaten.

Eerst wordt er in het kort beschreven wat zoogdieren zijn, vervolgens waarom zoogdieren mensen aanvallen en als laatste de lijst met de 4 gevaarlijkste zoogdieren ter wereld.

Wat zijn zoogdieren

Zoogdieren hebben een aantal belangrijke kenmerken, wat ze onderscheid van de andere diersoorten. Hier worden de belangrijkste genoemd.

Ten eerste zijn alle zoogdieren levendbarend. Dit houdt in dat de jongen zich in de baarmoeder van het vrouwtje ontwikkelen en levend geboren worden. De uitzonderingen hierop zijn de mierenegel en het vogelbekdier (zogenoemde cloacadieren) die eieren leggen. Ook buideldieren worden vaak als een uitzondering gezien. Hoewel de jongen hiervan wel levend geboren worden, moeten ze nog langere tijd in de buidel verblijven om zich verder door te ontwikkelen. De jongen worden door de moeder gezoogd met moedermelk uit de melkklieren. Hieraan dankt de soort zijn naam ‘zoogdieren’.

Ten tweede zijn zoogdieren warmbloedig, ademen ze via de longen en hebben (over het algemeen) een vacht die uit haren bestaat. De harige vacht heeft meestal als functie om het dier warm te houden in de kou, maar wordt ook veel als camouflage gebruikt.

Er is bijzonder veel diversiteit binnen de klasse van zoogdieren. De klasse bevat dieren die leven op het land, in de oceaan en in de lucht. Van herbivoren (planteneters) tot aan carnivoren (vleeseters) en van zeer kleine dieren, zoals de meeste knaagdieren, tot aan grote zeemonsters, zoals de walvissen.

Waarom vallen zoogdieren mensen aan

Leeuwen

Veel zoogdieren zullen niet doelbewust mensen aanvallen. Ze zien mensen niet als een natuurlijke prooi en vallen daarom alleen aan om zichzelf of hun jongen te verdedigen. Er zijn wel verhalen in de wereld over zoogdieren die menseneters zijn. Vaak betreft dit dan katachtigen, zoals de tijger en de leeuw, die niet meer hun natuurlijke prooi kunnen opjagen en de mens als een gemakkelijk hapje zien. De meeste dodelijke aanvallen komen voort uit zelfverdediging.

De gevaarlijkste zoogdieren ter wereld

De (Afrikaanse en Aziatische) olifant

De eerste op deze lijst is de olifant met gemiddeld 500 slachtoffers per jaar. Het opvallende hieraan is dat de olifant een herbivoor is en dus alleen planten eet. De olifant zal nooit een mens aanvallen voor zijn plezier, maar altijd vanuit zelfverdediging. Als je te dicht bij een olifant komt dan kan het zijn dat je het dier boos of bang maakt, zeker als er jongen bij de kudde zijn. Dan wordt de olifant gewelddadig en zal de aanval inzetten. Met een gewicht van ongeveer 7000 kilo en de enorm scherpe slagtanden is een dodelijke afloop vaak het resultaat.

Vroeger was de olifant een zeer gewild dier om op te jagen. Ten eerste vanwege de ivoren slagtanden en ten tweede vanwege het statussymbool. Als je als jager een olifant kon opjagen, dan kon je alles opjagen. Tegenwoordig wordt er nog steeds gejaagd op de olifant, maar gaat het gelukkig meestal om toeristen die een foto willen schieten.

De leeuw

Wederom een Afrikaanse diersoort op de lijst. De leeuw is verantwoordelijk voor ongeveer 250 slachtoffers per jaar. De leeuw voedt zich voornamelijk met hoefdieren, onder andere zebra’s, maar zal ook niet schuwen om een mens aan te vallen. Als een leeuw zich bedreigt voelt zal het al snel tot de aanval overgaan. Met name oudere of gewonde leeuwen, die verstoten zijn van de groep, vormen een gevaar voor mensen. Aangezien mensen niet zo snel kunnen lopen, zijn ze een gemakkelijke prooi voor de minder snelle leeuwen.

Net als de Afrikaanse olifant wordt de leeuw gezien als een jachttrofee en een statussymbool.

Het nijlpaard

NijlpaardDe derde op de lijst is weer een herbivoor. Toch is het nijlpaard goed voor gemiddeld 150 slachtoffers per jaar. Nijlpaarden leven in grote kuddes van ongeveer 50 dieren. Het grootste gedeelte van de dag zijn de nijlpaarden te vinden in het water, maar ze komen het water uit om grazen aan de oever.

Nijlpaarden vluchten snel naar het water als er onraad is. Ze kunnen een snelheid behalen van 30 kilometer per uur en ze wegen ongeveer 3000 kilo. Als er een mens tussen het veilige water en het nijlpaard in staat, dan zal deze niet uitwijken en de mens vertrappen. Dit scenario zal zo goed als altijd een dodelijk resultaat hebben. Daarnaast zijn nijlpaarden redelijk agressief, onvoorspelbaar en territoriaal. Vaak vallen ze boten aan die te dicht bij de kudde komen.

De ijsbeer

De ijsbeer is een van de weinige diersoorten die doelbewust op mensen jaagt. Gelukkig komen er niet vaak mensen in aanraking met de ijsbeer, omdat deze veelal op de Noordpool leeft in extreme weeromstandigheden. De ijsbeer is perfect aangepast op zijn leefomgeving en kan prima overleven in de kou. Zijn normale voedsel bestaat voornamelijk uit zeehonden.

Echter, als een ijsbeer langere tijd niet gegeten heeft en hongerig is, zal deze mensen die in de buurt komen aanvallen of op zoek gaan naar mensen. Zo kan het voorkomen dat ijsberen in steden terecht komen en aangezien ze niet bang zijn voor mensen zullen ze ongetwijfeld aanvallen met een dodelijke precisie. Hoeveel slachtoffers er precies zijn is niet bekend.

De mens zelf

Wereldwijd worden de meeste menselijke slachtoffers gemaakt door de mens zelf. Hetzij door geweld of door ongelukken, de mens is van nature destructief. Denk aan de vele oorlogen tussen volkeren en landen, maar ook het (wel of niet) doelbewust vermoorden van mensen en de vele verkeersongelukken met een dodelijke afloop.

Slachtoffers per jaar: het aantal dodelijke slachtoffers waar de mens per jaar schuldig aan is, is niet exact te zeggen. Wel weten we dat het er (te) veel zijn.

Conclusie

Voor de meeste menselijke slachtoffers per jaar zijn de mensen zelf verantwoordelijk. Geen enkel dier komt in de buurt van het aantal slachtoffers dat de mens jaarlijks maakt. De eerste in de lijst is de Afrikaanse olifant met maar liefst 500 slachtoffers per jaar. De leeuw staat met jaarlijks 250 slachtoffers op de tweede plaats. Het nijlpaard komt erachter aan op de derde plaats met jaarlijks 150 slachtoffers. De ijsbeer sluit de lijst. Het is onduidelijk hoeveel slachtoffers er precies zijn door de ijsbeer, maar de ijsbeer valt als enige doelbewust mensen aan.

Meer weten over imposante diersoorten? Lees hier over The Big Five.