Uw tuin een vogelparadijs

Het vogelparadijs in je tuin

35769.jpegAls je een tuintje van 25 op 8, of een tuin van een halve hectare hebt, en je weet niet wat ermee te doen, dan kan je er eventueel een vogelparadijs van maken. Heel veel vogels die in de winter van uw gastvrijheid gebruik hebben gemaakt, kan je ook in de zomer aan uw tuin binden. Je hoeft ze alleen maar welkom te heten.

 

Hoe verwelkom ik de vogels

  • Door hen te voederen
  • Door hen onderdak te verlenen en te beschermen

 Het voederen van de vogels

Zodra de winter achter de rug is, hoeft u de vogels niet meer van voer te voorzien. Het is zelfs beter dat u dat niet doet. Want tenslotte is een vogel, zoals ieder levend wezen op zjn gemak gesteld en wanneer u hem dagelijks een portie brood voorschotelt, waarom zou hij zich dan nog uitsloven om voor zijn jongen insecten te gaan vangen. En als ze dan bij gebrek aan bepaalde elementen sterven, ja dan zegt een vogel niet " Zeg vrouw hebben we onze kinderen eigenlijk wel gegeven wat ze nodig hebben...? " Nee, de vogel begint gewoon opnieuw en incasseert ook opnieuw een eventuele mislukking met gelatenheid. Dus zodra de zomertijd aangebroken is, dan stopt u met voederen.

Onderdak bescherming en broedtijd van de vogels

Het ogenblik is gekomen om de praktische vogelbescherming die u beoefent en die u zoveel genoegen verschaft, een andere vorm te geven. De broedtijd is aangebroken en dus gaat u de vogels zoveel mogenlijk broedgelegenheid geven. Ten minste als u dat niet reeds in het najaar hebt gedaan. Nestkastjes kunt u beter ophangen op een tijdstip dat u zeker weet dat er dat jaar geen gebruik meer zal van gemaakt worden, ter instandhouding van de soort. Ze kunnen dan in de winter mooi dienst doen als nachtverblijven. De vogels raken eraan gewend en de schuilplaatsen dienen tergelijker tijd ter bescherming.

Nestkastjes

Er zijn diverse typen en grootten nestkastjes in de handel. Maar u kunt ze goedkoper en zonder al teveel moeite zelf maken. De meest gangbare maten binnenwerks gemeten zijn 12 x 12 cm met een hoogte van 24 cm, en 15 x 15 cm met een hoogte van 25 cm. De vogelsoorten die u in verleiding wilt brengen om op uw terrein hun intrek te nemen wordt bepaald door de wijdte van het vlieggat.

Nestkastjes kunt u het best vervaardigen van goed gedroogd hout dat zorgvuldig en met korte tussenruimtes aan elkaar gespijkerd wordt. Het dak laat u schuin naar achteren aflopen en aan de voorzijde een paar cm oversteken. Het dak wordt afgedekt met asfaltpapier en binnen en buitenkant in de carbolineum gezet. Het dak of de voorkant moet gemakkelijk afneembaar zijn, zowel met het oog op schoonmaken als op eventuele nestcontrole. De kastjes worden op een hoogte van tenminste twee meter opgehangen met het vlieggat bij voorkeur naar het oosten of zuidoosten gericht. Zeker niet naar het westen gericht.

Ze moeten zo mogelijk ieder najaar worden afgenomen, opnieuw in de carbolineum gezet en indien nodig van nieuw asfaltpapier voorzien. En tevens alle oude nestmateriaal verwijderen, omdat dit een broedplaats voor allerlei parasieten vormt.

Vogels die niet in nestkastjes broeden

Voor de vogels die niet in holen en dus ook niet in nestkastjes broeden, maar hun nest bij voorkeur in struiken en bomen bouwen, moet u ander nestgelegenheden scheppen. Wanneer u om de tuin een haag hebt, snoei deze dan niet in de vorm van een rechthoek, want daardoor zullen de lagere takken kaal worden omdat ze onvoldoende licht krijgen. Snoei de haag op een dusdanige manier dat, de haag aan weerszijden naar boven schuin toeloopt en dus in doorsnede een afgeknotte driehoek krijgt. Op die manier blijft de haag vanonder ook dicht bebladerd, en biedt aan de vogels veel meer en veel betere plekjes om een nest te bouwen.

Ook alleenstaande struiken moeten regelmatig worden bijgesnoeid, willen ze dicht en vol worden en de vogels goede nestgelegenheid bieden.

Vogels naar uw tuin lokken

Wilt u veel vogels naar uw tuin lokken dan zal u ook moeten zorgen voor een drinkplaats, die dan tevens dienst kan doen als badplaats. Wanneer u van plan zou zijn een vijvertje aan te leggen in uw vogelparadijs , laat dan de bodem aan één kant glooiend oplopen of breng aan één der zijden een ondiep gedeelte aan.

Maar op welke wijze u ook zorgt voor een drink/badplaats voor de vogels, zorg er altijd voor dat katten de drinkplaats niet ongemerkt kunnen besluipen. Een vogel baadt met hart en ziel en vol overgave en is dan niet voldoende op zijn hoede.

Last van katten in uw vogelparadijs

Mocht u in uw vogelparadijs last van katten hebben, hetzij deels of volledig verwilderde katten of katten toebehorend aan buren die het niet belangrijk vinden wanneer hun dieren andere overlast bezorgen, schaf u dan een kattenval aan, uiteraard van het type val dat geen letsels of vewondingen toebrengt. Besprenkel de kattenval dan met wat valeriaan, aas hem met een viskop en zet hem op een geschikte plaats. Bevindt zich 's morgens een kat in de val, dan doopt u hem met de levende inhoud enige malen fors onder water of zet er eens flink de tuinslang op, om vervolgens uw gevangene de vrijheid te geven. 

Gegarandeerd dat hij zich geruime tijd niet meer op uw terrein zal wagen! Indien u zeker weet dat u met een zwerfkat te doen hebt, kunt u hem ook afleveren bij het plaatselijk asiel.

Conclusie

Van uw tuin een vogelparadijs maken doe je door de vogels welkom te heten. Ze te voorzien van voedsel in de winter maar niet in de zomer, drinken en hen een broedplaats en nest aan te bieden. Ze ook te beschermen tegen katten, eventueel met een kattenval. 

Links

Het grootbrengen van vogels

Nestkastjes en het voederen van vogels in de winter