Wat is nu eigenlijk vogelpest

Vogelpest, vogelgriep

Aviaire influenza of vogelpest, vogelgriep genoemd, is een ziekte die voorkomt bij dieren, voornamelijk hoenderachtigen, vogels, die een griepverschijnsel veroorzaakt. Deze symptomen zijn meestal altijd hetzelfde : tranende ogen, sufheid, de keel wordt dikker, en hun huid, meer bepaald de kam, verkleurt.

Iedereen is vatbaar 

De meest bekende dieren die vatbaar zijn zijn :  duiven, pauwen, eenden, ganzen, kippen, kalkoenen, parelhoenders.

Er zijn ook uitzonderingen; wilde watervogels kunnen een besmetting oplopen maar deze vogels worden er niet ziek van :  patrijzen,  kwartels, fazanten, postduiven.

Ook zoogdieren hebben kans op besmetting waaronder : paarden, honden, katten, koeien, en zelfs de mens.

De verschijnselen waren daarbij vrij rap te herkennen. Zo zijn er gevallen gemeld geweest in de Verenigde Staten, Hongkong, Bangkok.

De gevaarlijkste variant van deze ziekte (pest) is voor de mens de H5-variant .

Deze variant is hardnekkig want dit tast de milt aan van de mens. En heel belangrijk het geeft aan heel veel slachtoffers een oogontsteking.

Uitbraak

Tijdens de vogelpestuitbraak in 2003 in Nederland bleek dat in varkens een antistof zat tegen de bestrijding van de vogelpestuitbraak. Ze zijn gaan kijken in tal van boerenbedrijven en nergens versprijde de varkens de vogelpest.

In bankok (Thailand) werd bekend gemaakt in februari 2004 dat een tijger herstelende was van deze virus, maar dat een luipaard het begeven heeft na de zorg van een 10 tal artsen.

Verspreiding

Deze ziekte, pest, virus verspreidt zich razend snel door de wereld. Nu hoe gebeurt dit ? De oorzaak is meestal te wijten aan de wilde dieren, eenden . Ook de uitwerpselen van de dieren hebben een virus dat zelf 100 dagen in een uitwerpsel in leven kan blijven. De meeste boeren gebruiken uitwerpselen als mest voor hun planten, groenten, enz...

Deze groenten worden dan weer gegeten of het zaad van de groenten door dieren, die dieren worden dan besmet. Of door het in contact komen met andere dieren kan deze ziekte, pest, virus zich ook verspreiden. De ziekte word meestal rond een boerderij gemeld. (waar de meeste dieren zijn) De vogelbescherming Nederland denkt niet dat de verspreiding hoofdzakkelijk door de trekvogels gebeurt, maar kijkt ook de mens aan. De meeste verspreiding van de ziekte, pest, virus is door het transport van de mens !! De mensen inporteren en exporteren pluimvee en vlees en dieren naar alle delen van de wereld. 

De idieale temperaturen voor deze ziekte, pest, virus is ongenveer 0 tot 2 graden dit hebben wetenschappers ondekt na het vele onderzoek in de labo's . De meeste onderzoeken in Nederland werden gedaan in het Erasmus Universitair Medisch Centrum, waar ze dan ook ontdekt hebben dat de ziekte, pest, virus meestal uitbreekt in de winter.

Bestrijding

Dode besmette dieren worden verbrand want het virus gaat dood tegen een temperatuur van ongeveer 80 graden. De meeste dieren die besmet zijn maar nog niet dood zijn spijtig genoeg maar worden afgemaakt.

Zo is er in gans Europa de ophokplicht afgeroepen, dit betekend als er tekenen zijn van dit virus moeten alle dieren in je tuin afgeschermd worden van de openbare wereld. Zolang deze virus van kracht is of tot er geen gevaar meer is voor de dieren.

Tegenwoordig kan je je dieren ook laten vactineren tegen deze ziekte zo blijven je dieren gezond en is er geen probleem meer .

Conclusie

Luister altijd goed naar wat ze zeggen op de tv en radio. Laat je dieren vactineren zo blijven je dieren gezond en jij ook. Ze zeggen toch beter vermijden dan het te moeten bestrijden !!

Links

Wat versta je onder vogeltrek

Elke vogel zingt

Voeding van vogels