Wat is de plastic soep

Inleiding

Kunststoffen, ofwel plastics, hebben vele voordelen. Eén van de voordelen is de brede toepassing ervan. Van speelgoed tot verpakkingen en van keukengerei tot kledingstukken. Maar er is ook een keerzijde. Milieuvervuiling is namelijk het grote gevolg waar niemand meer omheen kan. Op rivieren en open water zijn uiteraard weinig mogelijkheden voor het afvoeren van afval waardoor, bewust of onbewust, de kunstmatig gefabriceerde materialen te water kunnen raken. Lees in dit artikel wat dit te maken heeft met een plastic soep.

Trashbin.jpg

Plastic in het water

Afval komt op verschillende wijze in rivieren en open water terecht. Mensen leven, werken en recreëren op en langs water. Tijdens of na deze bezigheden komt afval, waaronder kunststoffen in het water terecht en wordt vervolgens er niet uitgehaald.

Wanneer we spreken over vervuiling in rivieren, dan kan drijvend en zwevend afval zich ophopen tegen opstakels in het water. Afval dat met de stroom meegenomen wordt komt uiteindelijk in de oceanen terecht. Tesamen met het afval, dat rechtstreeks in de oceanen terecht is gekomen, kan het met de stromingen in deze oceanen meegevoerd worden, aanspoelen op stranden of een 'leven lang' in het water liggen.

De Soep

In de Grote Oceaan is een groot gebied waar diverse stromingen bij elkaar komen en er meegevoerde bestanddelen in het water rond blijft zweven. De hoeveelheid plastic en afval in dit gebied is zo groot, dat men het gebied het kunststofarchipel of drijvende vuilnisbelt noemt en de meest sprekende benaming hiervan is de Plastic Soep.

Het is niet bekend hoe groot de soep is, maar geleerden denken dat het ongeveer 34 keer groter is dan Nederland. Het zou 100 miljoen ton aan afval bevatten.

De soep bestaat voor de duidelijkheid niet alleen maar uit grote stukken plastic, die zichtbaar door het water zweeft. Het water bevat ook in kleinere delen en deeltjes uiteengevallen plastics. Deze versnippering is het gevolg van fysiek uiteen scheuren van het materiaal en fotodegradatie. 

   

Fotodegradatie

Er is er veel onderzoek gedaan naar fotodegradatie van plastic. Fotodegradatie is afbraak van moleculen met behulp van licht. Door zout zeewater en ultraviolet licht valt het plastic ineen in kleinere delen.

Het afval dat 'verdwijnt' door fotodegradatie blijft nog altijd bestaan uit polymeren. Zelfs als het tot moleculaire grootte is afgebroken. Dit in tegenstelling tot afbraak door biodegradatie.

De polymeren hebben gevolgen voor mens en dier. Deze overblijfselen kunnen namelijk na fotodegradatie in de voedselketen worden opgenomen.

Het effect van de Plastic Soep

De plasticdeeltjes lijken veel op Zoöplankton. Vissen en kwallen eten deze op en zo komen de plasticdeeltjes terecht in de voedselketen. Als andere dieren en uiteindelijk de mens deze zeedieren consumeren, kan dit na veel consumptie vergiftiging tot volg hebben.

Media

De enorme Plastic Soep trok veel aandacht van wetenschappers, nadat zeekapitein, oceanograaf en oprichter van de Algalita Marine Research Foundation, Charles Moore uit Californië, een aantal artikelen over de soep had geschreven.

Hij was zelf geschrokken van de hoeveelheden afval die hij was tegengekomen op zijn reizen.

Voorspelling

In 1988 werd de soep al voorspeld door de National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) uit de Verenigde Staten. Deze voorspelling was op basis van een aantal experimenten door een paar onderzoekers uit Alaska in de jaren '85, '86, '87 en '88.

Bij deze onderzoeken werd de hoeveelheid afval in zee gemeten. De onderzoekers hadden gemerkt dat het afvalgehalte hoger is op plekken waar zeestromingen elkaar kruisen. Gebaseerd op bevindingen in de Japanse Zee hebben ze berekend dat hetzelfde in de Grote Oceaan zou gebeuren.

Samengevat

Plastics in allerlei soorten van hoedanigheid biedt veel voordelen, maar heeft een behoorlijk groot gevolg voor het milieu. Niet alleen op het land, maar zeker ook in het water. De Plastic Soep in de Grote Oceaan focust de aandacht hier duidelijk op vanwege de grote concentratie bestandelen van plastic en de gevolgen, die men zonder al te moeilijke onderzoeken kan constateren.

Gerelateerd artikel

Meer over plastic in relatie tot het milieu vindt u hier.