Welke soorten bloedcellen komen voor in ons bloed

Inleiding

Iedereen heeft ongeveer vijf tot zes liter bloed in het lichaam.  Bloed is van levensbelang en helpt ons onder andere bij het vervoer van zuurstof en koolstofdioxide, maar bloed bevat ook witte bloedcellen die ons helpen bij de afweer tegen indringers.

Waaruit bestaat bloed precies en welke type bloedcellen zijn er allemaal?

Waaruit bestaat bloed

Allereerst kunnen we het bloed onderverdelen in vaste bestanddelen en vloeibare bestanddelen, ofwel het bloedplasma.

Het bloedplasma bestaat voornamelijk uit water, met daarin opgeloste stoffen.

De vaste bestanddelen bestaan uit rode bloedcellen (erytrocyten) , witte bloedcellen (leukocyten) en bloedplaatjes (thrombocyten).

Vind hier een  over bloed, ook geschikt voor de verschillende bloedziekten, zoals leukemie.

Waar worden bloedcellen gemaakt

De vorming van bloedcellen vindt voornamelijk plaats in het beenmerg, maar ook in andere bloedvormend organen zoals de milt, lever en de lymfklieren.

In de aanmaak van iedere celsoort zijn twee processen te onderscheiden; celdeling en uitrijping (differentiatie).  Bij celdeling ontstaan dezelfde dochtercellen als de moedercel, ook wel een stamcel genoemd. Daarna begint de uitrijping tot een bepaald type bloedcel.

De gemeenschappelijk stamcel voor alle bloedcellen wordt ook wel de pluripotente hemopoietische stamcel genoemd.

Uit deze pluripotente stamcel ontstaan weer twee typen stamcellen; de lymfatische stamcel en de myeloide stamcel.

Vanuit de lymfatische stamcel ontstaan vervolgens weer B- en T-lymfocyten.

Uit de myeloide stamcel ontstaan de rode bloedcellen, neutrofielen, monocyten, eosinofielen en thrombocyten. Neutrofielen, monocyten en eosinofielen zijn typen witte bloedcellen.

Rode bloedcellen (erytrocyten)

Rode bloedcellen ontstaan uit een myeloide stamcel in een aantal stappen. Een onrijpe rode bloedcel wordt ook wel een reticulocyt genoemd.  Deze reticulocyt bevat RNA, zodat er hemoglobine gemaakt kan worden binnen de onrijpe rode bloedcel. Het duurt twee dagen voordat de reticulocyt rijp is en een volledige rode bloedcel zonder RNA is geworden. Dit RNA wordt erin de milt uitgehaald. 

De rode bloedcel heeft als enige cel in het lichaam geen kern, is bruinroze van kleur en heeft een doorsnede van 7-8 µm.

Voor de bouw van rode bloedcellen zijn vitamine B12, foliumzuur en ijzer nodig.

Rode bloedcellen hebben als belangrijkste functie het vervoeren van zuurstof door het lichaam.

Witte bloedcellen (leukocyten)

De witte bloedcellen worden in drie hoofdgroepen onderscheiden; de granulocyten, de monocyten en de lymfocyten.

De granulocyten bevatten duidelijke granula (korrels). 

Afhankelijk van de kleur worden de granulocyten weer onderscheiden in neutrofiele, eosinofiele en basofiele granulocyten. 

De neutrofiele granulocyt is de meest voorkomende witte bloedcel in het bloed en heeft een    zeer kenmerkende gelobde kern. 

 
 
De eosinofiele granulocyt bevat grote regelmatig gevormde oranje korrels, 
en worden regelmatig in bloed gezien (1-5%).
 
 
De basofiele granulocyt is zeldzamer en vormt maar 2% van de witte bloedcellen. 
Deze cel bevat een aantal vrij grote paarse korrels, maar kan de korrels ook uitstoten en is daarom moeilijk te herkennen.

De monocyt is een vrij grote witte bloedcel met een grote kern die niet gelobd is. De monocyt komt vrij veel voor (3-10%) van het totaal aantal witte bloedcellen en 

komt ook in weefsels voor. 

De belangrijkste functie van granulocyten en monocyten is het fagocyteren van lichaamsvreemde stoffen. Ofwel het doden van bacteriën en andere indringers. Soms lukt het niet om de indringer te doden, dan kunnen ze een stukje van de indringer presenteren op het membraan waarna lymfocyten in actie komen. Dit wordt ook wel een antigeen-presenterende-cel (APC) genoemd. Eosinofiele granulocyten zijn vooral betrokken bij de vernietiging van parasieten en basofiele granulocyten spelen een rol bij allergieën.Daar wordt hij een macrofaag genoemd.

De lymfocyten spelen een grote rol bij de afweer van het licheem. De cellen zijn klein en hebben een grote kern. T-lymfocyten rijpen in de thymus en B-lymfocyten in het beenmerg. Lymfocyten kunnen APC’s herkennen en helpen met doden van de indringers, ook kunnen zij zelf indringers herkennen en antistoffen produceren.

Verder lezen

Wil je meer weten over de bouw van de bloedsomloop? http://www.leerwiki.nl//gezondheid/lichaamsfuncties/bloedsomloop/42308/hoe-ziet-de-bloedsomloop-van-de-mens-eruit/

Wil je meer weten over de bouw van het lymfestelsel? http://www.leerwiki.nl//gezondheid/lichaamsfuncties/bloedsomloop/lymfevatenstelsel/42352/wat-zijn-de-oorzaken-van-oedeem/

Wil je meer weten over het ontstaan van allergische reacties?http://www.leerwiki.nl//gezondheid/lichaamsfuncties/lichaamsbescherming/immuunsysteem/allergieen/41379/hoe-ontstaat-een-allergische-reactie/