Wat is eigenlijk chemotherapie

Chemotherapie

Wie in onze omgeving heeft er tegenwoordig niet mee te maken: chemotherapie. Chemo krijgen is geen pretje en de gevolgen nog minder. Wat doet chemotherapie als behandelwijze met ons lichaam? Welke zijn de nevenwerkingen van het bestoken van de kankercellen met deze anti-kanker medicatie?
 

Wat is chemotherapie eigenlijk?

Bij chemotherapie worden kankercellen behandeld met medicamenten: cytostatica. Deze medicatie zorgt ervoor dat sneldelende kankercellen afgeremd of gedood worden. Het onoverkomelijke gevolg is wel dat gedurende een chemobehandeling ook gezonde cellen doden. Dit betekent dat er erg veel nevenwerkingen zijn. Toch is deze behandelswijze noodzakelijk omdat kankercellen sneller delen dan gezonde cellen en dus is het de enige manier om het aantal kankercellen te doen dalen, of zelfs stoppen, zonder dat al te veel gezonde cellen worden gedood. Schrik niet: er zijn meer dan 50 verschillende cytostatica die meestal in combinatie en volgens bepaalde schema’s worden toegediend.

Hoe ziet zo’n behandelschema eruit?

Het schema omvat een specifieke combinatie van cytostatica en het tijdsinterval tussen de toediening. Een voorbeeld: een cyclus kan zijn dat chemotherapie 1 keer om de 3 weken wordt toegediend. Deze cyclus wordt dan verschillende keren herhaald. Een andere cyclus kan erin bestaan dat de patiënt verschillende dagen na elkaar chemo krijgt… . De tussenpauzes zonder chemotherapie dienen om het lichaam de gelegenheid te geven om te herstellen en nieuwe cellen aan te maken. Een belangrijk onderdeel van dit herstel is het aantal rode/witte bloedcellen. Elke chemotherapie wordt dus specifiek voor elke patiënt opgesteld: het is maatwerk in functie van het type kanker, het doel van de therapie, de gebruikte geneesmiddelen en de reactie van het lichaam. Bovendien: de ene soort kanker reageert beter op cytostatica dan de andere.

Soorten chemotherapie

 • Uiteraard is het doel van elke chemo om de kanker te genezen. Inderdaad: sommige vormen van kanker kunnen door chemotherapie volledig verdwijnen. Dat kan onder andere het geval zijn bij leukemie of de ziekte van Hodgkin.
 • Chemotherapie wordt echter ook toegediend om een tumor te verkleinen vóór een operatie of vóór radiotherapie.
 • Een andere vorm van chemotherapie wordt toegediend om achtergebleven kankercellen na een operatie of na radiotherapie te vernietigen.
 • Soms wordt chemotherapie toegediend om symptomen die kanker met zich meebrengt te verminderen zoals bijvoorbeeld het verzachten van pijn of om de levenskwaliteit te verbeteren in de mate van het mogelijke (ook palliatieve chemotherapie genoemd).

Hoe verloopt de toediening van chemotherapie?

 • De toediening gebeurt meestal tijdens een dagopname in het ziekenhuis.
 • Soms wordt de behandeling ook thuis verder gegeven.
 • De geneesmiddelen zelf kunnen op verschillende manieren toegediend worden:
 1. Via de mond (oraal): tabletten of capsules,
 2. Via de huid: met een injectie onder de huid (subcutaan) of in een spier (intramusculair).
 3. Rechtstreeks in een ader (intraveneus): met een injectie of door een infuus.
 4. Via het ruggenmerg- en/of hersenvocht.
 5. Via een katheder die je ingeplant krijgt. Dit wordt gedaan om de bloedbaan veiliger en gemakkelijker te laten verlopen. Deze katheder blijft in het lichaam aanwezig voor de verdere duur van uw behandeling. Het voordeel van een dergelijke katheter is dat bloed op een vlotte, pijnloze manier kan worden afgenomen ter controle. Het inbrengen van deze katheter gebeurt meestal onder plaatselijke verdoving, onder de huid ter hoogte van de borstkas, net onder het sleutelbeen. U kunt perfect verder gaan met uw gewone leven: douchen, sporten enz…

Links

Welke zijn de bijwerkingen van chemotherapie?

Voeding- en andere tips bij een chemobehandeling