Waarom zijn (bijna) alle bladeren groen

De natuur

Bij een wandeling in het bos, park of door de weilanden valt op hoe groen de natuur eigenlijk is. Planten, bomen en gras hebben meestal een prachtige, groene kleur. Het is dan ook niet voor niets dat de kleur groen vaak met de natuur wordt geassocieerd. Denk bijvoorbeeld aan groene stroom dat op een milieuvriendelijke manier opgewekt is. Maar hoe komt het eigenlijk dat de natuur zo groen is?

Groene bladeren

Als je kijkt naar de bladeren van planten en bomen zie je dat deze bladeren vaak een groene kleur hebben. De kleur van variëren van fris lentegroen tot een donkere, diepgroene kleur. Hoe komt het dat bijna alle bladeren van planten en bomen een groene kleur hebben? De groene kleur van bladeren wordt veroorzaakt door de bladgroenkorrels in de cellen van de bladeren. Deze bladgroenkorrels worden ook wel chloroplasten genoemd. De naam van bladgroenkorrels spreekt al voor zich. De bladgroenkorrels geven de bladeren hun groene kleur. Maar welke functie hebben deze bladgroenkorrels?

De functie van bladgroenkorrels

De bladeren van planten en bomen zijn er op gericht om zoveel mogelijk zonlicht op te vangen. Bomen en planten gebruiken zonlicht namelijk om voedingsstoffen aan de maken. Dit proces wordt fotosynthese genoemd. Bladgroenkorrels spelen een zeer belangrijke rol in dit proces. De pigmenten in de bladgroenkorrels vangen het zonlicht op. Het energie van het zonlicht wordt gebruikt om koolstofdioxide om te zetten in koolhydraten die de plant of boom nodig heeft. Bladgroenkorrels zijn dus een essentieel onderdeel van de cellen van bladeren. Ze spelen een grote rol in de levering van energie en geven daarbij planten en bomen hun mooie, groene kleur.

Rode bladeren

Hoe zit het dan met rode bladeren? Sommige bomen en planten hebben rode of gele bladeren. Hebben zij dan geen bladgroenkorrels? Rode bladeren hebben wel bladgroenkorrels en doen dus ook aan fotosynthese. Deze bladeren bezitten echter nog andere kleurstoffen die de groene kleur van de bladgroenkorrels overschaduwen. In principe bevat elk blad een hoeveelheid van deze kleurstoffen. De hoeveelheid is echter veel kleiner dan bij planten en bomen met rode bladeren. In de herfst sterven de bladgroenkorrels af. De andere pigmenten in het blad worden nu veel beter zichtbaar. Hierdoor krijgen bladeren in de herfst prachtige rode, gele en oranje tinten.

Zuurstofproductie

Bomen en planten halen het koolstofdioxide dat ze nodig hebben voor de fotosynthese gewoon uit de lucht. De lucht bestaat namelijk voor een aanzienlijk deel uit koolstofdioxide. Bij de aanmaak van de koolhydraten vormen planten en bomen zuurstof. Planten en bomen gebruiken dus koolstofdioxide en leveren zuurstof. Bij mensen werkt dit proces andersom. Wij hebben zuurstof nodig om te leven. Als afvalproduct ademen wij koolstofdioxide uit. Er bestaat dus een kringloop van de stoffen in de lucht waarbij groene planten en bomen een heel belangrijke plek innemen. Dit is dan ook een belangrijke reden waarom veel mensen zich zorgen maken over de ontbossing van grote delen van de wereld. Wij zijn voor onze verse toevoer van zuurstof afhankelijk van planten en bomen.

Tot slot

De bladeren van planten en bomen danken hun karakteristieke kleur aan de bladgroenkorrels in hun cellen. Deze bladgroenkorrels zijn voor de bomen en planten van levensbelang omdat ze voorzien in hun energiebehoefte. Ook voor de mens zijn bladgroenkorrels essentieel omdat ze zuurstof produceren. Bomen en planten zijn voor ons dus van onschatbare waarde. Des te meer een reden om bewust met de natuur om te gaan.