Is de mensheid dom of slim

Wat denk je?

Atoombom test

Als je kijkt naar alle onzin die de mens in de afgelopen honderden jaren heeft uitgehaald, dan moeten we onszelf wel dom noemen. We hebben atoomenergie gecreëerd, waardoor we tienduizenden jaren met dodelijk afval zitten. We hebben gebruikt en gebruiken steenkolen en aardolie als brandstof, waardoor we nu zitten met wereld wijde opwarming van het klimaat. We hebben gekozen voor materialisme, waardoor veel mensen elkaar alleen nog waarderen als ze geld opbrengen. We voeren oorlogen, waardoor nu hele delen van de aardbodem bezaait liggen met mijnen. Zodat jaren nadat de oorlogen zijn afgelopen er nog steeds slachtoffers vallen.

⬇ Index

De domme mens

Als je kijkt naar de hoeveelheid fouten die de mensheid heeft gemaakt de afgelopen tweehonderd jaar, dan moeten we de conclusie trekken dat zij dom is. Een slim mens brengt nu eenmaal zichzelf niet voortdurend in gevaar zou je denken. Maar laten we eens een opsomming maken van domme fouten:

 1. Industrialisatie
  • Sinds de uitvinding van de stoommachine, maar vooral het gebruik van de stoommachine als aandrijfmechanisme voor allerlei werkzaamheden die vroeger handmatig gebeurden, hebben we zoveel CO2 geproduceerd dat het klimaat aan het opwarmen is. Nog een paar graden warmer en wereldwijd staan er waarschijnlijk een miljard mensen met hun voeten in het water.
 2. Oorlogen
  • De afgelopen tweehonderd jaar hebben we zoveel oorlogen gevoerd met een steeds groter dodental, dat we niet meer weten hoeveel doden er uiteindelijk zijn gevallen. Maar waarschijnlijk mag je het gerust op een paar miljard schatten. Zeker ook als je de slachtoffers meetelt die na afloop van de oorlogen zijn gevallen door landmijnen en zeemijnen.
 3. Ismen
  • We kennen nogal wat ismen, kapitalisme, communisme, opportunisme, fascisme. Al deze ismen hebben vele doden op hun geweten. Kapitalisten doordat zij arbeiders in levensgevaarlijke fabrieken lieten werken. Communisten omdat ze in hun streven de heilstaat naderbij te brengen bereid waren tegenstanders uit de weg te ruimen. Fascisme omdat zij in haar strijd tegen het communisme en haar vijanden een wereldoorlog heeft ontketend. Opportunisme omdat zij in haar wens iedere kans te grijpen om geld te verdienen of de wereld te verbeteren, kapitalisten de kans heeft gegeven om de wereld te vervuilen.
 4. Onderwijs gericht op lezen, schrijven en rekenen
  • Door ons onderwijs vooral te richten op lezen, schrijven en rekenen hebben we burgers opgeleid die met moeite mee kunnen komen in een maatschappij die zo complex is, dat je er eigenlijk een universitaire studie voor moet hebben gevolgd. Met als gevolg veel burgers het gevoel hebben er niet meer bij te horen.
 5. Materialisme
  • Je zou dit ook voor een dubbeltje op de eerste rang willen zitten kunnen noemen. Doordat we voortdurend het nieuwste van het nieuwste tegen de laagste prijs willen hebben, hebben we het kapitalisme het recht gegeven om de wereld te vervuilen en mensen uit te buiten. Met als gevolg stromen van economische vluchtelingen, omdat ze in hun eigen land niet genoeg geld kunnen verdienen om te overleven. Maar ook het ontstaan van monocultuur landbouw, die bij één mislukte oogst leidt tot boeren die failliet gaan en honger moeten lijden.
 6. Human Resources Management
  • Bedrijven zien hun werknemers als bedrijfsmiddelen. Wat betekent dat je de beste moet selecteren, ze moet belonen om te motiveren, ze moet beoordelen of ze nog steeds hun werk goed doen, ze moet trainen om ze productief te houden. Maar ze respectvol behandelen hoeft niet, want het zijn niet meer dan middelen net zoals de machines waarmee ze werken.

Zo zijn er nog veel meer fouten of domheden die de mens heeft gemaakt. Eigenlijk zijn het er te veel om op te noemen.

⬇ Index

De slimme mens

Hoewel je op basis van wat er allemaal aan domheid is te vinden zou kunnen stellen dat de mens dom is, kun je ook mooie of slimme dingen vinden. Een aantal van die slimmigheden vallen

Industriële robot aan het werk
Industriële robot

ook onder onze fouten of stommiteiten.

 1. Industrialisatie
  • Door de automatisering die voortkomt uit de industrialisatie, is het mogelijk om tegen lage kosten kwalitatief goede producten te produceren. Hierdoor worden de producten voor steeds meer mensen beschikbaar, waardoor er steeds meer kopers zijn. Dat vraagt steeds meer arbeiders, met als gevolg dat die arbeiders ook steeds beter gaan verdienen zodat er nog meer kopers van producten komen. De industrialisatie heeft ook geleidt tot vakbonden en daarmee macht voor de arbeiders.
 2. Kernenergie
  • Hoewel kernenergie problemen geeft als je het wilt bewaren, kun je het ook gebruiken om mensen te helpen. Zo gebruiken we het tegenwoordig bijvoorbeeld om lassen te controleren, waardoor de kwaliteit van laswerk is toegenomen. We gebruiken het om de ziekte kanker te bestrijden, zodat mensen kanker kunnen overleven.
 3. Ismen
  • Zowel het kapitalisme als het socialisme en het liberalisme hebben ervoor gezorgd dat de levensstandaard van mensen is toegenomen. Met als gevolg dat meer mensen veel langer in goede gezondheid kunnen leven. Omdat arbeid overgenomen werd door machines, omdat politici regels formuleerden die de arbeiders beschermden. Hierdoor werden kapitalisten gedwongen om oplossingen te zoeken om te besparen op arbeiders en tegelijkertijd ervoor te zorgen dat de arbeiders die nodig waren veilig konden werken.
 4. Onderwijs
  • In ieder land waar het onderwijs voor iedereen toegankelijk is, zijn er bijna geen analfabeten meer. Doordat iedereen kan lezen, schrijven en rekenen en vaak ook nog veel meer geleerd heeft op school, bijvoorbeeld de belangrijkste vaardigheden voor een beroep, is de levensstandaard van vele mensen hoger dan tweehonderd jaar geleden. Er leven nu ook ruim zes miljard mensen, waar het 100 jaar geleden net drie miljard waren.
 5. Oorlog
  • Hoewel oorlogen verschrikkelijke dingen en massale sterftes veroorzaken, hebben ze ook de snelheid van de technologische ontwikkeling verhoogd. Zo hebben we aan de tweede en daarna de koude oorlog personal computers en internet te danken. Twee instrumenten die het mogelijk maken om met de snelheid van het licht onderzoek te doen naar de mens en die informatie met diezelfde lichtsnelheid uit te wisselen van de ene kant van de planeet naar de andere. Zodat iemand in Nederland met een zeldzame ziekte nu het voordeel kan hebben van onderzoek dat in een ander land wordt gedaan naar die zeldzame ziekte.

Zo zijn er nog een heleboel zaken te bedenken die voortkomen uit de slimheid van de mens.

⬇ Index

De domme slimme mens

Toch is er eigenlijk maar één conclusie mogelijk. De mensheid op zich is dom. Iedere generatie maakt weer zijn eigen fouten. Iedere generatie heeft zijn eigen problemen op te lossen, die vaak voortkomen uit fouten van voorgaande generaties. Zo moeten wij bijvoorbeeld de onbetaalbaarheid van het pensioenstelsel oplossen, die het gevolg is van de verkeerde keuzes die de generatie die het pensioen bedacht heeft gemaakt. Terwijl we al vele jaren weten dat die fout in het pensioenstelsel zat. Dus de bedenkers hadden ook zelf kunnen proberen een oplossing te bedenken. Het feit dat we onze opvolgers niet voorbereiden op het feit dat er fouten zitten in de systemen die we bedenken, maakt dat we dom zijn. Het feit dat iedere generatie zijn problemen weet op te lossen zonder de soort mens uit te laten sterven, maakt dat we slim zijn. We zouden als soort alleen echt slim zijn als iedere generatie de volgende generatie niet zou opschepen met haar fouten. Maar iedere volgende generatie de kans zou geven om haar eigen fouten te maken en op te lossen.

⬇ Index

Extra

Afbeeldingen

Atoombom test door James Vaughan

Industriële robot door NASA Goddard Space Flight Center

Index van koppen

Wat denk je?
De domme mens
De slimme mens
De domme slimme mens
Extra
Afbeeldingen
Index van koppen