Welke energie is er morgen nog

Energie in de toekomst

Het is algemeen geweten dat de energievoorraden ooit op zullen raken. Volgens sommige deskundigen zal het met aardgas nogal meevallen maar dat geldt niet voor de wereldwijde olievoorraden. Die raken over enige tijd, wanneer weet niemand, op. De mensheid is dus gedwongen om andere energiebronnen te voorzien.

 

Alternatieve energiebronnen

Gelukkig is de energie die wordt opgewekt uit de verbranding van fossiele brandstoffen als olie en gas, niet de enige vorm van energie die we voor handen hebben. Er zijn een aantal vervangende energiebronnen maar… welke energiesoort is meest ideaal?

1. Zonne-energie?

Zonnepanelen

Zonnepanelen zorgen voor nog maar een heel klein deel van onze energiebehoefte. Vandaar de belangstelling voor de aanleg van grote zonneparken. Nadeel van zonnepanelen op de daken is, ondanks de subsidies, dat ze relatief duur zijn. In de ons omringende landen zoals Frankrijk, Duitsland en België liggen zonnepanelen onder vuur: omdat de elektriciteitsnetten moeten worden aangepast omdat er ‘te veel stroom’ op komt (overbelasting) moet de prijs voor onderhoud omhoog. De niet- bezitters van zonnepanelen zijn het hier uiteraard niet mee eens. Ook zijn de subsidies in deze landen inmiddels drastisch terug geschroefd. Met name bedrijven hebben zo goed als misbruik gemaakt van de overheidssubsidies en kilometers zonnepanelen gelegd!

2. Wind-energie

Windmolen

Er wordt ook veel verwacht van windenergie. Wind is er immers (bijna) altijd. Windmolens hebben een hoge energieopbrengst: 1 windmolen kan 400 huishoudens van stroom voorzien. In Duitsland is windenergie uit de hand gelopen naar analogie met het zonnepanelenverhaal. Soms moet men daar het elektriciteitsnet afsluiten omdat er in de gebieden met veel windmolens te veel stroom op het net komt en er gevaar is voor overbelasting door onvoldoende opslagcapaciteit. Nog een negatief aspect: aanleg en vooral onderhoud zijn geweldig duur. Ik heb een deskundige horen beweren dat het onderhoud van die dingen alleen al ervoor zorgt dat een windmolen nooit rendabel kan zijn. Wie heeft er gelijk? En dan is er ook nog de kritiek van ‘niet altijd mooi in de omgeving’.

3. Kern-energie

Kernenergie

Gevaarlijk of niet: kernenergie is de energiebron met de hoogste, dus beste opbrengst/kosten verhouding. Er zijn echter ook nadelen. Nucleaire afval blijft nog duizenden jaren radioactief en moet dus zorgvuldig begraven worden. Ten tweede is uranium, een belangrijke delfstof die nodig is voor de opwekking van kernenergie, niet onuitputtelijk. Tenslotte bestaat er een risico op aanslagen door terroristische organisaties en natuurrampen zoals onlangs in Japan.

4. Biomassa-energie

Energie uit biomassa wordt opgewekt door verbranding van organische materialen. Deze methode is een zeer geschikt alternatief om energie in crisistijd op te wekken: bijvoorbeeld als alle windmolens, zonnepanelen en alle andere energiebronnen niet meer zouden werken (om welke reden dan ook). De kosten zijn relatief laag maar daar staat tegenover dat de opbrengsten niet zo hoog zijn.

5. Waterkracht-energie

Waterkracht

Niet zo bekend maar toch: het grote voordeel is dat het een onuitputtelijke energiebron is. Ook is het relatief goedkoop om de energie-installaties te bouwen. Ook waterkrachtenergie is niet 100% veilig: stuwdammen kunnen doorbreken. Voorlopig blijft onveiligheid een nadeel en prioriteit.

6. Waterstoffusie

Nog onbekender is waterstoffusie als energiebron. Hierbij worden de kernen van 2 waterstofatomen samengesmolten waarbij veel energie vrijkomt. Deze methode heeft een grote energieopbrengst. In tegenstelling tot het opwekken van kernenergie komt er geen schadelijk afval vrij. Waterstoffusie kan echter slechts onder hoge temperatuur en druk plaatsvinden. Hierdoor wordt het slechts op kleine schaal toegepast en zijn de kosten ook betrekkelijk hoog.

7. Geometrische energie

Diep in de aarde zit heel veel warmte opgeslagen. Het aantal locaties waar geometrische energie kan worden opgewekt, is echter zeer beperkt. Dit komt doordat de opwekking alleen onder extreem hoge temperaturen moet gebeuren en dit kan alleen maar in vulkanen.

8. Getijdenenergie

Vanzelfsprekend kunnen we gebruik maken van de getijden. Golven zijn er praktisch altijd door de getijden. Deze methode is onuitputtelijk en bovendien betrouwbaar. Nadeel is wel dat de installatie waarmee getijdenenergie wordt opgewekt na enkele jaren onbruikbaar is door aantasting door het zoute zeewater. Hierdoor moet de installatie herhaaldelijk opnieuw opgebouwd worden. De kosten die hieraan verbonden zijn, zijn erg hoog.

Conclusie

Zoals u ziet zijn er veel potentiële oplossingen maar ook veel aspecten waarmee rekening moet worden gehouden. Elk alternatief heeft zijn voor- en nadelen. En wat ieder voor zichzelf kan doen: proberen minder energie te verbruiken!