Wat is de samenstelling van ruwe olie

Inleiding

Ruwe olie is een natuurlijk vloeistofachtig product die giftig en vlambaar is. Het bestaat uit een complexe samenstelling van koolwaterstoffen (CxHy, waarbij x en y een nummer is) van gevarieerde molucair gewicht en het bestaat uit andere organische stoffen die gevonden worden net onder het aardoppervlakte. De ruwe olie wordt gewonnen uit een oliebron, waarbij het wordt gescheiden door de temperatuur van de olie te verhogen tot bijna zijn kookpunt. Vervolgens kunnen er veel veschillende stoffen van gemaakt worden zoals benzine, kerosine, asfalt, plastic en farmaceutische producten. Vaak is de ruwe olie gemengd met natuurlijk gas en wordt de gas soms gebruikt voor nuttige dingen zoals energie-opwekking. De hoeveelheid koolwaterstoffen in ruwe olie kan erg varieren van 50% in zware ruwe olie tot 97% in de lichtere varianten van ruwe olie.

Samenstelling ruwe olie

Element Percentage
Koolstof 83 tot 87%
Waterstof 10 tot 14%
Stikstof 0,1 tot 2%
Zuurstof 0,1 tot 1,5%
Zwavel 0,5 tot 6%
Metalen Minder dan 0,1%

De metalen in de ruwe olie zijn meestal resten zoals ijzer, nikkel en koper. Er zijn in totaal vier verschillende koolwaterstoffen in de ruwe olie:

Koolwaterstof Gemiddelde hoeveelheid Bereik hoeveelheid
Parafinne 30% 15 tot 60%
Cycloalkaan 49% 30 tot 60%
Aromaticiteit 15% 3 tot 30%
Asfalt 6% rest

De kleur van de ruwe olie is meestal bruin of zwart ( het zou ook zelfs geel, groen of rood kunnen zijn, maar dat komt niet vaak voor).

Milieueffecten van het gebruik van ruwe olie

Winnen van ruwe olie

Het winnen van olie uit de oliebron kan erg duur zijn en kan soms het milieu aantasten. Het offshore (zeegebieden) winnen van olie kan effect hebben op het leven van organismen in oceanen

Olievlekken

Het lekken van olie door ongelukken met tankerschepen heeft het natuurlijke ecosystem aangetast in Alaska, Galapagos Eilanden, Frankrijk, Mexico en veel andere plekken. De hoeveelheid olie die verloren is gegaan door ongelukken kan varieren van 100 ton olie tot duizenden tonnen olie (miljoen kilogram). Zelfs kleine olievlekken hebben het natuurlijk ecosysteem aangetast volgens bevestigde onderzoeken. Olievlekken op de zee zijn veel gevaarlijker en slechter voor het milieu dan op land, omdat de olie zich veel makkelijker kan verspreiden op zee dan op land. Het kan zeevogels, zoogdieren, vissen en andere organismen doden Het onder controle hebben van olievlekken is moeilijk (zoals gemerkt was bij de olievlek in Mexico, 2010).

Alternatieven voor ruwe olie

Voor auto’s e.d. kan biobrandstoffen gebruikt worden. Ook kan waterstof of gas gebruikt worden waarbij de milieu-effecten veel minder zijn. Het rendement van deze stoffen is helaas wel veel lager dan olie. Ook kunnen elektrische auto’s gebruikt worden waarbij wel moet worden gezorgd dat de elektriciteit die de auto’s gebruiken niet geproduceerd worden door fossiele brandstoffen (olie, gas, steenkool) maar door duurzame energiebronnen (wind, zon, nucleair).

Productie en consumptie van ruwe olie

De landen die het meeste olie produceren zijn Saudi-Arabië, Rusland en de Verenigde Staten. China, Japan en de VS zijn de grootste consumenten van de ruwe olie (vooral door het aantal inwoners in de landen). Saudie-Arabië gebruikt het meest olie per persoon terwijl China maar een hele kleine hoeveelheid olie per persoon gebruikt.