Wat bedoelt men met zacht water

Zacht en hard water

Volgens allerlei milieuwetgeving moet ons huishoudelijk water zo zacht mogelijk zijn. Welk is het verband van hard en zacht met iets vloeibaars als water? En waarom is zacht water beter? Eén ding is zeker: met zacht water gaan je huishoudapparaten langer mee...

 

Water drinken ten zeerste aanbevolen

Water bevat veel calcium, magnesium en mineralen. En die heeft ons lichaam dagelijks nodig. Maar als het water te 'hard' is, bevat het veel te veel kalk en dat merk je onder andere aan je douchekop en kranen in huis. Als je dit 'hard' water dan ook nog eens gaat verwarmen, zoals bijvoorbeeld in een (af)sasmachine dan neemt de kalkvorming alleen maar toe! Dat is uiteraard niet 'gezond' voor je apparaat! Bovendien gaat het daardoor ook nog eens meer elektriciteit verbruiken en heb je meer wasmiddel nodig. Dubbele kosten dus... dat moeten we niet hebben!

Waterontharding

De waterzuiveringsmaatschappijen maken daarbij gebruik van milieuvriendelijke reactoren waarin zandkorrels rondreizen. Door aan het water een base toe te voegen, wordt kalk afgezet op deze korrels. Wanneer de korrels de grootte van een luciferknop bereiken(!), worden ze afgefilterd. Op deze manier wordt de hardheid beperkt tot 15 Franse graden (zie verder). Dat betekent niet dat alle kalk uit het water is verwijderd: dat mag ook niet! Kalk is nodig voor onze gezondheid èn voor de waterleidingen.

Enkele cijfers: wanneer is er sprake van 'zacht' water?

De hoeveelheid calcium en magnesium in het drinkwater wordt uitgedrukt in Franse graden(F). Dat geeft volgende tabel:

Zeer zacht

van 0 tot 7° F

Zacht

van 7 tot 15° F

Gemiddeld

van 15 tot 22° F

Vrij hard

van 22 tot 32° F

Hard

meer dan 32° F

Verhouding calcium/magnesium

Deze verhouding bepaalt de kalkafzetting in de huishoudelijke apparaten en wordt uitgelegd door de PACCk-waarde, eveneens in Franse graden(F). Is deze waarde kleiner dan 4° F dan treedt nauwelijks kalkafzetting op en is ontharden helemaal niet nodig, zelfs niet als de totale hardheid zeer hoog is!

Tips

  1. Dit zijn de Belgische normen maar verondersteld mag worden dat deze, bijvoorbeeld, ook in Nederland gelden.
  2. Kan je ergens te weten komen hoe het gesteld is met de hard-/zachtheid van ons leidingwater?

Links