Karaktereigenschappen van het sterrenbeeld Maagd

Het sterrenbeeld

Een sterrenbeeld wordt gevormd door een verzameling sterren waarin een zeker patroon herkend kan worden. Al sinds de klassieke oudheid worden er door mensen betekenissen aan de verschillende sterrenbeelden toegeschreven. De tekens van de dierenriem zijn de meest bekende sterrenbeelden. De dierenriem bestaat uit twaalf verschillende tekens. De datum van je geboorte bepaalt onder welk sterrenbeeld jij bent geboren. Als je tussen 24 Augustus en 22 September bent geboren, is je sterrenbeeld Maagd.

Het sterrenbeeld Maagd

Het sterrenbeeld van de Maagd is het zesde teken van de dierenriem. De Latijnse benaming van het sterrenbeeld Maagd is Virgo. Personen die onder het sterrenbeeld Maagd zijn geboren, bezitten vaak een aantal overeenkomende goede karaktereigenschappen. De karaktereigenschappen die met het sterrenbeeld Maagd worden geassocieerd, zijn als volgt:

  • Een persoon met het sterrenbeeld Maagd kan soms een wat afstandelijke, koude eerste indruk maken. Over het algemeen is een Maagd juist een warm en zacht persoon. Een Maagd is heel hulpvaardig en zal iemand die hulp nodig heeft altijd de helpende hand bieden. Ook heeft een Maagd vaak een bescheiden persoonlijkheid en zal niet snel in het voetlicht treden. Een Maagd is beschaafd en hecht aan juiste omgangsvormen.
  • Een Maagd is vaak intelligent en ijverig. Met een Maagd kun je zeer onderhoudende gesprekken voeren. Een Maagd heeft vaak een zakelijke, nuchtere benadering van een complex probleem of materie. Een Maagd is bovendien erg alert. Kleine dingen of veranderingen worden door een Maagd snel gesignaleerd.
  • Een persoon met het sterrenbeeld Maagd is zeer nauwkeurig. Een Maagd heeft een scherp oog voor detail en kan erg precies zijn. Een opgedragen taak zal door een Maagd altijd nauwgezet worden uitgevoerd.

Er ligt een potentiële valkuil verstopt in alle goede eigenschappen van de mens. Een goede eigenschap kan namelijk al snel omslaan in een slechte eigenschap als deze specifieke eigenschap te sterk aanwezig is. Het is belangrijk om je eigen valkuilen goed te kennen zodat je hier tijdig op kunt inspelen. Als je jouw zwakke punten goed kent, sta je een stuk steviger in je schoenen. Personen met het sterrenbeeld Maagd kunnen de volgende valkuilen hebben:

  • Een Maagd heeft een goed oog voor detail en is nauwkeurig. Deze eigenschappen kunnen soms doorslaan waardoor er sprake kan zijn van perfectionisme. Ook kan een Maagd de neiging hebben om overdreven hygiënisch te zijn.
  • Een persoon met het sterrenbeeld Maagd is nuchter en zakelijk en laat zich niet snel door emoties leiden. Hierdoor kan een Maagd al snel een koude, onverschillige indruk maken. Jammer, want een Maagd is juist een warm persoon.
  • Een Maagd hecht sterk aan geldende normen, regels en bepaalde omgangsvormen. Als andere mensen zich niet aan deze regels houden, is een Maagd geneigd hierop te reageren. Een persoon met het sterrenbeeld Maagd wordt daarom soms als mopperig of bemoeizuchtig gezien.

Mogelijkheden in je carrière

Je karaktereigenschappen bepalen voor een belangrijk deel welke beroepen je goed liggen. Een Maagd heeft talenten die in vele soorten beroepen waardevol zijn. Functies waar het werk nauw luistert en nauwkeurigheid en precisie vereist zijn, liggen een Maagd erg goed.  Door de nuchtere, zakelijke instelling zullen Maagden het ook altijd in stressvolle banen goed doen. Banen zoals analist, neurochirurg of chemicus zijn geknipt voor personen met het sterrenbeeld Maagd.