Je sterrenbeeld en je eigenschappen: Steenbok

Jouw sterrenbeeld

Een sterrenbeeld bestaat uit een verzameling sterren waarin een bepaald patroon herkend kan worden. Al sinds de klassieke oudheid worden er door mensen bepaalde betekenissen aan de verschillende sterrenbeelden toegeschreven. De tekens van de dierenriem zijn tegenwoordig de meest bekende sterrenbeelden. De dierenriem bestaat uit twaalf verschillende tekens. De datum van je geboorte bepaalt onder welk sterrenbeeld jij bent geboren. Als je tussen 22 December en 21 Januari bent geboren, is je sterrenbeeld de Steenbok.

Het sterrenbeeld Steenbok

Het sterrenbeeld Steenbok is het tiende teken van de dierenriem. De Latijnse benaming van het sterrenbeeld Steenbok is Capricorn. Personen die onder het sterrenbeeld Steenbok zijn geboren, bezitten vaak een aantal overeenkomende goede karaktereigenschappen. Personen die onder het sterrenbeeld Steenbok zijn geboren, bezitten meestal de volgende karaktereigenschappen:

  • Personen met het sterrenbeeld Steenbok hebben vaak een rustige persoonlijkheid. Ze leven vaak vrij sober en zijn erg stipt. Een Steenbok heeft een erg stabiel karakter. Ofschoon een Steenbok vaak serieus overkomt, bezitten ze meestal een droog gevoel voor humor.
  • Een Steenbok heeft vaak grote ambities. Een Steenbok werkt met veel volharding en toewijding aan het realiseren van deze ambities. Door zijn hoge eisen duurt het vaak een tijd voordat een Steenbok zijn ambities kan realiseren. Een Steenbok werkt echter vasthoudend en geduldig door totdat al zijn doelen bereikt zijn. Een Steenbok heeft dan ook een hoge mate van geldingsdrang.
  • Een Steenbok is vaak georganiseerd en methodisch. Een Steenbok werkt hierdoor op een deskundige en efficiënte manier. Vaak getuigt zijn oordeel van een diepgaand strategisch inzicht.
  • Een Steenbok is gedisciplineerd en betrouwbaar. Verantwoordelijkheden gaat een Steenbok niet uit de weg. Vaak neemt een Steenbok juist vrijwillig allerlei verantwoordelijkheden op zich.

In alle goede eigenschappen die mensen hebben, schuilt een potentiële valkuil. Een goede eigenschap die te sterk aanwezig is, kan al snel doorslaan in een slechte eigenschap. Zelfkennis is dan ook zeer belangrijk. Als je jouw zwakke punten goed kent, sta je namelijk een stuk steviger in je schoenen. Personen met het sterrenbeeld Steenbok kunnen de volgende valkuilen hebben:

  • Een Steenbok vertoont veel volharding en toewijding als een doel moet worden bereikt. Soms kunnen deze eigenschappen te ver doorslaan en is er sprake van starheid en onbuigzaamheid. Wat meer flexibiliteit zou geen straf zijn.
  • Een persoon met het sterrenbeeld Steenbok heeft een erg evenwichtig karakter. Gevoelens zijn meestal onder bedwang en worden niet snel getoond. Soms kan een Steenbok hierdoor wat koud en onverschillig overkomen.
  • Een Steenbok is erg gedisciplineerd. Verantwoordelijkheden zullen nooit ontweken worden. Soms kunnen deze verantwoordelijkheden een te zware last worden waardoor de Steenbok het vermogen verliest om te ontspannen.

Mogelijkheden in je carrière

Je karaktereigenschappen bepalen voor een belangrijk deel welke beroepen je goed liggen. Een Steenbok komt het beste tot zijn recht in baan waarin zijn grondigheid en doorzettingsvermogen naar waarde geschat kunnen worden. Omdat een Steenbok vaak georganiseerd en methodisch te werk gaat, zullen details zelden worden gemist. Bij veel tegenslag of moeilijke problemen vertoont de Steenbok veel volharding en zal en vrijwel alle gevallen het doel halen dat het voor ogen staat. Voorbeelden van banen die voor personen met het sterrenbeeld Steenbok zeer geschikt zijn, kunnen boekhouder, ambtenaar of politieman zijn.