Je sterrenbeeld en je eigenschappen: Waterman

Jouw sterrenbeeld

Een sterrenbeeld omvat een verzameling sterren waarin een bepaald patroon te herkennen is. Al sinds de klassieke oudheid worden er door mensen bepaalde betekenissen aan sterrenbeelden toegeschreven. De tekens van de dierenriem zijn tegenwoordig de meest bekende sterrenbeelden. De dierenriem bestaat uit twaalf verschillende tekens. De datum van je geboorte bepaalt onder welk sterrenbeeld jij bent geboren. Als je tussen 22 Januari en 20 Februari bent geboren, is je sterrenbeeld Waterman.

Het sterrenbeeld Waterman

Het sterrenbeeld Waterman is het elfde teken van de dierenriem. De Latijnse naam van het sterrenbeeld Waterman is Aquarius. Personen die onder het sterrenbeeld Waterman zijn geboren, bezitten vaak een aantal overeenkomende goede karaktereigenschappen. De volgende eigenschappen worden toegeschreven aan personen die onder het sterrenbeeld Waterman zijn geboren:

  • Een persoon met het sterrenbeeld Waterman heeft van zichzelf vaak een objectieve kijk op de wereld. Een Waterman is niet bevooroordeeld en heeft vaak een tolerante en verdraagzame instelling tegenover andere mensen. Een Waterman kan ook goed relativeren waardoor hij in staat is om dingen of voorvallen in het juiste licht te zien.
  • Een Waterman is vaak erg wilskrachtig. In combinatie met de vitaliteit die veel personen met het sterrenbeeld Waterman hebben, leiden deze eigenschappen ertoe dat een Waterman vaak bereikt waar hij zich toe zet.
  • Een persoon met het sterrenbeeld Waterman houdt er niet van als hij aan banden wordt gelegd. Een Waterman leeft graag volgens de regels maar bepaalt deze regels het liefst zelf. Een Waterman heeft vaak bepaalde idealen waar hij zelf sterk aan vasthoudt.
  • Een Waterman is vaak vernieuwend en vindingrijk. Een Waterman heeft een rijke fantasie en een goed opmerkingsvermogen waardoor een Waterman vaak rijk is aan praktische ideeën. Een Waterman heeft vaak ook een goed ontwikkelde intuïtie.
  • Een Waterman is vaak sociaal maar heeft er ook regelmatig behoefte aan om even alleen te zijn. Vrienden zijn voor een Waterman heel belangrijk. Een Waterman wil echter vaak de vrijheid hebben om zelf te bepalen wanneer hij wel en niet onder vrienden is.

In alle goede eigenschappen die mensen hebben, schuilt een potentiële valkuil. Een goede eigenschap die te sterk aanwezig is, kan al snel doorslaan in een slechte eigenschap. Zelfkennis is dan ook een zeer belangrijke kwaliteit. Als je jouw zwakke punten goed kent, sta je namelijk een stuk steviger in je schoenen. Personen met het sterrenbeeld Waterman kunnen de volgende valkuilen hebben:

  • Een Waterman heeft een sterke wilskracht die hem helpt om doelen te realiseren. Als deze wilskracht te sterk aanwezig is, kan een Waterman koppig, hardnekkig en eigenwijs worden.
  • Een Waterman wil niet aan regels worden gebonden maar leeft wel volgens de regels van zijn eigen idealen. Vaak bestaan deze regels alleen in de gedachten van de Waterman en is zijn gedachtegang niet altijd duidelijk voor de buitenwereld. Een Waterman kan hierdoor soms wispelturig, opstandig en tegendraads worden gevonden. Ook heeft de Waterman de neiging om snel aangebrand te zijn.
  • Een Waterman is een sociaal persoon maar heeft soms behoefte aan zijn eigen ruimte. Om dit te bereiken, kan hij zich soms wat afsluiten van de buitenwereld. Een Waterman kan dan koel en afstandelijk overkomen. Bovendien draagt deze eigenschap bij aan de wispelturigheid waar Watermannen soms last van hebben.

Mogelijkheden in je carrière

Je karaktereigenschappen bepalen voor een belangrijk deel welke beroepen je goed liggen. Een Waterman functioneert goed in een baan waarbij zijn vindingrijkheid, objectiviteit en zijn vermogen om complexe problemen op te lossen goed van pas komen. Een Waterman moet bij voorkeur zelf een grote inbreng hebben in hoe zijn werkzaamheden worden uitgevoerd. Banen waarin een Waterman goed zou functioneren zijn bijvoorbeeld rechter, onderzoeker of adviseur.