Je sterrenbeeld en je eigenschappen: Vissen

Jouw sterrenbeeld

Een sterrenbeeld omvat een verzameling sterren waarin een bepaald patroon te herkennen is. Al sinds de klassieke oudheid worden er door mensen bepaalde betekenissen aan sterrenbeelden toegeschreven. De tekens van de dierenriem zijn tegenwoordig de meest bekende sterrenbeelden. De dierenriem bestaat uit twaalf verschillende tekens. De datum van je geboorte bepaalt onder welk sterrenbeeld jij bent geboren. Als je tussen 21 Februari en 20 Maart bent geboren, is je sterrenbeeld Vissen.

Het sterrenbeeld Vissen

Het sterrenbeeld Vissen is het twaalfde en laatste teken van de dierenriem. De Latijnse naam van het sterrenbeeld Vissen is Pisces. Personen die onder het sterrenbeeld Vissen zijn geboren, bezitten vaak een aantal overeenkomende goede karaktereigenschappen. De volgende eigenschappen worden toegeschreven aan personen die onder het sterrenbeeld Vissen zijn geboren:

  • Personen met het sterrenbeeld Vissen zijn vaak zachte, liefhebbende en gevoelige mensen. Zij hebben respect voor de gevoelens, ideeën en waarden van andere mensen. Ook hebben zij vaak een onbezorgd en meegaand karakter. In hun omgeving staan ze bekend als zorgzame en erg vriendelijke mensen.
  • Vissen zijn vaak onbaatzuchtige mensen. Meestal hebben personen met het sterrenbeeld Vissen het vermogen om zich heel goed in andere mensen te kunnen inleven. Door deze eigenschap kunnen ze vaak mensen goed helpen en troost bieden.
  • Personen met het sterrenbeeld Vissen hebben een goed ontwikkelde intuïtie. Hierdoor zijn ze vaak in staat om in te schatten wat mensen van hen verwachten en kunnen ze hier effectief op inspelen.
  • Vissen zijn vaak artistiek en hebben regelmatig geniale invallen. Personen met het sterrenbeeld Vissen kunnen erg beeldend en poëtisch zijn.

In alle goede eigenschappen die mensen hebben, schuilt een potentiële valkuil. Een goede eigenschap die te sterk aanwezig is, kan al snel doorslaan in een slechte eigenschap. Zelfkennis is dan ook een zeer belangrijke kwaliteit. Als je jouw zwakke punten goed kent, sta je namelijk een stuk steviger in je schoenen. Personen met het sterrenbeeld Vissen kunnen de volgende valkuilen hebben:

  • Personen met het sterrenbeeld Vissen hebben een meelevend en liefhebbend karakter. Hierdoor hebben ze soms de neiging om zichzelf te snel weg te cijferen.
  • Vissen zijn vaak erg meegaand. In extreme gevallen kan dit betekenen dat Vissen altijd met de stroom meegaan en eigenlijk geen eigen mening meer hebben.
  • Personen met het sterrenbeeld Vissen kunnen heel goed aanvoelen wat andere mensen van hen verwachten. Hierdoor hebben ze eigenlijk altijd een klein voordeel. Ze kunnen deze kennis goed gebruiken maar ze kunnen deze eigenschap ook gebruiken om mensen te misleiden of te bedriegen. Vissen kunnen door deze eigenschap soms wat onberekenbaar en ongrijpbaar lijken.
  • Doordat Vissen de gevoelens van andere personen goed kunnen aanvoelen, kunnen zij door deze gevoelens worden beïnvloed. De omgeving van personen met het sterrenbeeld Vissen heeft altijd een grote invloed op hen. Vissen kunnen hierdoor wat onevenwichtig zijn.

Mogelijkheden in je carrière

Je karaktereigenschappen bepalen voor een belangrijk deel welke beroepen je goed liggen. Vissen functioneren goed in een baan waarbij zij hun zorgzame en begrijpende eigenschappen kunnen toewenden. Omdat personen met het sterrenbeeld Vissen heel goed in staat zijn om andere mensen in te schatten en op hun gevoelens in te spelen, zijn Vissen vaak ook geschikt voor commerciële banen waarbij er veel contact is met de klanten. Banen waarin een persoon met het sterrenbeeld Vissen goed zou functioneren zijn bijvoorbeeld maatschappelijk werker, accountmanager of verkoper.