De geschiedenis van de Reiki

Inleiding

Over het ontstaan van Reiki zijn veel onduidelijkheden en evenveel hypothesen. Zeker is in ieder geval dat Reiki in de negentiende eeuw is herontdekt door Dhr. Mikao Usui. Deze Boeddhist was zeer geinteresseerd in de genezing van lichaam in geest. In dit artikel wil ik echter niet ingaan op Dhr. Mikao Usui en zijn bevindingen. Ik wil nog verder teruggaan in de tijd. Dit is het niet traditionele verhaal van het ontstaan van Reiki en dus een van de hypothesen. Die alleen door middel van channeling verkregen en doorgegeven is.

De Oercultuur

Ooit was Reiki universeel aanwezig. Het was bij ieder mens, van jong tot oud aanwezig. Kinderen kregen in die periode op de basisschool al training in Reiki 1 en na het basis onderwijs werden ze ingewijd in Reiki 2. Degenen die zich bezighielden met opvoeden en onderwijs was een training in Reiki 3 verplicht. Tevens was dit voor ieder die dit wenste toegankelijk. Toen deze mensen het vaste land verlieten om het tegenwoordige India en Tibet te koloniseren namen zij het Reiki mee. Ook al verdween de Mu uiteindelijk de Reiki bleef bewaard. Toen later de veraneringen op aarde ervoor zorgden dat de Mu en later Atlantis werden vernietigd had dit grote gevolgen voor de Reiki. Deze verdween bijna volledig en bleef slechts toegankelijk voor enkelen.

Jezus Christus

Een vervolg in de ontstaansgeschiedenis van de Reiki is de rol van Jezus Cristus hierin. Volgens geschriften was Jezus een gereincarneerde Bodhisattva en werd zijn geboorte verwacht door leden van een Boeddhistische orde, de drie wijzen. Nadat ze het kind hadden gevonden, namen ze hem en zijn gezin mee naar het Midden Oosten. Het kind kreeg zijn opleiding eerst in Egypte en later in India. Als volwassene keerde hij terug naar Jeruzalem als volgeling van Boeddha, als Reiki- heler en als Bodhisattva. Dit gegeven is te koppelen aan het bronnen die vermelden dat Jezus de kruisiging zou hebben overleefd. Deze hebben geen twijfel, Jezus heeft de kruisiging overleefd door middel van zelfhealing en heeft als heilig en gerespecteerd man verder geleefd in India. Samen met Maria en Maria Magdalena. De graven van Maria, Maria Magdalena en Yur Asaf (Jezus) zijn bekend en zijn heilige plaatsen in Mari, Pakistan (Maria), in Kashgar, India (Maria Magdalena) en in Srinagar, India (Jezus). Er zijn 21 documenten waarin het leven van Jezus wordt beschreven na de kruisiging in Kashmir, India, en er zijn talloze plaatsnamen die daarop duiden. Jezus is een historisch figuur en zeer fascineend in zijn aanwezigheid in de Reiki. Als hij ook onderricht heeft gegeven in de Reiki dan heeft de Reiki een groter bereik gehad in de klassieke wereld buiten India dan altijd is aangenomen. Dit alles is waarschijnlijk uit de Christelijke leer verloren gegaan door de inmenging van Paulus. Rond de vijfde eeuw verdwenen de concepten over wedergeboorten en karma uit de geschriften, net als de door Jezus gebruikte geneeswijze. Deze manier van healing bleef alleen gebruikelijk onder de Boeddhisten. Zij pasten deze toe, maar gaven er verder geen ruchtbaarheid aan.

Totdat Dhr. Mikao Usui in de negentiende eeuw aan zijn zoektocht begon. Hij opende deuren en gaf een grotere bekendheid aan Reiki. Een bekendheid die nog steeds groeiend is.