Dhr Mikao Usui, Herontdekker van de Reiki.

Inleiding

Reiki is een oeroude healing methode door middel van handoplegging. In de loop van de geschiedinis raakte Reiki in de vergetelheid. Dankzij de zoektocht van dhr Mikao Usui kwam hier een einde aan.

Zijn kinderjaren.

Mikao Usui werd op 15 augustus 1865 geboren in het dorp Taniai,een deel van de huidige stad Yamagata. Op vierjarige leeftijd werd hij naar een Tendai boeddhistische school gestuurd nabij de Kurama-bergvlakbij Kioto. Hij studeerde een gezondheidsdiscipline gecombineerd met een genezende discipline gebaseerd op de ontwikkeling en het gebruik van levensenergie, Kiko. Zijn kennis van medicijnen, psychologie en theologie van diverse godsdiensten was al snel zeer uitgebreid. Vanaf zijn twaalfde jaar beoefende hij diverse oosterse krijgskunsten, waaronder Samoerai Zwaardmanschap. Hij werkte als privésecretaris voor het hoofd van het Ministerie van Volksgezondheid. Na enige tijd besloot Usui zaken te gaan doen in medische apparatuur. Ook trouwde hij met Sadako Suzuki. Ze kregen twee kinderen: een zoon, Fuji, en een dochter, Toshiko. Het gezin woonde in Kioto. Usui zette zijn studie omtrent spiritualiteit verder voort. Het was in deze tijd dat hij zich aansloot bij een spirituele groepering genaamd ‘Rei Jyutsu Kai’. Deze organisatie hield zich bezig met metafysica en bestaat tot op de dag van vandaag uit de meest spirituele monniken, nonnen en helderzienden. Hier leerde hij veel over spiritualiteit en de connectie met healing, geneeswijzen en de uitwerking van het spirituele, mentale en emotionele lichaam op het fysieke lichaam. Door zijn opleiding binnen deze Rei-Jyutu-Ka begon zijn twijfel voor wat betreft Kiko steeds sterker te groeien.

Zijn spirituele zoektocht.

Rond 1900 werd Usui ernstig ziek. Tijdens een bijna dood ervaring krijg hij via visioenen instructies van de Grote Boeddha die een centrale plaats inneemt. Dit bracht Usui ertoe zich te heroriënteren op de betekenis van het leven. Vanaf dat moment ontwikkelde hij een interesse in de esoterische wetenschap van healing zoals die onderwezen werd door Boeddha. Uit compassie ontwikkelde hij de wens deze methode te mogen leren tot heil van de mensheid. Toen hij hersteld was van zijn ziekte, begon hij zijn ervaringen te bespreken met zijn familie en de familiepriester. Dezen waren geschokt en verbijsterd door Usui’s claim dat hij Verlichte Boeddha’s had gezien, en ze verzochten hem de tempel te verlaten. Hij bleef echter vastbesloten in zijn zoektocht en besloot hij zich alleen in te zetten voor spiritualiteit. Hij begon vele stromingen te bestuderen.Uiteindelijk vond hij, voor hem ee doorbraak in aanwijzingen in lessen van de Boeddha, die in Sanskriet zijn opgetekend, over diens wijze van genezen. Hij had de wijsheid gevonden, maar nog niet de kracht om deze uit te voeren. In zijn zoektocht hierna besloot hij zeer bijzondere meditatie, namelijk de "Morgenstermeditatie" , een esoterische meditatievorm toe te passen. Hij mediteerde 16 uur per dag en dat 21 dagen. Op de 21ste dag kreeg hij een openbaring. Zijn hoofd werd gevuld met een spetterend licht en hij ontving de gave om te genezen zonder energie te verliezen.

Het opzetten van zijn systeem.

In 1922 startte hij de Usui Reiki Heelmethode Leersociëteit. Hij opende zijn eerste kliniek in Aoyama, Tokio waar hij Reiki praktiseerde en voor een groot publiek workshops gaf. Zijn onderwijs was gericht op het bereiken van verlichting, het één worden met de bron. De healingtechnieken maakten deel uit van zijn spirituele systeem. Het uitvoeren van behandelingen was daar een onderdeel van. In de jaren erna weidde hij zich aan het uitbreidden/doorgeven van het systeem. hij ontwikkelde 7 opleidingsniveaus en een handleiding. Zijn bekendheid in Japan werd steeds groter naarmate hij meer uitbreidde. hij gaf zijn kennis door aan meer dan 2000 mensen.Ook richtte hij de Reiki-organisatie Usui Reiki Ryoho Gakkai op.

Zijn overlijden.

Tijdens een reis werd Mikao Usui ziek en na korte tijd is hij op 9 maart 1926 overleden. Hij is begraven bij de boeddhistische Saihoji-tempel bij Tokio Tot zijn erfenis die Usui hoort een gelakte houten doos. Deze werd overgedragen aan de vader van de Tibetaanse Lama Yeshe. Deze pakte de Reiki-techniek op en droeg deze verder uit, daarbij steunend op de boeddhistische geschriften. Met name de Tantra’s waren essentieel. Dus: wil je echt succesvol zijn als Reiki-beoefenaar dan dien je hierover kennis te hebben. Deze dingen staan opgetekend in de schaarse notities die Usui na zijn overlijden naliet: 1° De beoefenaar moet de bodhi-mind oproepen, de aspiratie naar Boeddhaschap. 2° Men moet zich openstellen voor de energetische krachten buiten ons. 3° Men moet zich binnen de overlevering of ‘lijn’ bevinden. 4° Men moet goede kennis hebben van de exoterie en esoterie van de Japanse geestelijke tradities. Hiermeeheeft hij ervoor gezorgd dat een afwijking van de geaccepteerde leer van de Shingon- en Tendai-school niet mogelijk is zonder verlies van de term "Reiki" bij handopleggende en/of energie overdragende praktijken.