Wat houdt Boeddhisme in

Inleiding

Boeddhisme is een veel besproken duizenden jaren oude wereld religie. Het is dan ook niet mogelijk om het Boeddhisme in een artikel uit te leggen. Iets dat duizenden jaren de tijd heeft gehad zich te ontwikkelen heeft natuurlijk stapels boeken nodig om een goede diepgaande omschrijving te krijgen. Toch wil ik door middel van dit artkel proberen om een beeld te schetsen van het Boeddhisme.

Hoe is het Boeddhisme ontstaan?

Het boeddhisme ontstond ongeveer 2.500 jaar geleden in Noord-India. De oprichter was prins Siddharta Gautama, later werd hij Boeddha genoemd. Hij groeide op in een zeer beschermde omgeving waarin hij op zijn wenken werd bediend.Toen hij als volwassene voor het eerst buiten de poorten van het paleis kwam en mensen zag lijden veranderde dat zijn leven. Hij verliet het paleis om er achter te komen waarom er zoveel leed was en wat hij kon doen om het te stoppen. Na een lange weg werd hij verlicht. Hij leerde de waarheid van het leven kennen. Daarna leerde hij anderen wat hij zelf ontdekt had. Boeddhisten gebruiken de leer van Boeddha als een wegwijzer van hun leven.

Vanuit India verspreidde het boeddhisme zich in omringde landen en veel verder. Er zijn nu 400 miljoen boeddhisten over de hele wereld. Maar de meeste boeddhisten wonen in Azië. In de 20e eeuw is het boeddhisme ook heel populair geworden in Verenigde Staten en Europa.

Wat houdt het Boeddhisme in?

Boeddhisme is een pad van studie en beoefening. Boeddhistische oefeningen, zoals meditatie zijn bedoeld om te veranderen, om kwaliteiten zoals gewaarzijn, vriendelijkheid en wijsheid te ontwikkelen.

Om de geest te ontwikkelen is het niet alleen nodig om de instelling van de geest te veranderen door een positieve instelling te ontwikkelen, maar ook de dagelijkse aktiviteiten horen een positieve houding te reflecteren. De basishouding in het boeddhisme is te proberen anderen gelukkig te maken, en hen op zijn minst geen schade toe te brengen.

In de woorden van de Boeddha: "Verricht geen enkele schadelijke activiteit, verzamel volmaakt heilzame activiteiten, bedwing volkomen de eigen geest, dit is de leer van de Boeddha"

Door negatieve handelingen en destructieve drijfveren te vermijden, wordt het vermeden om jezelf en anderen schade te berokkenen. Door positieve acties te ondernemen, ontwikkelen mensen heilzame eigenschappen en ons handelen wordt gemotiveerd door positievere gedachten voor onszelf en anderen. Door het beheersen van dee geest ontdoen mensen zich van valse projecties.

Het uiteindelijke doel is de bereiking van Verlichting of boeddhaschap.

De vier edele Waarheden.

De leer van het Boeddhisme is kort samengevat in het eerste belangrijke onderricht. Hierin staan de vier edele waarheden:

 1. ons bestaan wordt gekenmerkt door lijden (fysiek en mentaal)
 1. de oorzaken voor dit lijden zijn verstorende emoties als gehechtheid, boosheid,

onwetendheid en negatief karma

 1. het is mogelijk om het lijden definitief te stoppen en blijvend geluk te ervaren
 1. de manier waarop we dat kunnen bereiken.

Boeddhistische leefregels, het Achtvoudige Pad.

Het achtvoudige pad zijn de leefregels van het boeddhisme door ze te volgen volgt men het pad naar de verlichting. Het achtvoudige pad is onderverdeeld in 3 groepen: wijsheid, gedrag en concentratie.

A. Wijsheid

 1. De juiste zienswijze. Het volledig begrijpen van de vier edele waarheden.
 1. De juiste bedoeling.

Het oprecht volgen van de vier edele waarheden.

B. Gedrag

 1. Het juiste spreken. Niet zinloos spreken, roddelen.
 1. Het juiste handelen. Het anderen helpen en hun geluk bevorderen.
 1. De juiste manier van voorzien in levensonderhoud.

C. Concentratie

 1. De juiste inspanning. Het inspannen om de goede gedachtes te ontwikkelen

en slechte gedachtes te wissen.

 1. De juiste aandacht of opmerkzaamheid. Jezelf beter leren kennen, ook het

onderbewustzijn.

 1. De juiste concentratie. Het mediteren om in het onderbewustzijn te komen

en gedachtes onder controle te krijgen.

Enkele Boeddhistische kernbegrippen.

Ten slotte een aantal kernbegrippen van het boeddhisme op een rijtje:

 1. Wedergeboorte, alle voelende wezens worden wedergeboren en ervaren

daardoor problemen en lijden. We kunnen ons hiervan bevrijden door onze geest te ontwikkelen en zo het uiteindelijke geluk realiseren.

 1. Karma, onze daden hebben gevolgen voor onszelf.Het helpen van anderen

brengt geluk, anderen schade toebrengen zorgt uiteindelijk voor problemen voor onszelf.

 1. Compassie / liefdevolle vriendelijkheid, wanneer we alle voelende wezens

als belangrijker dan onszelf kunnen zien dan creëren we ook de mogelijkheden voor ons eigen geluk.

 1. Wijsheid, alles bestaat relatief, de leegte of zelfloosheid.
 1. Meditatie, een belangrijk hulpmiddel om onze geest te leren beheersen en

onszelf positief te ontwikkelen.

 1. Toevlucht nemen, dit is 'boeddhist worden' oftewel vertrouwen schenken

in de Boeddha, zijn leer (Dharma) en de boeddhistische gemeenschap (Sangha).