Wat is een Almanak

Wat is een Almanak?

35720.jpegIn zijn simpelste vorm is een almanak een kalender met astronomische gegevens en andere nuttige informatie - feesten, tijden om te zaaien en te oogsten enzovoort -, die vroeger, toen zulke gegevens niet makkelijk toegankelijk waren, bijzonder nuttig geweest moeten zijn. De Tong Sing of ' Chinese almanak ' was bij zijn eerste uitgave, vele eeuwen voor Christus' geboorte, zo een soort almanak.

De eerste Almanakken

De Romeinen hadden almanakken met de data van een godsdienstige festivals. In het oude Egypte waren almanakken stenen platen waarop de banen van de planeten waren weergegeven. De almanakken die vroeger in Denemarken en Noorwegen gebruikt werden, waren houten of koperen blokken waarin belangrijke data met inkepingen waren aangeduid. De eerste gebruikte almanak werd in 1457 in het Oostenrijkse Wenen gepubliceerd. Het boek bevatte de data van de volle maan en de banen van de planeten, maar ook voorspellingen van branden, droogtes en hongersnoden, en gebruikte symbolen te wille van mensen die niet konden lezen.

DE Tong Sing

De Tong Sing is een almanak die de moeite van een studie meer dan waard is, niet alleen omdat de het opmerkelijkste boek het oudste in zijn soort ter wereld is, maar ook omdat het sinds zijn eerste uitgave rond 2250 v.Chr. ( zoals het archaïsche taalgebruik schijnt te bewijzen ) aanzienlijk is uitgebreid. In vroeger eeuwen leverden de meeste begaafde Chinese astrologen en waarzeggers hun bijdragen, en tegenwoordig is het een encyclopedie van fundamentele kennis, vooral op het gebied van voorspellen, landbouw, eetgewoonten en gezondheid. Het enige nadeel is het grotendeels archaïsch taalgebruik. De inhoud is namelijk sinds oer oude tijden ongewijzigd gebleven, hoewel de kalender informatie elk jaar geactualiseerd wordt.

Astronomie of Astrologie

Astronomie en astrologie zijn twee termen die vaak door elkaar worden gehaald. Volgens de woordenboeken is astronomie de wetenschappelijke studie van de hemellichamen en astrologie de studie van de invloed van de hemellichamen op het menselijk leven. Vroeger bestond dat onderscheid echter niet. De astrologen waren ook astronomen, en het zou een misvatting zijn te denken dat astrologen niets anders deden dan horoscopen trekken, dit wil zeggen: aan de hand van de sterren het lot van mensen voorspellen. Het zou ook een misvatting zijn om de astrologie af te doen als het zoveelste bijgeloof, want waarzeggerij op grond van sterren heeft wel degelijk bepaalde verdiensten.

Het werk van Astrologen

Astrologen waren vooral op zoek naar een nuttig soort kennis van de sterren, bijvoorbeeld ter wille van de navigatie of het opstellen van een nauwkeurige kalender. Een groeiende kennis van de geometrie oma algebra, trigonometrie en de aarde was een nevenproduct van hun onderzoekingen. Chinese astrologen bouwden in de 13e eeuw een observatorium in Kaifeng. Ze ontdekten een pi - waarde van 3.142 en bouwden instrumenten als magnetische kompas, seismografen, astrolabia en planetaria. Het is interessant om op te merken dat ze het kompas niet voor de navigatie gebruikten. Hadden ze soms ontdekt dat een magnetisch kompas niet het echte Noorden aanwijst?

Europese Almanakken

De British Almanack verscheen in 1828, maar de bekendste is de Whitaker's Almanac ( met een archaïsche spelling ). Veel almanakken, zoals de Engelse Wisden Cricketer's Almanack, hebben een specialistisch karakter. Nautische almanakken zijn gericht op de behoefte van mensen die vragen, want ze bevatten astronomische gegevens die voor de navigatie van belang zijn. Sommige almanakken geven informatie over astrologie en horoscopen. De bekendste en langst bestaande daarvan is waarschijnlijk de Old Moore's Almanack, die in 1700 door Francis Moore tot stand gebracht werd. De titel was Vox Stellarum, dat ' stem van de sterren ' betekent.

Conclusie

De almanakken van tegenwoordig zijn veel uitgebreider en staan stampvol informatie van vaak actueel belang. Zulke almanakken met encyclopedische trekken heten soms ' jaarboeken ' omdat aan het begin van elk jaar een nieuwe editie verschijnt, waarin de kalender informatie geactualiseerd wordt. 

Ook interessant om lezen: