Chinese tradities en folklore

Chinese folklore

35727.jpegChinese folklore omvat de folklore van China, deze bevat liedjes, poëzie, dansen, puppetry en verhalen. Het vertelt vaak verhalen over de menselijke natuur, historische of legendarische gebeurtenissen, liefde en het bovennatuurlijke, of verhalen waarin natuurverschijnselen en onderscheidende bezienswaardigheden worden uitgelegd. In de Chinese folklore komen veel eigenaardige opvattingen voor. Sommige behoren tot het rijk der fabels of fantasie, andere zijn hoogst praktisch. Enkele ervan vindt u hieronder.                                                                                 

Een paar voorbeelden 

Een paar geluksgetallen

  • Het getal 2 staat voor het soepel verlopen van iets.
  • Het getal 3 staat voor geboorte.
  • Het getal 6 staat voor een lang leven.
  • Het getal 9 staat voor onsterfelijkheid.

Het echtpaar wil een zoon

Als het echtpaar een zoon wil, moeten ze veel torfu, bananen, paddestoelen, wortelen, sla, uien, komkommers, vijgen en mie eten, maar geen vlees of ingelegde groenten. Een dochter krijgen ze als ze veel vlees en ingelegde groenten gegeten hebben.  

Het lichaam en de ziel

Het lichaam heeft 2 zielen: de hun of shen die een verheven spiritueel karakter heeft, en de po met een lage dierlijk aard. Als iemand sterft ontsnapt de ziel langs een gat boven op zijn hoofd. Als hij droomt, ontsnapt zijn ziel om vrijelijk over de wereld te zwerven. Als zijn ziel niet terug keert, kan zijn lichaam door een boze geest in bezit worden genomen en door de wereld zwerven als bv een hongerige geest.

Dromen

Als iemand over sneeuw of het verlies van tanden droomt,zal één van zijn ouders sterven.

De kraai

Wie tussen 3 en 7 uur s'ochtends in het zuiden een kraai hoort krassenschenken ontvangen. Maar als hij dat tussen  7 en 11 uur s'ochtends hoort, komen er wind en regen, en tussen 11 uur s'ochtends en 13 s'middags wijst het op wantrouwen en conflicten.

Huwen

Chinezen trouwen graag op een dag die op de één of andere manier voorspoed belooft, maar zoeken ook een gunstige 2 uursperiode uit.

Maanmaand

De eerste en de vijftiende dag van een maanmaand zijn meestal de gunstigste voor occulte rituelen.

De oren van de man

Als de oren van een man tussen 11 en 1 uur s'middags tintelen, volgt een harmonieuze verhouding tussen hem en zijn vrouw, maar als ze tussen 1 en 3 uur s'middags tintelen dan komt er waarschijnlijk een gast.

Ongeluksgetallen

1, 4 en 7 zijn ongeluksgetallen.

  • De 1 betekent eéénzaamheid.
  • De 4 en de 7 betekent de dood.

Schildpadden

Schildpadpantsers en duizendbladstelen brengen geluk. Daarom werden bij de I Ching schildpadpantsers gebruikt.

Het ying-yang principe en de werking van het heelal

Aan het begin van de wereld bestond er één abstract beginsel. Dat was de Eerste Oorzaak.Toen de geest ervan zich voor de eerste maal bewoog schiep deze het grote mannelijk principe of yang, toen deze rustte ontsond het grote vrouwelijke principe of ying. Deze invloeden waren in het hele universum voelbaar. 

De werking van het heelal berust op 3 factoren.

  • De qi oftewel  energie.
  • De li oftewel vaste wetten.
  • De so oftewel wiskundige principes.
  • Deze verschijnen als de uitwendige vorm van de natuur, die ying heet. 

De Pa Kua spiegel

De Chinezen gebruiken een Pa Kua spiegel om kwaadaardige terug te kaatsen en van richting te doen veranderen, zodat ze geen schade aanrichten.Een Pa Kua spiegel is een kleine spiegel omringd door de 8 trigrammen die samen de Pa Kua vormen.

De 3  grote godsdiensten

De 3 grote godsdiensten van China - taoisme - confusianisme en boedisme - worden meestal als componenten van één godsdienst beschouwd. De meeste Chinezen steunen alle 3 de religies vanuit de overtuiging hoe meer godsdiensten hoe groter iemands kansen.