Halloween is een tijd van viering en bijgeloof

Halloween en het oude Keltische festival van Samhain

35680.jpegBekijken we de twee kanten van de lijn tussen herfst en winter, dan zien we overvloed en schaarste, leven en dood. Halloween is een tijd van viering en bijgeloof. Het is vermoedelijk ontstaan met het oude Keltische festival van Samhain, wanneer mensen vreugdevuren aanstaken en kostuums droegen om ronddwalende geesten gewillig te maken. In de achtste eeuw benoemde Paus Gregory III 1 november als een tijd om alle heiligen en martelaren te eerbiedigen. Deze dag werd Allerheiligen genoemd waar enkele tradities van Samhain werden in opgenomen. De avond voor Allerheiligen was bekend als All Hallows Eve en werd later Halloween genoemd. Na verloop van tijd evolueerde Halloween zich tot een seculiere community gekenmerkt door kindvriendelijke activiteiten zoals truks en het bedotten van mensen. In een aantal landen verspreid over de hele wereld, als de dagen korter- en de nachten langer en kouder worden, bleven de mensen het winterseizoen doorbrengen met bijeenkomsten, kostuums en zoete lekkernijen.

De oorsprong van Halloween

De oorsprong van Halloween dateert terug naar het oude Keltische festival van Samhain. De Kelten woonden 2000 jaar geleden in het gebied dat nu Ierland, het Verenigd Koninkrijk en Noord-Frankrijk is. De Kelten vierden hun nieuwjaar op 1 november, deze dag markeerde het einde van de zomer en de oogst en luidde het begin in van de donkere koude winter. Een tijd van het jaar dat heel vaak geassocieerd werd met de menselijke dood. Kelten geloofden dat de grens tussen de werelden van de levende en de doden op de nacht voor het nieuwe jaar wazig werd. Op de nacht van 31 oktober vierden zij Samhain, toen geloofde men dat de geesten van de doden naar de aarde terugkeerden. De Kelten dachten dat de aanwezigheid van geesten het voor de Druïden of Keltische priesters makkelijker maakte om voorspellingen te maken over de toekomst. Voor een volk die volledig afhankelijk is van de vluchtige natuurlijke wereld waren deze profetieën een belangrijke bron van comfort en richting tijdens de lange donkere winter.

Herdenking

Om het evenement te herdenken, bouwden Druïden enorme vreugdevuren waar mensen dan verzamelden om gewassen en dieren te verbranden als offeranden aan de Keltische goden. Tijdens deze viering droegen de Kelten kostuums die gewoonlijk bestonden uit dierenhoofden en huiden. Toen de viering voorbij was herontstaken zij hun vreugdevuren die zij eerder die avond hadden uitgeblazen. Dit deden de Kelten omdat zij dachten dat de vreugdevuren hen bescherming zouden bieden tegen de komende winter.

Halloween en het Romeinse rijk

Toen het Romeinse Rijk de meerderheid van het Keltische grondgebied had veroverd, werden twee festivals van Romeinse oorsprong gecombineerd met de traditionele Keltische viering van Samhain. De eerste viering was Feralia, een dag aan het eind van oktober. Toen herdachten de Romeinen traditioneel het overlijden van de doden. De tweede viering was een dag voor Pomona, de Romeinse godin van fruit en bomen. Het symbool van Pomona is de appel en de opname van deze viering in Samhain legt waarschijnlijk de traditie van appels die de dag vandaag op Halloween worden getrokken.

Aller Zielen dag

Op 13 mei 609 heeft Paus Boniface IV het pantheon in Rome opgedragen ter ere van alle christelijke martelaren, het katholieke feest van de hele martelarendag werd in de westerse kerk opgericht. Paus Gregory III (731-741) breidde later deze katholieke feestdag uit om alle heiligen en alle martelaren te betrekken en de nakoming van 13 mei naar 1 november te verplaatsen. In de 9e eeuw had de invloed van het christendom zich verspreid over Keltische landen, waar het geleidelijk aan vermengd met de oudere Keltische ritten om deze later volledig te vervangen. In een latere periode zou de kerk 2 november Aller Zielen dag maken, een dag om de doden te herdenken en te eerbiedigen. Vandaag is men algemeen van mening dat de kerk de Keltische feestdag van de doden probeerde te vervangen door een kerkgerelateerde feestdag. Aller Zielen dag werd op dezelfde manier gevierd als Samhain, met grote vreugdevuren, parades in kostuums als heiligen, engelen en duivels.

Tot slot: De naam Halloween

De feestdag van Allerheiligen werd ook wel All-Hallows of All-Hallowmas genoemd (uit Midden-Engelse Alholowmesse die de Allerheiligen Day betekende) en de nacht voordien, de traditionele nacht van Samhain in de Keltische religie, werd All-Hallows Eve genoemd, uiteindelijk werd het algemeen Halloween genoemd.

Link

Foto credit: wikimedia- Carved Pumpkins