Weet alles over je pensioen

Wordt bewust van je eigen financiële toekomst

Sinds de economische crisis zijn mensen zich veel meer bewust geworden van hun pensioen. Zeker nu de leeftijdsgrens van de AOW en pensioenfondsen is opgeschroefd en meerdere pensioenfondsen hebben aangegeven onvoldoende dekkingsgraad te hebben. Bewustwording is heel belangrijk wanneer het gaat om het pensioen. Het gaat namelijk om geld voor je eigen toekomst. Het wordt daarom ook wel gezien als een soort spaarregeling. Hier kun je lezen wat het precies allemaal inhoudt en hoe je zelf inzicht krijgt in je geld voor de toekomst. Daarnaast lees je ook mogelijkheden om pensioenvoorzieningen zelf in orde te maken.

Wat is het en welke vormen zijn er?

Het kan gezien worden als een inkomensvoorziening voor je oude dag. Er zijn drie soorten pensioenen: ouderdomspensioen, arbeidsongeschiktheidspensioen en een nabestaandenpensioen. Wanneer je aan het werk bent wordt het pensioen opgebouwd. De premie hiervoor wordt betaald door de werkgever en werknemer samen. Soms zijn er ook regelingen opgenomen voor onder andere onbetaald verlof, werkloosheid en zwangerschap. De meeste werkgevers hebben zelf een pensioenregeling voor werknemers afgesloten. In sommige gevallen is dit zelfs verplicht. Je kunt er ook voor kiezen om zelf een aanvullende pensioenvoorziening af te sluiten. Dan betaal je premie rechtstreeks aan de pensioenverzekeraar zelf.

De geschiedenis van het pensioen

Elke inwoner van Nederland kreeg op zijn 65e de zogenaamde AOW. Deze grens is al opgeschroefd naar 65 jaar en 2 maanden per 1 januari 2014. Na 2014 gaat deze leeftijd nog verder omhoog. AOW is ook een inkomensvoorziening. Pensioen kan daarom gezien worden als een aanvullende inkomensvoorziening voor je oude dag. Over het algemeen is het zo dat je met een AOW en een pensioenuitkering ongeveer 70% van je laatst verdiende loon binnen haalt elke maand. In 1889 werd in Nederland voor het eerst het wettelijke staatspensioenfonds ingesteld. De pensioengerechtigde leeftijd bedroeg toen 70 jaar, maar dit is al snel bijgesteld naar 65 jaar. Pensioenfondsen verhogen inmiddels zelf ook al weer de pensioengerechtigde leeftijd. 

De eindloon- en middelloonregeling

Hoeveel geld je krijgt wanneer je de pensioengerechtigde leeftijd hebt bereikt, is geheel afhankelijk van welke regeling er is getroffen en hoeveel geld je verdiende bij je werkgever(s). De twee meest gebruikte uitkeringsovereenkomsten zijn de eindloon- en middelloonregeling. Bij een eindloonregeling is de uitkering een bepaald percentage van je laatst verdiende loon. Dit kan worden gezien als je salaris onder aftrek van de AOW uitkering. Bij een middelloonregeling wordt er gekeken naar het gemiddelde verdiende loon. Dit is ook salaris onder aftrek van de AOW uitkering. Deze regeling is echter niet altijd zo aantrekkelijk, daarom wordt er vaak een hoger opbouwpercentage toegekend.

Wat bouw ik zelf op aan pensioen en hoe krijg ik daar inzicht in?

Wat je precies opbouwt of al opgebouwd hebt, kun je nagaan door contact op te nemen met je pensioenuitvoerder. Er is ook nog een gemakkelijkere manier. Via mijnpensioenoverzicht.nl kun je zien hoeveel geld je inmiddels hebt opgebouwd en bij welke pensioenuitvoerder. Dit kan bijvoorbeeld een pensioenfonds of verzekeraar zijn. Ook kun je op deze website terug vinden wat je nabestaanden ontvangen wanneer je komt te overlijden. Je kunt op deze website niet terug vinden wat je zelf aan pensioenregelingen hebt getroffen. Deze website is een initiatief van Stichting Pensioenregister. Dit register is opgericht door de Sociale Verzekeringsbank en alle Nederlandse pensioenuitvoerders. 

Zelf een pensioenregeling treffen

Door zelf ook nog een pensioenregeling te treffen, kun je zorg dragen voor een aanvullende pensioenuitkering. Je kunt daarvoor terecht bij verschillende verzekeraars. Maar ook wanneer je werkgever geen pensioenregeling heeft getroffen, is het belangrijk dat jij deze wel regelt. Anders kom je voor vervelende verrassingen te staan in de toekomst. Verzekeraars en banken bieden vaak verschillende opties aan om een eigen pensioen op te bouwen. Verdiep je gerust eens in de mogelijkheden van de verzekeraars. 

Conclusie

Samenvattend komt het er op neer dat iedereen in Nederland een uitkering van geld krijgt, mits er een pensioenregeling is getroffen. Wanneer de pensioengerechtigde leeftijd is bereikt, wordt het geld maandelijks uitgekeerd. De twee meest voorkomende regelingen zijn de eindloon- en middelloonregeling. Je kunt inzicht krijgen in je opgebouwde pensioen door een bezoek te brengen aan mijnpensioenoverzicht.nl. Naast een pensioenregeling welke is getroffen door je werkgever, kun je er ook voor kiezen om zelf nog een aanvullende pensioenuitkering te regelen. Het is belangrijk voor jezelf dat je inzicht krijgt in je opgebouwde pensioen, zodat je goed voorbereid de toekomst in gaat en niet voor verrassingen komt te staan!