Leren omgaan met zakgeld

Zakgeld geven vanaf de kinderjaren

35818.jpegAls er iets is dat onontbeerlijk is in het volwassen leven, dan is het wel leren omgaan met geld. Het beheren van zakgeld is daar dan een eerste stap naar. In de lagere school leert men kinderen rekenen, dus ideaal om dan ook te starten met zakgeld te geven aan de kinderen. Ze hebben dan meestal de leeftijd bereikt van zes jaar, dit zou dan een heel goede praktijkoefening kunnen zijn.

Welke afspraken maken we nu over zakgeld

Je kind zal wel bepaalde dingen willen kopen met het gekregen zakgeld. Er afspraken over maken wat wel en wat niet kan gekocht worden met dit zakgeld is een must, je zou aan jonge kinderen bijvoorbeeld kunnen uitleggen waar je als ouder zelf voor zorgt, dat kan dan gaan van kleren, schoenen, lesmateriaal of speelgoed en boeken. Wat oudere kinderen betreft, wel die kunnen eventueel al iets meer zelf kopen, dit kan dan bijvoorbeeld een cadeautje zijn voor een vriend of vriendinnetje of eens iets extra voor zichzelf in de snoepwinkel. Maar maak hier ook duidelijke afspraken rond, wat kan en wat niet kan.

Hoeveel zakgeld geven we nu

Welk bedrag we nu aan ons kind geven als het om zakgeld gaat hangt eigenlijk af van een drietal factoren.

  1. Hoeveel bedraagt het totale gezinsbudget
  2. Welke afspraken je maakt met je kind over zakgeld
  3. Hoe oud is je kind

Bij jonge kinderen zal het zakgeld waarschijnlijk besteed worden aan speelgoed, snoep of misschien voor op de kermis een rondje te draaien. Bij tieners zal het dan waarschijnlijk meer gaan over uitgaan, kleren, en het kopen van een smartphone.

Geven we nu teveel zakgeld of te weinig zakgeld

Is het zakgeld te laag, dan zal je kind niet goed leren omgaan met een budget. Dit komt omdat het bedrag veel te beperkt is. Langs de andere kant, is het bedrag te hoog dan zal je kind de waarde van geld niet goed leren kennen.

Geven we nu wekelijks zakgeld of geven we een maandelijks een bedrag

Het is ook heel belangrijk om eerst goed na te denken over de regelmaat waarmee men zakgeld geeft. Als het om jonge kinderen gaat dan ben je beter om wekelijks het zakgeld te geven. Als ze ouder zijn en wat ervaring hebben hoe ze met hun zakgeld moeten en kunnen omgaan, zou je kunnen overschakelen naar het maandelijks geven van zakgeld. Zo kunnen ze leren omgaan met hun budget en inschattingen maken om het zakgeld te beheren. Ze leren hierdoor berekeningen maken, geduld en wat sparen is.

Wat als het op sparen aankomt

Als ouder moet je zeker een oogje in het zeil houden. Een goed gedacht is om je kind aan te moedigen om een klein deel van het zakgeld te sparen. Stel dat er bijvoorbeeld verjaardagscentjes aankomen en je kind wil graag iets groots kopen, zou je je kind kunnen aanmoedigen of motiveren te sparen om het doel te bereiken.

Tot slot, een goede tip

Zelf berekenen hoeveel zakgeld je kind nu moet krijgen is heel makkelijk. Als je bekijkt wat de dingen kosten die je kind zou kopen met zijn zakgeld, dan heb je al een goed idee hoeveel zakgeld je kunt geven. Om je een idee te geven hoeveel zakgeld je aan een zes jarige geeft, dit bedrag ligt rond de 10 euro per maand.

Link