Geld verdienen op internet met WAZZUB

Inleiding

Nu de vooruitzichten voor de komende jaren nog sterk beïnvloed zullen worden door de kredietcrisis, wordt er gezocht naar mogelijkheden om de levensstandaard op peil te houden.

Alternatieve mogelijkheden om inkomen te genereren worden gezocht, en het internet lijkt hiervoor een goede mogelijkheid te bieden.

Een nieuwe loot aan deze stam vormt WAZZUB. Wat dit is en hoe je hieraan kunt deelnemen wordt hieronder uitgelegd.

1. Wat is Wazzub ?

Wazzub is een nieuwe zoekmachine, die de strijd aan wil gaan met de bekende zoekmachines zoals Google, Yahoo en Ask.

2. Hoe wil Wazzub dit realiseren ?

In tegenstelling tot de bestaande zoekmachines, wil Wazzub zijn gebruikers betalen voor het gebruik dat ze van Wazzub maken.

3. Hoe kan Wazzub de gebruikers betalen ?

Net zoals de bestaande zoekmachines verdient Wazzub aan de advertenties die geplaatst worden op hun site. Van deze advertentieopbrengst willen ze 50% uitbetalen aan de gebruikers.

4. Hoe kan ik deelnemen aan Wazzub ?

Door op onderstaande link te klikken en je aan te melden. Daarnaast dien je Wazzub als startpagina in te stellen. Verder hoef je niets te doen.

5. Zijn er geen valkuilen ?

  • Wazzub geeft aan dat het voor de gebruikers gratis is, en ook gratis zal blijven.
  • Het is geen vorm van multi-levelmarketing (MLM) of een matrix-programma.
  • Om geld te verdienen met Wazzub hoef je niets te kopen of te verkopen.

6. Voorinschrijvingstermijn (Pre-register)

Wazzub heeft een voorinschrijvingstermijn ingesteld, deze eindigt op 31 december 2011. Tijdens deze termijn kun je je aanmelden door middel van een zogenaamde referrallink. Dus op uitnodiging van iemand anders (zoals de hieronder opgenomen link). Na 31 december is het niet zeker of aanmelding op deze wijze nog kan plaatsvinden. Dit is afhankelijk van het aantal voorinschrijvingen.

Diegene die zich uiterlijk op 31 december 2011 hebben ingeschreven, krijgen drie maanden de tijd om zoveel mogelijk andere mensen uit te nodigen. Deze inschrijvingstermijn eindigt op 1 april 2012.

7. Start van de website

De website van Wazzub zal op 1 april 2012 worden gelanceerd op het internet. Gedurende de eerste drie maanden zal getest worden of de site optimaal functioneert. Indien nodig worden er aanpassingen gemaakt. Op 1 juli 2012 zal de definitieve site gelanceerd worden.

8. Wat krijg je uitbetaald door Wazzub ?

Voor iedere persoon die je hebt uitgenodigd en die hiervan gebruik maakt ontvang je maandelijks $1. Hieraan zit, in principe, geen tijdslimiet. Indien deze persoon Wazzub niet meer als startpagina gebruikt eindigt de betaling.

9. Wat is het voordeel van Wazzub ?

Het grote voordeel van Wazzub is dat je Wazzub, na inschrijving, slechts als startpagina hoeft in te stellen en te gebruiken als zoekmachine. Behalve zoveel mogelijk mensen in de periode tot 1 april 2012 uitnodigen om ook mee te doen. Daarna is geen verdere handeling meer vereist.

Daarbij is het feit dat het verder geen geld kost en ook niet zal kosten, een factor die in deze tijden zeker niet vergeten mag worden.

Samenvatting

Ook al ben je sceptisch wat betreft de verdienmodellen die op internet gepresenteerd worden, dit model vraagt geen enkele financiële vergoeding om deel te kunnen nemen. Dus is er sprake van een beperkt risico.

Bron

From Wikipedia, the free encyclopedia

Link

Meedoen met Wazzub ?

Nederlands systeem :