Hoe controleert het UWV

Controle UWV

Als gevolg van de heersende crisis belanden velen van ons helaas in een uitkeringssituatie. Geen werk meer of deeltijds werkloos om maar enkele mogelijkheden te noemen. Je komt dan onvermijdelijk in contact met het UWV. Dit UWV controleert uiteraard je toestand. Wat en hoe controleert UWV?

 

Melden bij UWV

Wanneer je persoonlijke situatie verandert, moet je dat uiteraard onmiddellijk melden. Niet omdat het UWV nieuwsgierig is maar omdat deze veranderingen gevolgen kunnen hebben voor de hoogte van de uitkering! Met andere woorden: als ontvanger van een uitkering heb je informatieplicht: je moet alle van belang zijnde gegevens doorgeven.

Controle: overal!?

Het UWV controleert ‘internationaal’. Dat is logisch: ook als je in het buitenland woont, ontvang je een uitkering van UWV als je daar volgens de Nederlandse wetgeving recht op hebt. Dus is het UWV controlegerechtigd. Men doet daartoe een beroep op de inspectiediensten van officiële instanties van bijvoorbeeld Duitsland, Frankrijk, België (met name voor de grensarbeiders) maar ook de zuiderse landen (m.b.t. tweede verblijven aldaar of definitief vertrek naar een zonnig oord).

Soorten controles

  1. Administratieve controle: de gegevens worden gecheckt met die van de Belastingdienst of de gemeente.
  2. Telefonische controle: voor de hand liggend: een telefonische up date van je situatie. Heb je liever geen telefonische controle dan kan het gebeuren dat je bezoek krijgt van een inspecteur bij je thuis of op je werkplek.
  3. Thuiscontrole: mogelijke vragen die worden gesteld: uw identiteitsbewijs, aantonen van je sollicitatiepogingen, wijzigingen in uw persoonlijke toestand, voor UWV onbekende inkomsten en loonstroken. Let wel: je bent niet verplicht om mee te werken aan een huisbezoek en/of de controleur binnen te laten. Het gevolg is dan wel dat je een (schriftelijke) uitnodiging in de bus krijgt voor een controle bij het UWV-kantoor zelf in de buurt. Dit mag je niet weigeren!
  4. Werkplekcontrole: de inspecteur bezoekt dan het bedrijf waar je werkt om te onderzoeken of mensen met een uitkering hun werkzaamheden correct hebben opgegeven.

Niet in orde: de gevolgen

  • Besluit UWV dat je niet in orde bent dan mag je het komen uitleggen. Is je uitleg niet afdoende dan kan dat gevolgen hebben: een waarschuwing, minder uitkering, een boete of, als blijkt dat je te veel uitkering hebt ontvangen, de terugbetaling daarvan. Je betaalt in dat geval meer terug dan je ontvangen hebt. Hoe komt dat? De uitkering die je van UWV krijgt, is een nettobedrag. Bruto komt daar echter nog belasting, ziekengeld enz… bij. Deze gedeelten worden echter door UWV rechtstreeks voor jou door UWV betaald. In totaal ontvang je dus eigenlijk meer van UWV dan je ècht zelf ontvangt. Het omgekeerde geldt dus bijgevolg ook: moet je om een of andere reden uitkering terug betalen aan UWV dan moet het bruto bedrag op tafel komen. Let wel: het teveel betaalde deel kan je wel weer terug vragen aan de Belastingdienst. Omslachtig maar volkomen wettelijk!
  • Besluit UWV dat je bewust informatie hebt achter gehouden dan valt dat onder fraude en kan aangifte worden gedaan bij justitie.
  • Uiteraard kan je ook bezwaar indienen tegen de beslissing van UWV. Binnen 13 weken ontvang je hierop een reactie van UWV.