Wat is een IOAZ uitkering

Inleiding

Wat is een IOAZ uitkering. Wanneer heb ik recht op een IOAZ uitkering. Wat is de hoogte van de IOAZ uitkering. In dit artikel kun je alles lezen over de IOAZ uitkering.

Wat is een IOAZ uitkering

Een IOAZ uitkering is een uitkering die wordt verstrekt aan mensen die als zelfstandige hebben gewerkt en vervolgens zijn gestopt. Op basis van de wet Inkomensvoorziening kunnen deze voorgenoemde personen een uitkering krijgen. IOAZ betekent kortweg “inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte (gewezen) zelfstandigen”.

Wanneer heb ik recht op een IOAZ uitkering

In een aantal gevallen heb je recht op het verkrijgen van een IOAZ uitkering. Met andere woorden men dient aan een aantal voorwaarden te voldoen alvorens men deze uitkering verkrijgt. Deze voorwaarden zijn:

  • u moet minimaal 55 jaar oud zijn
  • u heeft niet voldoende inkomsten om in uw levensonderhoud te voorzien
  • u bent tien jaar werkzaam geweest als zelfstandig ondernemer
  • u bent drie jaar werkzaam geweest als zelfstandig ondernemer en daarvoor bent u zeven jaar in loondienst geweest
  • het minimale aantal uren dat u in uw eigen bedrijf per jaar heeft gewerkt is 1225 uur
  • uw totale inkomen (niet alleen van uw eigen bedrijf, maar eventuele andere inkomsten daarbij inbegrepen) is niet meer geweest dan euro 20.335 bruto gedurende de afgelopen drie jaar en de verwachting is dat dit in de komende jaren ook niet hoger zal worden

Bijzonderheden IOAZ uitkering

Er zijn een aantal bijzonderheden wat betreft de IOAZ uitkering. Er zijn nog een aantal regels met betrekking tot de IOAZ uitkering. Deze regels gelden in het bijzonder voor gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandige, te weten

  • indien u minder dan 80% arbeidsongeschikt bent heeft u geen recht op de IOAZ uitkering. U kunt dan wel een uitkering krijgen, maar u ontvangt deze dan op basis van de Toeslagenwet
  • u in het verleden, dat wil zeggen vanaf 28 december 2005, al een IOAZ uitkering ontving
  • u mag geen kinderen hebben die jonger zijn dan twaalf jaar
  • u mag geen recht hebben of aanspraak maken op de Toeslagenwet

Verplichtingen IOAZ uitkering

Indien u dan eenmaal de IOAZ uitkering verkrijgt dan zijn er ook een aantal verplichtingen waaraan u moet voldoen wilt u de uitkering blijven ontvangen. Indien u werk aangeboden krijgt dient u dit aanbod te accepteren al naar gelang welk werk het is. U dient bovendien te solliciteren.

Hoogte IOAZ uitkering

Wat is nu eigenlijk de hoogte van de IOAZ uitkering? Deze IOAZ uitkering wordt bepaald naar aanleiding van hetgeen u op dat moment ontvangt aan inkomsten (de inkomsten van uw partner worden daaronder begrepen). Indien u recht heeft op deze uitkering, dan vult de IOAZ uitkering uw inkomsten aan tot het niveau van bijstand. Zoals hierboven gesteld wordt er naar uw eigen vermogen gekeken. Niet meegenomen wordt een bedrag tot euro 120.408 (bedrag per 1 januari 2010) (bijvoorbeeld in de vorm van uw eigen huis) en een bedrag van euro 114.478 (bedrag per 1 januari 2010) indien het gaat om pensioenvoorzieningen. Indien u meer vermogen heeft dan voornoemde bedragen dan wordt dit percentsgewijs in mindering gebracht op de door u te ontvangen uitkering.