Bijstandsuitkering is met inkomenstoets en vermogenstoets

Bijstandsuitkering 2018 en 2019: de hoogte, voorwaarden en vermogenstoets

Sparen_bij_de_belastingdienst-IntroPlaatje.jpg

Wat zijn de voorwaarden om in 2018 voor een bijstandsuitkering in aanmerking te komen. De belangrijkste voorwaarden hiervoor zijn dat uw inkomen te laag moet zijn om in uw levensonderhoud te kunnen voorzien en dat u niet te veel vermogen heeft. Over deze inkomenstoets, vermogenstoets en de andere voorwaarden voor de bijstandsuitkering gaat dit artikel.

Hoeveel inkomen mag ik hebben: de inkomenstoets

De gemeente waar u in het GBA bent ingeschreven bepaalt of u voor de bijstand in aanmerking komt. Per gemeente kunnen de voorwaarden wat verschillen. U moet bij uw aanvraag voor een bijstandsuitkering de gemeente allerlei inlichtingen geven over uw inkomen en vermogen. U hebt een inlichtingenplicht. De uitkering moet uw inkomen aanvullen tot de zogenaamde bijstandsnorm die hoort bij uw gezinssituatie. Hierbij worden de drie groepen uit onderstaande tabel 1 onderscheiden.

Tabel 1. Normbedragen bijstandsuitkering 2017 en 2018

Welke groep: Hoogte van de normbedragen:
U bent getrouwd of samenwonend, tussen 21 en 65 jaar 100% van het minimumloon
U bent alleenstaande ouder tussen 21 en 65 jaar 70% van het minimumloon
U bent een alleenstaande tussen 21 en 65 jaar 50% van het minimumloon

Als uw inkomen dus lager is dan de normen uit de tabel kunt u voor een uitkering in aanmerking komen. Jongeren tussen de 21 en 27 jaar krijgen van de gemeente een aanbod voor een baan, een opleiding of een combinatie hiervan. Het is de bedoeling dat zij zo geen beroep hoeven te doen op een bijstandsuitkering.

Aan welk vermogen wordt getoetst

De gemeente toetst niet alleen uw inkomsten aan deze normen, maar bekijkt ook hoe hoog uw vermogen is. Ook hier gelden bepaalde maxima. Als u dus meer vermogen hebt dan in tabel 3 tot en met 5 is weergegeven, komt u niet voor de bijstandsuitkering in aanmerking.

Tabel 2. Maximaal toegestaan vermogen in 2017

wie: maximaal toegestaan vermogen in 2017 in euro's:
u hebt een partner, bent samenwonend of gehuwd € 11.880
u hebt geen partner en geen kinderen jonger dan 18 jaar waarvoor u kinderbijslag kunt krijgen € 5.940
u hebt geen geen partner, maar wel een of meer kinderen jonger dan 18 jaar waarvoor u kinderbijslag kunt krijgen € 11.880

Tabel 3. Maximaal toegestaan vermogen in 2018

wie: maximaal toegestaan vermogen in 2018 in euro's:
u hebt een partner, bent samenwonend of gehuwd € 12.040
u hebt geen partner en geen kinderen jonger dan 18 jaar waarvoor u kinderbijslag kunt krijgen € 6.020
u hebt geen geen partner, maar wel een of meer kinderen jonger dan 18 jaar waarvoor u kinderbijslag kunt krijgen € 12.040

Om welk vermogen gaat het hier

Onder vermogen worden alle vermogensbestanddelen bedoeld waar u direct over kunt beschikken of waarover u kunt beschikken door een boete te betalen. Natuurlijk zijn dit uw tegoeden op de bank inclusief het spaargeld en contant geld in huis. Maar ook een spaardeposito waar u bij kunt als u een vergoeding moet betalen. Of een kapitaalverzekering, lijfrente, levensverzekering en dergelijke. Denk ook aan goederen als een auto of boot, een huis, aandelen of effecten. Geld dat u hebt uitgeleend, maar dat u eenvoudig weer kunt opeisen, hoort ook tot uw vermogen. Denk ook aan een erfenis of een schadevergoeding.

Bezittingen voor algemeen gebruikelijk

Bezittingen voor algemeen gebruikelijk worden niet meegeteld. Onder deze bezittingen wordt bijvoorbeeld geld verstaan dat nodig is voor het eten, gas of de elektriciteit. Zo kan ook een auto in sommige gevallen tot de algemeen gebruikelijke bezittingen behoren.

Eigen huis opeten in 2019

U hoeft niet per se uw eigen huis op te eten, maar wie een eigen huis heeft moet de overwaarde van zijn huis benutten. Ook iemand met een eigen huis en voldoende overwaarde kan dus bijstand krijgen, maar dit gebeurt in de vorm van een lening die later moet worden terugbetaald. U krijgt van de gemeente een krediethypotheek met uw huis als onderpand.

Conclusie bijstandsuitkering aanvragen

De bijstand is bedoeld als een tijdelijke oplossing. De gemeente zal als het even kan proberen om u zo snel mogelijk aan het werk te krijgen. Ook mensen met een eigen huis kunnen in noodgevallen een beroep doen op de bijstand, maar krijgen de uitkering als lening en niet als gift.

Reacties (10)

Reageer
Wiki4you reageerde 8 jaar geleden
20 Mar 16:38
Beste Cor Houben,
Een gemeente kan altijd een vermogenstoets uitvoeren.
mvg,
Wiki4you
Cor Houben reageerde 8 jaar geleden
02 Mar 14:49
HAllo, klopt het dat als je naar een bepaald jaar geboren bent dat er nog maar alleen een inkomenstoetsing wordt gedaan ivm bijstandsuitkering en niet meer een vermogenstoetsing.
MvG
Cor
Wiki4you reageerde 8 jaar geleden
01 Dec 10:18
Beste Simon,
Het niet of nauwelijks laten uitkeren van een erfenis is niet van invloed op de vermogenstoets, maar de gemeente ziet een erfenis als een bron van inkomen en is van mening dat u daar het maximale uit moet halen voordat u voor de volledige bijstandsuitkering in aanmerking kunt komen.
Met vriendelijke groeten,
Wiki4you
Simon reageerde 8 jaar geleden
29 Nov 15:22
Ik heb recht op een erfenis en heb een bijstandsuitkering.
Ik kan de erfenis aanvaarden of weigeren.
Als ik kies voor aanvaarden, maar toch niets of vrijwel niets aan mij laat uitkeren,is dat van invloed op de hoogte
van de vermogenstoets voor de bijstand ?
Wiki4you reageerde 9 jaar geleden
28 Oct 10:39
Beste Marco,
Uw vermogen telt niet mee bij het vermogen van uw ouders. Wel wordt bij de vaststelling van de bijstandsuitkering gekeken naar het huishoudinkomen, inclusief uw eigen inkomen.
Met vriendelijke groeten,
Wiki4you
Marco reageerde 9 jaar geleden
13 Oct 20:27
Hallo ik heb een vraag en was benieuwd of u mij hiermee kan helpen. Ik ben 27 jaar. Ik woon bij mijn ouders thuis die bijstanduitkering ontvangen. Nu ben ik afgestudeerd en wil gaan werken. Ik wil een huis gaan kopen en ik wil het liefst een klein vermogen opbouwen met mijn werk nu ik mijn ouders woon. Kan dit? Telt mijn vermogen ook mee als vermogen van mijn ouders? Wordt er met het uitstrekken van een bijstanduitkering ook naar mijn inkomen gekeken. Wordt er straks van hun bijstanduitkering weer ingekort op wat ik verdien?

met vriendelijke groet,
Marco
Wiki4you reageerde 10 jaar geleden
27 Oct 11:04
Beste Zazo,
Een gemeente mag de bijstandsregeling op punten zelf invullen, maar dat een lening als inkomen wordt gezien vind ik bizar. Als de gemeenteraad daartoe besloten heeft, is de enige uitweg waarschijnlijk de weg naar de ombudsman.
Met vriendelijke groeten,
wiki4you
Zazoe reageerde 10 jaar geleden
26 Oct 09:23
Hallo,
Sinds de huishoudtoets is afgeschaft is er in onze gemeente sinds juni 2012 een inkomenstoets ingevoerd.
Wij hebben een zoon van 20 die bij ons inwoont. Hij studeert FM aan het HBO.
De gemeente heeft besloten ons 10%te korten op ons maandinkomen. Onze zoon krijgt 300,00 van het DUO en betaalt daarvan zijn collegegeld.
Nu wordt er gesteld dat hij een inkomen heeft van 600,00 omdat hij dit bedrag bij zou kunnen lenen bij het DUO.
Nu zijn wij er altijd van uitgegaan dat dit voor heel Nederland geldt, maar na navraag te doen gebeurt dit niet in alle gemeentes in Nederland. Heeft u dit eerder gehoord en is dit rechtsgeldig?
Met vriendelijke groet,Zazoe
Wiki4you reageerde 10 jaar geleden
07 Sep 11:59
Hallo Goky,
Als jullie samen een huishouden vormen, mag de gemeente bij de bepaling van de bijstandsuitkering van uw vriendin rekening houden met een deel van uw studiefinanciering. Namelijk het deel dat bedoeld is voor uw kosten van levensonderhoud en niet het deel dat bestemd is voor de betaling van de collegegelden en dergelijke.
Met vriendelijke groeten,
Wiki4you
Goky reageerde 10 jaar geleden
06 Sep 23:30
Hallo ik ben 25 jaar en mijn vriendin is 19 jaar met een kleine opkomst
Ben ik net gaan studeren en zij zat in de uitkering ze hebben haar uitkering ingekort omdat ik studie geld ontvang ik krijg 600 euro zij nu 25 kan dat?