Wat is de doorwerkbonus

Inleiding

Algemeen Door de vergrijzing van de bevolking ontstaat een tekort op de arbeidsmarkt. Dit wordt wederom gesteld in de Miljoenennota die op de derde dinsdag van september (2008) wordt gepresenteerd. Om deze tekorten op de arbeidsmarkt deels op te lossen, heeft het kabinet een plan gelanceerd waarbij de potentiële “doorwerker” een bonus krijgt.

Stappen

De Bonus

  • Een werknemer die in een bepaald kalenderjaar de leeftijd van 62 jaar bereikt, krijgt over dat gehele jaar een bonus van 5% over het uit arbeid verkregen inkomen. Voorwaarde hierbij is wel dat de werknemer dat gehele kalenderjaar werkt. De bonus wordt berekend over een jaarinkomen vanaf € 8.860,-- en tot € 54.776,--, dus over maximaal € 45.916,--.
  • De percentages lopen op naarmate de doorwerkende werknemer ouder wordt, maar vanaf 65 jaar loopt het percentage weer terug. Voor 2009 is de tabel als volgt:
Leeftijd Bonus% Maximale Bonus
62 jaar 5% € 2.295,--
63 jaar 7% € 3.214,--
64 jaar 10% € 4.592,--
65 jaar 2% € 918,--
66 jaar 2% € 918,--
67 jaar 1% € 459,--

Dus de maximale bonus kan € 4.592,-- per jaar zijn.

Rekenvoorbeeld

  • Iemand wordt 62 en heeft besloten om door te werken. Deze werknemer ontvangt dus een percentage van 5% over zijn jaarinkomen. Stel dat deze persoon een jaarinkomen heeft van € 55.000,--. De bonus die de overheid dan uitkeert is dan een bedrag van € 2.296,--. Namelijk 5% over het maximale bedrag, € 45.916,--. Bij 63 jarige leeftijd is de bonus € 3.214,-- en bij 64 jarige leeftijd € 4.592,-- op jaarbasis.
  • Stel dat deze persoon een jaarinkomen heeft van € 40.000,--, dan bedraagt de te ontvangen bonus € 1.557,--, zijnde 5% van (€ 40.000,-- -/- € 8.860,-- =) € 31.140,--. Wordt de werknemer 63 jaar dan ontvangt hij € 2.180,-- en in het jaar waarin hij 64 wordt de bonus € 3.114,-- per jaar.

Belastingkorting

  • Voor het realiseren van deze doorwerkbonus komt er een nieuwe belastingkorting. * Deze is vergelijkbaar met de arbeidskorting voor ouderen. Dit houdt in dat het financiële voordeel gelijk maandelijks zichtbaar is voor de doorwerker.
  • In de volksmond heet deze kortingsbonus de “Balkenendebonus”.
  • Geraamd voor 2009 zal dit de Nederlandse schatkist € 300.000.000,-- kosten. Voor de opvolgende jaren zal dit bedrag oplopen tot € 350.000.000,-- per jaar, doordat er meer mensen zijn die langer gaan werken en daardoor aanspraak maken op de bonus.

De uitbetling Om de bonus ook daadwerkelijk in handen te krijgen dient de werknemer over 2009 wel aangifte te doen, dan staat de bonus over 2009 in de loop van 2010 op de bankrekening van de betreffende werknemer. In 2010 moet de maandelijkse teruggaaf door de belastingdienst wel plaatsvinden.