Erfenis en ergernis!

Erfenis

Als u in België erft, wil de overheid graag een graantje meepikken. U moet immers successierechten betalen op een nalatenschap. Successierecht is ingewikkelde materie en u vraagt best altijd advies aan deskundigen ter zake, zoals een notaris, advocaat of bij uw bank. Dit artikel bevat daarom alleen maar algemene informatie, met name: wie erft en hoeveel successie betaalt u daarover.
 

Algemene Belgische erfenistoestand

  • U betaalt erfenisrechten naargelang uw verwantschap met de overledene: hoe nauwer deze verwantschap, hoe minder u moet afdragen. Erfgenamen in rechte lijn zijn de kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen, ouders, grootouders en overgrootouders. Zij betalen het laagste tarief. Dit minimum tarief geldt ook voor echtgenoten.
  • Ook kinderen buiten het huwelijk hebben dezelfde rechten.
  • Anderzijds: schoondochter of –zoon komen dus niet in aanmerking voor erfenisrechten. Hij of zij wordt beschouwd als ‘vreemde’ en als u toch wilt dat hij of zij erft (bijvoorbeeld bij testament), betalen zij het hoogste tarief.

Samenwonenden: een verhaal apart!

  • Zoals iedereen intussen wel weet, bent u wettelijk samenwonend als u in uw gemeente een verklaring van wettelijke samenwoning heeft afgelegd. Deed u dit niet dan bent u feitelijk samenwonend en dit maakt een aanzienlijk verschil in uw situatie.
  • Zo krijgt (erft) de langstlevende wettelijk samenwonende partner het vruchtgebruik van de eigen woning en inboedel. Dit wil zeggen: u mag het goed gebruiken maar bent niet de eigenaar.
  • De wet (2009) bepaalt nog steeds dat een samenwonende alleen maar kan erven van zijn of haar partner bij testament, zelfs als u als wettelijk samenwonend bent geregistreerd.

Tarieven

De tarieven worden bepaald op basis van uw verwantschap met de overledene. Er zijn 3 mogelijkheden:

1. Erft u in rechte lijn:

Bedrag Tarief Maximum te betalen Tot EUR 50.000: 3% EUR 1.500 Van EUR 50.000 tot EUR 250.000: 9% EUR 19.500 Meer dan EUR 250.000: 27%

2. Erfenis tussen broers/zussen:

Bedrag Tarief Maximum te betalen Tot EUR 75.000: 30% EUR 22.500 Van EUR 75.000 tot EUR 125.000: 55% EUR 50.000 Meer dan EUR 125.000: 65%

3. Erfenis tussen anderen:

Bedrag Tarief Maximum te betalen Tot EUR 75.000: 45% EUR 33.750 Van EUR 75.000 tot EUR 125.000: 55% EUR 61.250 Meer dan EUR 125.000: 65%

Tabellen en percentages zeggen niet alles!

In deze tabellen is geen rekening gehouden met de verminderingen die nog worden toegepast.

  • Deze vermindering is in de eerste plaats afhankelijk van de grootte van het erfenisbedrag: hoe groter het bedrag, hoe kleiner de vermindering helaas.
  • Erft u jonger dan 21 jaar dan zorgt elk jaar tot uw 21ste voor een mindering van EUR 75.
  • De vermindering voor de langstlevende huwelijkspartner of samenwonende partner is afhankelijk van de totale vermindering van de kinderen.

Conclusie: ergernis om een erfenis is nooit de moeite waard!

Geen rozen zonder doornen: u kunt zich als erfgena(a)m(e) bont en blauw ergeren aan deze toestand maar dan bekijkt u de zaken van de verkeerde kant: had u niets geërfd, dan moet u ook niks betalen en nu heeft u aan het einde van de rekening toch een extraatje, hoe klein dan ook.