Waar betaal ik als Belgische grensarbeider belastingen

Grensarbeid is verre van ideaal

belgie_en_nederland_grensarbeid_leerwikiWonen in België en werken in Nederland. Dat is het onderwerp van dit artikel. U bent dan grensarbeider. De vrouwvriendelijke versie bestaat ook niet. Iedereen is grensarbeider, ook de dames onder ons. Grensarbeidster wordt nooit vermeld. Voornaamste gevolg van deze toestand? Uw belastingen worden ingehouden elke maand in het werkland. Nederland in ons geval.

De gevolgen van grensarbeid

Statuut ‘arbeider’ en ‘bediende’ in Belgenland

Deze benaming is ouderwets achterhaald. Aan het werk zijnde in Nederland heeft u altijd het statuut van bediende. België maakt nog steeds het onderscheid tussen een job als bediende (in de zin van een administratieve job, zeg maar een bureaujob) en een job als arbeider (letterlijk iemand die handenarbeid verricht zoals een draaier, freezer, chauffeur, behanger, verver enz…). Hopeloos ouderwets, zeker ten opzichte van Nederland, maar er wordt aan gewerkt om het verschil weg te werken. Na nog heel veel gepalaber zal het er ooit wel eens van komen…

Personeelsdienst?

vraagteken_grensarbeid_leerwikiAls u in een grensarbeidersituatie belandt, is dat meestal omdat u in België geen werk vindt. Of u bent verhuisd van Nederland naar België (grensstreek) en blijft werken in u job in Nederland. Geen domme keuze aangezien de jobs momenteel niet voor het rapen zijn.

Een belangrijke hulp zou dan moeten zijn: de personeelsdienst van uw bedrijf. Dat is niet altijd het geval. Als u de enige grensarbeider bent in uw firma dan is de personeelsdienst niet altijd overal van op de hoogte. Dat is een ernstig probleem vooral in kleine bedrijven. De personeelsverantwoordelijke heeft zijn of haar handen al meer dan vol om de Nederlandse wetgeving bij te benen. Laat staan dat ze de Belgische toestanden ook nog eens op de voet gaan volgen! Dat kunt u hem of haar niet kwalijk nemen.

Grensarbeidervergaderingen

Ons advies: ga (meestal) twee keer per jaar naar de grensarbeiderbijeenkomsten bij u in de buurt. Deze zijn gratis bij te wonen. Verwacht daar echter ook niet teveel van. Er kunnen vragen worden gesteld maar die gaan meestal over het pensioen. Als u nog 10, 20 of 30 jaar en meer te gaan hebt, ligt u daar nog niet direct van wakker. Het is niet anders: de mensen die naar deze bijeenkomsten komen, zitten meestal tegen hun pensioen aan.

Waarom dan toch gaan? Wellicht kunt u er contacten leggen of worden er websites genoemd (SVB) waar u terecht kunt met uw vragen.

Schrijf u in op alle mogelijke nieuwsbrieven van grensarbeidersverenigingen, VZW enz… zodat u zonder al te veel moeite op de hoogte blijft van de veranderingen.

Belasting betalen als grensarbeider

belasting_betalen_grensarbeid_leerwikiDat was het uitgangspunt van dit artikel. De regel is eenvoudig: inkomsten als werknemer in Nederland zijn in principe belastbaar in Nederland. Er zijn uitzonderingen op deze regel maar we beperken dit artikel voor de grensarbeid. Dat wil zeggen: u pendelt op en neer naar Nederland vanuit België en dit gedurende meer dan 183 dagen/jaar. En dan bedoelen we: écht fysiek aanwezig in Nederland. 183 dagen per jaar is snel en eenvoudig geteld: gemiddeld 20 dagen per maand (dit is variabel per maand) dus dat komt neer op 9 maanden/jaar. Werkt u 3 of 4 dagen/week? Dan moet u het omrekenen. Een vraag die hierbij opkomt: gelden het aantal gewerkte uren per dag of het aantal gewerkte dagen/week? Vraag hiernaar!

Gebroken jaar

  • Nog een probleem. Wat als u bijvoorbeeld in juni in Nederland begint te werken? Dan komt u het eerste werkjaar nooit aan uw 183 dagen. Wat dan? Er is wel een regel die zegt dat u de dagen gewerkt in Nederland mag meetellen. De periode van 12 maanden waarvan sprake begint dan in juni 2012 en eindigt in juni 2013.
  • Nog zo iets: weekends, feestdagen, vakanties en ziekteperiodes tellen mee maar wel op voorwaarde dat u tijdens die dagen in Nederland verblijft. Dat lijkt onlogisch als u in België woont toch?

Gemeentebelasting betalen

De Nederlandse Staat houdt elke maand een bedrag af voor sociale toestanden als ziekteverzekering, ww enz… Dat kunt u zien op uw loonfiche. Dit heeft als gevolg dat uw Nederlands loon eigenlijk een ‘netto loon’ is. U betaalt dus als grensarbeider geen belasting meer in België behalve de gemeentebelasting. Dit percentage is afhankelijk van de (Belgische) gemeente waar u woont. Gemiddeld is dit 6 tot 7%.

Advies

Uit persoonlijke ervaring wijs geworden: grensarbeider zijn is geen voordeel. De administratieve rompslomp valt best mee. U moet u alleen aanmelden bij een Nederlandse zorgverzekeraar (dit is verplicht en niet goedkoop!). Toch zijn de gevolgen niet te overzien.

  • U zit ‘later’ met pensioen uit 2 landen. U kunt nooit gebruik maken van tijdskrediet, landingsbaan of loopbaanonderbreking. Want er is geen werkgever die voor u in België betaalt aan deze mogelijkheden.
  • U bent, in tegenstelling tot als u werkt in België, niet verzekerd naar en van het werk. Dat is in België verplicht voor de werkgever. Nederland trekt zich daar niets van aan.
  • In België kunt u heel dikwijls via het bedrijf deelnemen aan een groepsverzekering en/of een goedkope hospitalisatieverzekering (de baas betaalt hier zelfs aan mee). Dat is in Nederland onbestaande!
  • Maaltijd- of ecocheques: daar heeft men in Nederland nog nooit van gehoord!

Kortom: als u jong bent, staat u daar niet bij stil. Blij dat u werk heeft. Maar op langere termijn is grensarbeid niet aan te bevelen!