Hoe kan ik minder successierechten betalen met goed testament

Successierecht betalen na overlijden

Het komt zeer regelmatig voor dat er problemen zijn rond om een erfenis. Deze problemen ontstaan mede doordat :

  1. Geld en goederen moeten verdeeld worden.
  2. De erfgenamen moeten vaststellen wie wat krijgt.
  3. De Nederlandse overheid wil haar deel op eisen en stuurt daarom de Belastingdienst op de erfgenamen af.

Stel dat jij deze problemen wilt voorkomen. Ook op jonge leeftijd kan jij je al met deze problematiek bezighouden. Dat kan onder andere door een testament op te stellen. Stel je voor dat jij binnenkort een een testament wilt opstellen. In een testament kun je aangeven wat er moet gebeuren na jouw overlijden. Door het opstellen van een testament kan jij aangeven hoe jouw geld en goederen moeten worden verdeeld. Daarmee kan je bovengenoemde problemen grotendeels voorkomen.

Geld en goederen verdelen

Na het moment van jouw overlijden zijn er wellicht nog geld en goederen te verdelen en zijn er lopende zaken af te handelen.

Persoonlijke spullen

Bij de te verdelen goederen kan je denken aan zeer persoonlijke sieraden zoals:

  • horloges,
  • kettingen,
  • armbandjes,
  • ringen

Onder "lopende zaken" wordt bijvoorbeeld verstaan: het beëindigen van alle contracten, zoals een huurcontract voor de woning en het telefoonabonnement voor de telefoon.

Geld en bijna-geld

Ook is het mogelijk dat jij nog geld bezit. Ook kan jij bezitten wat hierna wordt aangeduid als 'bijna-geld'. (On)roerendgoed met een bepaalde waarde door het te verkopen is 'Bijna-geld'. Bijna-geld is bijvoorbeeld het geld dat vrijkomt bij de verkoop van postzegelverzameling en de eigen woning.

Met name over het te verdelen geld wil de fiscus belasting heffen. En dat is vaak een bron van zorg en ergernis. Hieronder wordt uitgelegd wat het verschil tussen de verschillen soorten belastingen is, die worden geïnd bij erven, schenken en overlijden.

Erflater

De erflater is degene die het geld en de bezittingen wil schenken bij leven of nalaten na zijn of haar dood.

Successierecht en schenkingsrecht

Een groot verschil tussen de belasting die wordt genoemd "successierecht" en "schenkingsrecht" is dat de belasting over een schenking betaald kan worden tijdens het in leven zijn van de erflater. Successierechten worden pas geïnd door de belastingdienst na het overlijden van een persoon (de erflater).

Problemen na overlijden voorkomen

De beste oplossing om problemen na het overlijden te voorkomen is ervoor te zorgen dat alles is toegewezen aan enkele personen of instellingen en dat er niets meer 'vrij' te verdelen is. Een andere mogelijkheid is alles op te maken. Indien er niets meer te verdelen is kan er ook geen ruzie ontstaan tussen erfgenamen zoals familie, buren en kennissen. Enkele manieren om alles op te maken tijdens jouw leven zijn:

  • Verkoop vroegtijdig de eigen koopwoning en ga een huis huren. De overwaarde van de woning dan worden benut om de maandelijkse huur lasten te betalen.
  • Begin op tijd met het schenken van geld en goederen. Want het is prettig om te kunnen schenken met "een warme hand".

Bezwaar en beroep

Wellicht lukt het niet al het geld op te maken op het moment van overlijden. De erfgenamen zullen het overgebleven geld moeten delen met de fiscus. Op enig moment zal de fiscus aan de erfgenamen meedelen hoeveel successie belasting betaald dient te worden. Dit bedrag dient dan op korte termijn op de bankrekening van de fiscus te worden overgemaakt. Soms is dat geld er op enig moment (nog) niet. Het is mogelijk tegen de beslissing van de fiscus bezwaar aan te tekenen.

Uw testament goed geregeld

Hierboven staat beschreven op welke wijze het mogelijk is problemen na uw overlijden te verminderen. Helemaal voorkomen kan U dit wellicht niet. Houd ook rekening met bovenstaande adviezen tijdens het opstellen van het http://www.advocaatvoorechtscheiding.nl/scheiden/echtscheidingsconvenant@@echtscheidingsconvenant.