Voorbeeld waardebepaling vruchtgebruik eigen woning na overlijden

Stel u verwacht binnenkort een erfenis. Een erfenis ontvangen klinkt te mooi om waar te zijn en soms is het dat ook. Een erfenis krijgt u namelijk nooit alleen. De fiscus deelt altijd (als eerste) mee en wil altijd belasting heffen. De belasting op een erfenis wordt ook wel successierechten heeft genoemd. De hoogte van het tarief van successierecht hangt af van uw relatie tot degenen die is overleden. Hierbij gelden wel vrijstellingen. Een vrijstelling wil zeggen dat u over een bepaald bedrag geen belasting hoeft te betalen. Hoofdregel hierbij is dat: hoe dichter u bij de erflater staat, hoe hoger de vrijstelling.

Stel nu dat die erfenis die u binnenkort krijgt niet bestaat uit geld, maar uit een woning. Stel nu dat u het recht op vruchtgebruik erft van die woning. Hieronder wordt antwoord gegeven op vragen zoals: "wat heb ik aan het recht op vruchtgebruik?", "Wat is de waarde van het recht op vruchtgebruik?".

Vruchtgebruik en het blote eigendom

Eerst een overzicht van relevante termen en begrippen. *Vruchtgebruik: de naam zegt het al u kan gebruik maken van hetgeen u erft. Concreet voorbeeld is een woning die u erft, waar u in kan gaan wonen. *Het blote eigendom: u krijgt iets in eigendom waar u niet (meteen) gebruik van kan maken. Concreet voorbeeld: u er een woning waar u niet in kan gaan wonen.

Waardebepaling vruchtgebruik

Hoe wordt de waarde bepaald van het vruchtgebruik van een woning? De belastingdienst hanteert standaard een percentage van 6%. Dit percentage moet vermenigvuldigd worden met een "vermenigvuldigingsfactor". Deze vermenigvuldigingsfactor is afhankelijk van de leeftijd van de erfgenaam. Een jonge erfgenaam krijgt een hoge vermenigvuldigingsfactor. Een erfgenaam die al op leeftijd is krijgt een lagere vermenigvuldigingsfactor. De reden hiervoor is simpel. Iemand die jong is kan lang gebruik maken van het recht op vorig gebruik. Zo kan iemand die op jonge leeftijd een huis erft daar vele jaren gebruik van maken. De waarde die de fiscus hieraan toekent is daardoor hoger dan iemand die op oudere leeftijd een huis erft. Concreet betekent dit:

  • de hoogste vermenigvuldigingsfactor is 16 deze wordt gehanteerd voor iemand die jonger is dan 20 jaar.
  • De de vermenigvuldigingsfactor is 15 voor iemand een leeftijd heeft tussen de 20 en 30 jaar.
  • Een vermenigvuldigingsfactor van 14 voor iemand tussen de 30 en de 40 jaar
  • een vermenigvuldigingsfactor van 13 voor iemand die is tussen 40 en 50 jaar, * Et cetera
  • De laagste vermenigvuldigingsfactor is 2 voor iemand die 90 jaar of ouder is.

De uitkomst van deze rekensom is het uitgangspunt voor de te heffen belasting door de belastingdienst.

Voorbeeld vruchtgebruik

Wat betekent bovenstaande nou concreet? Ga uit van de volgende families samenstelling. Jan modaal is getrouwd met Truus. Jan werkt als http://www.themabeveiliging.nl/beveiligingsdiensten/winkelsurveillance@@winkelsurveillant. Jan en Truus hebben twee kinderen Saskia en Guus. Saskia en Guus zijn een tweeling en zijn dus even oud. Op enig moment komen Jan en Truus door een ongeluk tegelijkertijd te overlijden. Jan en Truus hebben in hun testament bepaald dat beide kinderen een deel van de bezittingen mogen erven. De ouders hebben bepaald dat Saskia in het ouderlijk huis mag gaan wonen en dat Guus het blote eigendom krijgt. Stel Saskia en Guus 39 jaar oud zijn. Stel de woning van Jan en Truus is € 200.000. Als basis voor de waardebepaling geldt: 6% van € 200.000. Deze basis bedraagt € 12.000 dit bedrag moet vermenigvuldigd worden met de factor 14. De leeftijd van de tweeling ligt immers tussen de 30 en de 40 jaar. De waarde van het vruchtgebruik is dus 14 keer € 12.000 is 168.000. Dat is de waarde van de erfenis van Saskia. Zij heeft immers het vruchtgebruik van de woning geërfd.

Voorbeeld het blote eigendom

Het blote eigendom krijgt zoon Guus. Het blote eigendom is niet gelijk aan het volle eigendom. Het volle eigendom minus de waarde van het vruchtgebruik is het blote eigendom. In bovenstaand voorbeeld geldt dan ook: de waarde van de woning is € 200.000. De waarde van het vruchtgebruik door Saskia bedraagt € 168.000.

200.000 - 168.000 is 32.000 euro.

Met bovenstaande voorbeelden en berekeningen bij het vruchtgebruik en het blote eigendom hebben we de waarde bepaald waarover de fiscus belasting wil heffen.

Erfenis weigeren

U bent niet verplicht een erfenis te accepteren. Een erfenis wordt veelal niet geaccepteerd, indien er louter schulden zijn na overlijden van de erflater. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat de hypotheekschuld die rust op de woning van de erflater hoger is dan de vrije verkoopwaarde van de woning. U wilt waarschijnlijk niet opdraaien voor de schulden van een ander.

Uw persoonlijke situatie

Uw persoonlijke situatie kan afwijken van bovenstaande situatie, daarom is het verstandig een onafhankelijk adviseur te raadplegen. U kan een bankier uit Amsterdam benaderen, maar ook een http://www.resultaatmakelaarstwente.nl/makelaar-almelo@@makelaar almelo.