Loonbelasting en premie volksverzekeringen

Loonbelasting en volksverzekeringen

De werkgever is elke maand zo vriendelijk om zowel loonbelasting als premie volksverzekering op je loon in te houden. Zie je deze twee rubrieken niet op je loonbrief dan staat er waarschijnlijk gewoon loonheffing. Dat is de som van die twee inhoudingen. De werkgever is wettelijk verplicht om loonbelasting en premie volksverzekering aan de bron in te houden.

Het trio loonheffing loonbelasting volksverzekeringen

  • Voor alle duidelijkheid: loonbelasting + premie volksverzekeringen (hierna VV) = loonheffing.
  • Deze loonheffing moet je zien als een soort voorheffing, of anders gezegd voorafbetaling, van je inkomstenbelasting/premie VV en wordt elke maand ingehouden. Dat is maar goed ook anders moest je het hele bedrag in één keer betalen: dan is dit systeem gunstiger en in elk geval gemakkelijker te budgetteren. Op deze manier hoef je dus minder, of zelfs, geen inkomstenbelasting/premie VV meer te betalen aan het einde van de rit! In dat geval is de voorheffing dus ook meteen de eindheffing.
  • Deze inhouding geldt voor iedereen die of loon of een uitkering krijgt en de uitbetalende instelling is dan de inhoudingsplichtige. De hoogte van het ingehouden deel is gebaseerd op de loonbelastingsverklaring: dat is logisch. De centen gaan rechtstreeks naar de Belastingdienst.

1. Wat houdt loonbelasting in?

 
  • Bij 'loon' moet je hierbij denken aan salaris, vakantiegeld, loon voor overwerk, eventuele provisie, 13de maand en bonus, kortom alles wat je in geld in je handen krijgt!
  • De loonbelasting groeit mee met je verdienste: daarom zijn er 4 schijven. Ook je leeftijd en de heffingskorting speelt daarbij een rol. Wil je de precieze schijven kennen, ga dan naar de site van de Belastingdienst.
  • Deze inhouding op je loon/uitkering gaat rechtstreeks naar de fiscus.

2. Waarvoor dient de premie volksverzekering?

 
  • Dit bedrag wordt gebruikt om huidige mogelijke problemen op te vangen (denk hierbij aan ziekte (AWBZ=Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) of vormt een spaarpotje voor toekomstige noden (AOW=Algemene OuderdomsWet oftewel toekomstig pensioen) of bij overlijden de zorgen voor degene die achterblijft (ANW=Algemene NabestaandenWet).
  • Tussen haakjes: er is ook nog de AKW (Algemene KinderbijslagWet) en het goede nieuws hieromtrent is dat we daar (nog?) geen premie voor hoeven te betalen!
  • Besluit: het volk is goed verzekerd op deze manier!

Cijfers in het kort

Tabel Loonheffing
Schijf 1 Euro 0 - 17.878 Jonger dan 65 jaar: 33,5% Vanaf 65 jaar: 15,6%
Schijf 2 Euro 17.879 - 32.127 Jonger dan 65 jaar: 33,5% Vanaf 65 jaar: 15,6%
Schijf 3 Euro 32.128 - 54.776 Jonger dan 65 jaar: 42% Vanaf 65 jaar: 42%
Schijf 4 Vanaf Euro 54.777 Jonger dan 65 jaar: 52% Vanaf 65 jaar: 52%

Over de eerste twee schijven worden loonbelasting (2,35% resp. 10,85%) en premies volksverzekeringen (31,15%) gecombineerd geheven. Vanaf de derde schijf wordt uitsluitendloonbelasting geheven.

Update 2011

Hoogte van het maximumbedrag voor 2010: € 32.735.

Maximum premieloon voor 2010: € 48.715,65.

Conclusie

In principe zijn deze zorgen niet voor jou als werknemer bestemd. Personeelszaken van het bedrijf waar je werkt moet dit allemaal goed regelen en waar nodig jaarlijks aanpassen. Schrik er zeker niet voor terug om hen om uitleg te vragen. Ben je bij een vakbond aangesloten dan kijken zij dat op verzoek ook nog eens na.