Hoeveel belasting betalen op bijbaan of neveninkomsten

Belasting op bijverdiensten, extra baantje, extra inkomen, neveninkomsten of belasting op een bijbaan

Belastingaangifte_digitaal_doen-IntroPlaatje.jpg

Wat moet u in 2020 of 2021 aan belasting betalen over mijn neveninkomsten als extra inkomen en wat over mijn bijverdiensten? Bijverdienen en belasting betalen, het wordt hier uitgelegd. We betalen al genoeg belasting. Een schenking wordt niet gezien als inkomen. U betaalt daarover dan ook geen loonbelasting of inkomstenbelasting, maar misschien wel schenkbelasting. Het toptarief inkomstenbelasting bedraagt maar liefst 50 procent. Het loont dus de moeite om uw inkomen met aftrekposten te verlagen. Met een lager toetsingsinkomen hebt u ook recht op meer toeslag. Denk aan de zorgtoeslag. Goed nieuws is er ook: u kunt ook belastingvrij geld verdienen in 2021.

Zwart geld als extra inkomen: bijverdienen in 2020 en 2021

Negen van de tien keren moet u per saldo belasting betalen over bijverdiensten en daarmee zijn uw inkomsten wit en legaal. Zwart geld bestaat uit alle inkomsten en vermogen, waarover geen belasting wordt betaald. De bedragen van zwart geld in de wereld is zeer groot, reden waarom vele regeringen inmiddels intens jacht op zwart geld maken. Vooral op vermogen en de rente die op buitenlandse spaarrekeningen aan het oog van de belastingdienst is onttrokken. Voorlopig althans, want vele regeringen hebben geld nodig en maken afspraken met belastingparadijzen om hun bankgeheim op te geven. Voor wie wil inkeren is er in Nederland de inkeerregeling zwart geld. Ook in Nederland is er veel zwart geld, maar de belastingdienst krijgt tegenwoordig zo veel gegevens automatisch door dat het niet opgeven van neveninkomsten risicovol is: de kans dat de fiscus u achterhaalt en u een grote boete tot wel 100% zult krijgen, is aanzienlijk. De meeste bedrijven geven het inkomen van hun werknemers op aan de belastingdienst, dus u bent gewaarschuwd.

Hoeveel belasting moet u betalen op inkomsten uit een bijbaan, neveninkomsten of bijverdiensten

De bijverdiensten uit een bijbaan zijn net zo goed als alle andere inkomsten uit arbeid en vermogen in Nederland fiscaal belast. Deze inkomsten worden, wanneer ze aan de belastingdienst zijn opgegeven, bij uw andere inkomsten opgeteld. Vervolgens betaalt u over het totale inkomen belastingen en premies.

Te weinig belasting betalen over extra inkomen

Punt is wel dat de werkgever waar u uw bijbaan heeft, vaak te weinig belastingen inhoudt. Als u uw andere banen niet aan deze werkgever opgeeft, zal hij uw inkomsten zien als uw enige inkomen en dat belasten met een lager tarief dan feitelijk juist is. Bovendien zal hij rekening houden met de geldende heffingskortingen, terwijl u die misschien al heeft gebruik bij een andere werkgever. Het grote nadeel is dan dat u later van de belastingdienst een forse naheffing zult krijgen met rente, omdat in eerste instantie te weinig belastingen zijn ingehouden.

Voorkom dat u loonbelasting of inkomstenbelasting moet bijbetalen

Om bijbetaling van belasting te voorkomen kunt u twee dingen doen:

  1. Laat u werkgever weten dat u ook andere inkomsten heeft.u Voorstelbaar is overigens voorstellen dat u dat liever niet doet, omdat u niet wilt dat de werkgever dit weet.
  2. Vul de loonbelastingverklaring juist in.
  3. U vraagt de belastingdienst tijdig om een voorlopige aanslag of vraagt om de maandelijkse teruggaven te verminderen, omdat u extra inkomsten uit een bijbaan heeft.

Extra neveninkomsten en de gevolgen voor de huurtoeslag of zorgtoeslag 2020 en 2021

Omdat u in 2020 en 2021 maximaal ongeveer 50% belasting over uw inkomen betaalt, als u in de hoogste belastingschijf zit, houdt u ook van uw extra inkomen altijd een belangrijk deel over. Toch kunnen deze neveninkomsten voor u wel degelijk negatieve gevolgen hebben, doordat u op onderdelen een lagere toeslag krijgt en soms de toeslag helemaal vervalt. Bij het bepalen van de toeslagen wordt gekeken naar uw totale verzamelinkomen. Dat wil zeggen: inclusief de inkomsten uit een andere baan dan uw reguliere baan. Als uw neveninkomsten groot zijn, kan het zijn dat de uitkerende instantie vaststelt dat u niet langer voor de toeslag in aanmerking komt. En als de toeslag is berekend op voorlopige aannames over uw inkomen in het verleden, kan het zijn dat u de huurtoeslag, zorgtoeslag of een andere toeslag moet terug betalen. Houdt daar dus altijd rekening mee.

Meer info op de WIKI4YOU homepage en de blog zeemeeuw