Wat wil je weten over bronbelasting

Wat is bronbelasting

Niet het makkelijkste onderwerp om te behandelen: bronbelasting. Het woord zegt het zelf: belasting aan de bron. Met deze vorm van belasting krijg je te maken als je op de een of andere manier buitenlandse inkomsten hebt. Dat kan gaan om niet voor de hand liggende inkomsten zoals zakelijke royalty’s of dividend als gevolg van beleggingen maar ook heel eenvoudig om loon dat je uit het buitenland ontvangt. En dan?
 
 

bronbelasting in de praktijk

Het probleem is dat ‘bijna’ elk land een ander percentage bronbelasting heeft bepaald. Leve Europa! Volgende tabel zal je het probleem doen inzien.

1. Belastingverdrag afgesloten door de Nederlandse overheid met:

LAND % Bronbelasting % van het verdragstarief Nederland
België 25 10
Duitsland 26,375 15
Frankrijk 25 15
Spanje 18 15
Portugal 20 10
Oostenrijk 25 15
Zwitserland 35 15
Zweden 30 15

2. Belastingverdrag afgesloten door de Belgische overheid met:

LAND % Bronbelasting % van het verdragstarief België
Nederland 15 20
Duitsland 26,375 21,1
Frankrijk 25 15
Spanje 18 25
Portugal 20 25
Oostenrijk 25 20
Zweden 30 15
  • Bij het zien van deze tabellen zie je meteen dat de situatie in elk geval niet ‘Europees geregeld’ is. In de praktijk moet je dus kolom 3 van kolom 2 aftrekken en het positieve verschil terugvorderen bij de fiscus van het bronland. Zie je de bui al hangen?
  • De belastingbrief is op deze toestanden voorzien. Er bestaat namelijk een rubriek ‘Aftrek om dubbele belasting te voorkomen’ en die moet je invullen.

Is vrijstelling en zelfs teruggaaf mogelijk?

Ja, gedeeltelijk en zelfs helemaal! Dan moet Nederland of België wel een overeenkomst met dat land hebben, een zogenaamd ‘verdrag’. Als dat zo is, kun je vrijstellen (geheel of gedeeltelijk) en uiteraard is zelfs een teruggaaf mogelijk. De aangewezen persoon om je wegwijs te maken in dit doolhof is je belastingadviseur ! Als je denkt recht te hebben op een vrijstelling of teruggaaf van de in het buitenland ingehouden belasting dan moet je daartoe een verzoek indienen bij de belastingdienst van het ‘bron ’ land. Je belastingadviseur is daartoe de aangewezen persoon.

Voor wie van belang?

  1. Beleggers die dividend uit het buitenland ontvangen;
  2. Grens- of seizoensarbeiders die hun loon uit het ‘werkland’ ontvangen. In de praktijk: je woont in Nederland maar je werkt in België en omgekeerd.
  3. Je gaat X maanden per jaar in één of andere vakantieclub in Spanje werken?
  4. Nederlandse sporters die bijvoorbeeld in Italië voetballen of in Timboektoe een tennistornooi winnen.
  5. Nederlandse artiesten die optreden Zuid Afrika…
  6. Bedrijven met een buitenlands filiaal
  7. Pensioenen ontvangen uit het buitenland;
  8. Een 2de woning in het buitenland? Die je eventueel verhuurt?

Geen belastingverdrag: kan dat ook?

♦ Ja: alhoewel er (gelukkig) vele belastingverdrag tussen de voornaamste landen onderling zijn afgesproken, is de hele klus nog lang niet geklaard! In dat geval wordt een ‘eenzijdige regeling’ toegepast. In dit geval moet u in elk geval het advies inwinnen van de belastingadviseur/accountant!

♦ Nederland had in 2009 met liefst 90 landen een belastingverdrag afgesloten. Amerika deed lang heel moeilijk maar heeft er inmiddels 60, o.a. met Nederland en België. De Belgische regering heeft een belastingverdrag met 80 landen waaronder o.a. Frankrijk, Duitsland, Denemarken, Estland, Italië, Litouwen, Nederland, Tsjechië, Oekraïne, Amerika en zelfs Hong Kong.

Links

Homsite van de NL overheid en ga dan naar Wet- en regelgeving

Fiscus België