De betekenis van veelgebruikte termen op een loonstrook

De loonstrook

We zijn allemaal weer blij als de maandelijkse loonstrook op de deurmat valt. Vaak wordt er alleen gekeken naar de hoeveelheid geld die op de bankrekening zal worden gestort. Toch staat er nog veel meer informatie op een loonstrook. Maar wat betekenen toch al die afkortingen en termen op het loonstrookje?

Veelgebruikte afkortingen en termen op een loonstrookje

Een loonstrookje is vaak niet erg overzichtelijk. Van het brutoloon worden allerlei bedragen afgetrokken. Er staat vaak geen duidelijke uitleg waarom deze bedragen van het loon worden afgetrokken. Bovendien wordt er veel gebruik gemaakt van afkortingen. Dit maakt een loonstrookje voor een leek vaak nog onoverzichtelijker. Met een uitleg van de veelgebruikte afkortingen en termen op een loonstrookje zie je voortaan in een oogopslag wat er elke maand precies met je loon gebeurt. De volgende termen verwijzen naar bedragen die je krijgt:

 • (Bruto-)loon. Je (bruto-)loon verwijst, heel simpel, naar je bruto maandsalaris. Dit is het bedrag dat je met je leidinggevende hebt afgesproken. Helaas worden er nog veel bedragen van je loon afgetrokken voordat het op je bankrekening wordt gestort.
 • Bijtelling auto. Je moet altijd belasting betalen over een auto. Als je een leaseauto hebt, krijg je van je werkgever hiervoor een bijtelling.
 • Vergoeding zorgverzekering. Naast het bedrag dat je aan zorgverzekering betaalt, gaat er ook een deel van je loon naar de zorgverzekering. Je werkgever is echter verplicht om dit voor je te vergoeden. Daarom wordt dit bedrag bij je brutoloon opgeteld.

Helaas moeten er ook een aantal inhoudingen worden gedaan voordat je loon op je bankrekening wordt gestort. De volgende termen en afkortingen verwijzen naar de inhoudingen op je loon:

 • Loonheffing. De loonheffing refereert naar de belasting die je moet betalen. De hoogte hiervan is afhankelijk van je brutoloon. In sommige gevallen kun je loonheffingskorting aanvragen. Dit kun je bijvoorbeeld doen als je erg weinig verdient.
 • WW. WW staat voor Werkloosheidswet. Je betaalt elke maand een vast percentage van je loon aan de WW. Als je ooit werkloos wordt, krijg je van de WW een uitkering.
 • ZVW. ZVW staat voor zorgverzekeringswet. Je betaalt hier elke maand een vast percentage aan. Van je werkgever krijg je dit echter vergoed (zie vergoeding zorgverzekering).
 • AAV. AAV staat voor Aanvullende Arbeidsongeschiktheid Verzekering. Deze inhouding geldt overigens meestal alleen voor uitzendkrachten. Bij (langdurige) ziekte krijg je dan een groter percentage van je loon vergoed.
 • Inhouding privégebruik auto. Dit bedrag refereert naar de hoeveelheid belasting die je over je leaseauto betaalt. Dit bedrag wordt door de werknemer vergoed (zie Bijtelling auto). Soms kan het zijn dat je een eigen bijdrage moet betalen voor je leaseauto.
 • Pensioen. Het percentage van je loon dat voor pensioen wordt ingehouden kan sterk verschillen. Dit percentage is namelijk afhankelijk van het pensioenfonds waarbij jouw werkgever is aangesloten.

Op je loonstrook worden vaak verschillende soorten loon aangegeven. Wat houden deze loonsoorten precies in?

 • Loon voor SV. Loon voor SV staat voor loon voor sociale verzekeringen. Over het algemeen kun je ervan uitgaan dat dit je brutoloon is min de pensioenpremie.
 • Loon voor ZVW. Dit is het loon waar het percentage voor de zorgverzekeringswet nog vanaf moet worden getrokken.
 • Nettoloon. Tot slot houd je natuurlijk je nettoloon over. Dit is het bedrag dat uiteindelijk op je bankrekening zal worden gestort. Alle premies en inhoudingen zijn hier al vanaf getrokken.

Je loonstrookje begrijpen

Door de afkortingen en de termen op je loonstrookje te begrijpen, heb je een beter inzicht in waar het deel van je loon naartoe gaat. Het is altijd goed om je bewust te zijn van je financiën. Zo ben je namelijk goed voorbereid op de toekomst.