Loonheffing eenvoudig uitgelegd!

Loonheffing eenvoudig uitgelegd

Regelmatig krijg ik vragen in mijn mailbox over loonheffing. Nochtans is de uitleg over loonbelasting, brutoloon en looninhoudingen overal op internet te vinden. Alleen: het is allemaal zo ingewikkeld geformuleerd! Dat is vanzelfsprekend: je moet de wet gaan uitleggen zonder de inhoud geweld aan te doen. Dat is niet eenvoudig. Hierbij een poging om het gedoe rondom loonheffing zo eenvoudig mogelijk uit te leggen!

Loonheffing en salarisstrook

Elke maand ontvang je een salarisstrook, ook wel loonbrief genoemd. Het belangrijkste bedrag dat hier op staat is je nettoloon: daar moet je het volgende maand mee doen. Meestal begint deze loonopgave op de 1ste regel met je brutoloon aan te geven. Het verschil tussen bruto en netto is (eenvoudig gesteld dan) de ingehouden loonheffing.

Loonheffing = loonbelasting + premie volksverzekeringen

Als je in dienst komt bij een werkgever moet je een 'loonbelastingverklaring' invullen. Ook vraagt de baas voor jou een loonheffingsnummer aan bij de Belastingdienst. Dit nummer bewijst dus dat jij 'ergens werkt' en dat er premies voor jou door de werkgever worden ingehouden en doorgestort naar de respectieve instanties zoals de Belastingdienst. De loonheffing bestaat uit 2 delen:

  1. de premie volksverzekeringen (AOW, Anw, AWBZ, AKW) en
  2. de loonbelasting.

Of anders: de som van de premie volksverzekeringen en loonbelasting bepaalt het bedrag van de in gehouden loonheffing. De loonheffing is van toepassing op (zoals reeds gezegd) het loon dat je elke maand verdient en uitbetaald krijgt maar ook op het vakantiegeld, overuren, 13de maand en ziektewetuitkering. Er zijn nog enkele gevallen voorzien in de wet maar we houden het eenvoudig… Hoeveel loonheffing wordt ingehouden op je bruto salaris is afhankelijk van je totale inkomen op jaarbasis. Mocht je om de een of andere reden te veel of te weinig loonheffing hebben betaald dan wordt dit met de inkomstenbelasting verrekend.

Heffingskortingen

Gelukkig voorziet de wet zogenaamde 'heffingskortingen'. Deze kortingen verzachten de pil van de inhoudingen een beetje, althans als je van deze korting(en) kunt genieten want dat hangt af van je persoonlijke situatie! Welke kortingen zijn mogelijk? We noemen de meest voorkomende: Algemene heffingskorting (waar iedereen trouwens recht op heeft), Arbeidskorting, (alleenstaande)ouderen-korting, Levensloopverlof-korting, Alleenstaande ouderkorting, Aanvullende alleenstaandeouder-korting, Ouderschapsverlofkorting en Doorwerkbonus.

En als ik een uitkering heb?

We hebben het tot hier steeds gehad over 'loon en salaris'. Dus van een werksituatie. Maar ook als je een uitkering ontvangt, wordt daarop loonheffing ingehouden. In dit geval niet door de werkgever maar door de uitkerende instantie.

Geldt dit ook voor mijn stage?

Ja! Ook als je een stagevergoeding ontvangt (is niet wettelijk verplicht), moet je loonbelasting betalen. Onnodig om je zorgen te maken: het stagebedrijf houdt deze belasting in op je brutoloon.

Conclusie: te ingewikkeld?

Dat is best mogelijk en je hoeft je daar niet voor te schamen! De oplossing hebben we ook: Personeelszaken! In principe mag je ervan uitgaan dat de personeelsadministratie van het bedrijf waar je werkt 100% op de hoogte is (of toch zou moeten zijn) van de wetgeving inzake de loonheffing en dat je salarisstrook en je netto loon dat je krijgt in orde zijn!