De vermogensrendementsheffing bij de belastingaangifte

Vermogensbelasting en vermogensrendementsheffing in 2017 en 2018 betalen

Belastingaangifte_digitaal_doen-IntroPlaatje.jpg

U wilt vast ook belastingvrij sparen en minder belasting betalen bij uw belastingaangifte inkomstenbelasting. Maar wanneer moet u ook de vermogensrendementsheffing in 2017 of 2018 gaan betalen? De jaarlijkse belastingaangifte inkomstenbelasting maakt weer eens duidelijk dat er veel belasting moet worden betaald over inkomen en vermogen. Eigenlijk vreemd, want u hebt hierover al een keer belasting betaald via de inkomstenbelasting of anderszins. In Nederland betaalt u vermogensrendementsheffing over uw spaargeld en vermogen in box 3 van de inkomstenbelasting. Let op de vrijstellingen en het heffingsvrije vermogen waar u wellicht recht op hebt.

De vermogensrendementsheffing op spaargeld is hoog, gebruik de vrijstellingen in box 3

De vermogensrendementsheffing is 1,2% over uw vrijgesteld vermogen in box 3 van de inkomstenbelasting. De vrijstelling is per persoon ruim 20.000 euro. Als u 65 plusser bent lopen de vrijstellingen en daarmee het heffingsvrije vermogen nog wat verder op. De precieze bedragen zien er als volgt uit in 2013 en 2014:

Vrijstellingen vermogensrendemenstheffing 2013, 2014

Uw persoonlijke situatie de vrijstellingen in 2013 en 2014
Volwassen, alleenstaande en zonder kinderen 21.139 euro
Volwassene met fiscale partner 42.278 euro
Een minderjarig kind nihil

U ziet dat de vrijstelling aardig kan oplopen voor wie niet alleenstaand is, kinderen heeft of ouder is dan 65 jaar.

Hoeveel belasting moet ik betalen

Vele mensen zullen bij hun belastingaangifte merken dat er wel degelijk belasting over spaargeld en vermogen moet worden betaald. Als u uw belastingaangifte voor 2014 doet, wil de belastingdienst weten hoe hoog uw vermogen was op 1 januari 2014.

Heffingsvrij vermogen box 3, 2009 - 2012, 2013, 2014

U betaalt per persoon geen belasting over de eerste grofweg 20.000 euro. De laatste paar jaren is de vrijstelling bevroren. De precieze bedragen zijn:

  2009 2010 2011 2012, 2013 en 2014
heffingsvrij vermogen € 20.661 € 20.661 € 20.785 € 21.139

Heffingsvrij vermogen box 3, 2017 en 2018

In 2017 en 2018 is er een schijvensysteem voor de vermogensbelasting waarbij de belasting kan oplopen tot 1,6%. De vrijstellingen zijn 25.000 euro (2017) respectivelijk 30.000 euro (2018).

Peildatum vermogensbelasting

In 2010 waren er nog twee peildata waarover het vermogen wordt gemiddeld. Sinds 2011 geldt alleen 1 januari als peildatum en zo weet u direct wat u in 2011 nog eens moet betalen. Namelijk 1,2 procent over 80.000 euro minus 20.875 euro als vrijstelling, ofwel 710 euro. Voor de heffing in 2011 - 2014 maakt het dus niet meer uit of u gedurende een belastingjaar meer of minder vermogen hebt dan op 1 januari.

Wat is het vermogen in box 3

Tot het vermogen in box 3 van de inkomstenbelasting worden gerekend:

  1. Spaargeld op een spaarrekening op een spaardeposito.
  2. Uw tweede huis.
  3. Kunst dat u koopt om erin te beleggen. Als het is om ervan te genieten valt de kunst niet in box 3.
  4. Een kapitaalverzekering.
  5. Beleggingen in aandelen, obligaties, beleggingsfondsen, turbo's, opties en dergelijke.

Hoogste spaarrente en rendement

Doordat de banken automatisch aan de belastingdienst doorgeven hoeveel spaargeld en vermogen u bij hen hebt geplaatst, ontkomt u niet aan deze belasting op spaargeld en vermogen. Natuurlijk kunt u als ingezetene van Nederland in het buitenland zwart sparen, maar ook daar lijkt het net zich steeds verder te sluiten en moet degene die zwart geld heeft al naar verre landen uitwijken. Omdat zwart sparen niet is toegestaan, is de boete die u van de belastingdienst kunt krijgen hoog. Daarom is het verstandiger om in eigen land naar de mogelijkheden te kijken voor een hoog rendement. De hoogste spaarrente op een spaarrekening kan interessant zijn. Wie wat meer risico wil en kan nemen zoekt zijn toevlucht tot het beleggen op de beurs.

Tip: belastingaangifte 2018

Voor 1 mei 2018 moet u uw belastingaangifte over 2017 doen (belastingaangifte 2018). Gebruik de aftrekposten die er zijn en verdeel uw inkomsten zo gunstig mogelijk. U mag bij uw aangifte ook uw vermogen tussen u en uw fiscale partner zo verdelen dat u minder belasting hoeft te betalen. Dit verdelen betekent een voordeel, omdat beiden een vrijstelling in box 3 (spaargeld) hebben: belastingaangifte 2018 doen, tips en aftrekposten.